Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
69 Hostů, 1 Uživatel

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

Volný pohyb psů na území hl. m. Prahy

Vydáno dne 04. 08. 2008 (31046 přečtení)

právní předpisy platné k 1.8.2008
Nově SO Praha 15 a Praha 5

Reklama


Novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Novinkou této novely je výše pokuty (50 000,-Kč) za nedodržení obecních vyhlášek a nařízení, upravujících mj. i podmínky pro volný pohyb psů.
Novela prošla dne 18.6.2008 zkráceným schvalovacím řízením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a byla schválena.
Dne 17.7.2007 byla novela projednávána a schválena na schůzi Senátu Parlamentu ČR.
Nyní čeká na podpis prezidenta republiky.

Znění zákona (včetně vyznačených změn).

 

Na základě tohoto zákona si mohou města a obce ve svých vyhláškách upravit „volný pohyb psů“ na svém území. Předpokládá se, že se se změnou zákona změní i jednotlivé vyhlášky měst a obcí.
Na území hl. m. Prahy je zatím stále v platnosti Obecně závazná vyhláška č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně (platnost od 1.5.2001)
Znění vyhlášky

 

Jednotlivé správní obvody či městské části pak mohou vydat výjimky, kde je volný pohyb psů povolen, či přímo vymezit speciální prostor pro venčení psů.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 1

Zakázáno: (Vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001)
Petřín - Nebozízek (k.ú. Malá Strana, p. č. 906, 908/1, 908/2, 911/1, 911/2, 915, 928/1, 932)
Petřín - Seminářská zahrada (k.ú. Malá Strana, p. č. 364, 917, 919/2, 922, 923)
Petřín - Lobkovická zahrada (k.ú. Malá Strana, p. č. 933/1)
Petřín - Strahovská zahrada (k.ú. Malá Strana, p. č. 291 a k. ú. Hradčany, p. č. 268/1, 293)
Petřín - Růžový sad (k.ú. Hradčany, p. č. 273, 274)
Vrtbovská zahrada (k.ú. Malá Strana. p. č. 403, 404)
Hradčanské náměstí (k.ú. Hradčany, p. č. 737)
Střelecký ostrov (k.ú. Staré Město, p. č. 274)
Slovanský ostrov (k.ú. Nové Město, p. č. 2407)
Kampa (k.ú. Malá Strana, p. č. 778/1, 779, 782, 790, 791)
Nosticova zahrada (k.ú. Malá Strana, p. č. 298)
Vojanovy sady (k.ú. Malá Strana, p. č. 137/2, 148)
Klárov (k.ú. Malá Strana, p. č. 702/1)
Fűrstenberská zahrada (k.ú. Malá Strana, p. č. 627, 629)
Vrchlického sady (k.ú. Nové Město, p. č. 2309/1, 2318/1)
Čelakovského sady (k.ú. Nové Město, p. č. 2/1, 2/2, 2/9, 2/10, 2/12, 2523/1, 2523/2, 2523/8, 2523/9, 2523/11 a k.ú. Vinohrady, p. č. 4097/4)
Chotkovy sady (k.ú. Hradčany, p. č. 707)
Smetanovo nábřeží - Sady národního probuzení (k.ú. Staré Město, p. č. 1148, 168)
Františkánská zahrada (k.ú. Nové Město, p. č. 665)
Sady před Muzeem hl. města Prahy (k.ú. Nové Město, p. č. 2337/1, 2337/10, 2337/)

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 1)
z webu SO Praha 1:
park v Jelení ulici
náplavky

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 2

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Karlovo náměstí (k.ú. Nové Město, p. č. 2417/1, 2418/1)
Havlíčkovy sady - Gröbovka (k.ú. Vinohrady p. č. 1361, 1364, 1370, 1371, 1372, 1375/1, 1375/2, 1380, 4350)
Riegrovy sady (k.ú. Vinohrady, p. č. 2281/1, 2281/11)
Čechovy sady (k.ú. Vinohrady, p. č. 1934/1)
Bezručovy sady (k.ú. Vinohrady, p. č. 2814, 2817/1, 2817/2, 2819/1)
Folimanka (k.ú. Vinohrady, p. č. 1025/7, 1023/6)
NKP Vyšehrad (k.ú. Vyšehrad, p. č. 32, 33, 34, 36/1, 68, 69, 70/1, 76/1, 76,2, 77, 82, 91/1, 91/2, 106/1, 106/2, 121/1, 121/3, 131/1, 159/1)

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 2)
z webu SO Praha 2:
Na Praze 2 jsou místa pro volný pohyb psů vyznačena v provozních řádech, umístěných u vstupů do jednotlivých parků (např. Perucká stráň a další).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 3

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Vítkov (k.ú. Žižkov, p. č. 405, 408, 409, 410, 411, 414, 415, 2172)
Náměstí Jiřího z Poděbrad (k.ú. Vinohrady, p. č. 4275/4, 4275/5, 4275/6, 4275/11, 4275/13, 4275/15)
Židovské pece (k.ú. Žižkov, p. č. 3566/1, 3566/12, 3566/13, 3606/2, 3606/4, 3606/5)

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 3)
SO Praha 3 zatím nereaguje na dotazy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 4 (Praha 4, Praha-Kunratice)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Sad na Fidlovačce (k.ú. Nusle, p. č. 103/1)
Sady na Jezerce (k.ú. Nusle, p. č. 2387, 2389 a k.ú. Michle, p. č. 968/1)
Roztylské sady a Roztylské náměstí (k.ú. Záběhlice, p. č. 4392, 4393, 4395, 5799, 5800, 5804, 5805, 5806, 5808, 5809, 5813, 5814, 5815, 5819, 5820, 5821/1, 5841, 5842)
Jiráskovy sady (k.ú. Nusle, p. č. 731, 801, 802, 3015)

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 4)
z webu SO Praha 4:
Z důvodu ochrany zeleně stanovené obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 6/2001, je možnost venčení psů ve veřejné zeleni a zvláště na parkových plochách velmi omezena. Psi se zde mohou pohybovat pouze na vodítku a v historických parcích by neměli vstupovat na trávníky vůbec. S ohledem na požadavky mnoha občanů jsou od února 2006 na území MČ Praha 4 vyznačeny plochy speciálně určené pro volný pohyb psů a jejich venčení bez povinnosti mít psa na vodítku. Plochu poznáte podle cedulek s piktogramy (grafickou značkou) psů bez vodítka umístěných u vstupu na takovouto plochu. Značky jsou zhotoveny ve dvou variantách - namalované přímo na zemi nebo instalované na laminátových cedulkách. Zde je tedy možné venčit psy bez obav z pokuty od městského strážníka za psa bez vodítka. Nezbytnou samozřejmostí je po svém pejskovi uklidit jako na každém veřejném prostranství.

Seznam jednotlivých lokalit

1. Park Kavčí hory
2. Podolské nábřeží
3. Boleslavova x Čiklova
4. Ulice Nad Koupadly
5. Ulice Durychova
6. Krčský park
7. Libušská x V Štíhlách
8. Ulice Michelská
9. Ulice Na Záhonech
10. Sad na vrchu Kapitol
11. Ulice U Michelského mlýna
12. Park Jezerka
13. Sad Třešňovka
14. U Družstva Práce x Sitteho

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 5 (Praha 5, Praha-Slivenec)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Zahrada Kinských (k.ú. Smíchov, p. č. 206/1, 3133, 3134, 3135, 3152/2, 3152/3, 3153, 3154/1, 3156/1)
Náměstí 14. Října (k.ú. Smíchov, p. č. 15/0, 17/3, 18/0)
Klamovka (k.ú. Smíchov, p. č.3988, 3989, 3990, 3991, 4002, 4004, 4343/0 a k.ú. Košíře, p. č. 1145/2)
Santoška (k.ú. Smíchov, p. č. 2065/0, 2084/1, 2086/0, 2087/0, 2088/0, 2123/0, 2124/0)
Na Skalce (k.ú. Smíchov, p. č. 2207, 2209/0, 2210/1)
Dienzenhoferovy sady (k.ú. Smíchov, p. č. 31/0)
Husovy sady (k.ú. Košíře, p. č. 1355/1 a k.ú. Smíchov, p. č. 2640/0, 2641/0, 2642/0)

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 5)
z e-mailu Ing. Kellerové (odbor městské zeleně):
„MČ Praha 5 neudělila žádnou výjimku.
Dle vyhlášky (č. 6/2001 pozn. redakce) jsou zákazy volného pobíhání psů na následujících místech:
§ 2, bod c): zákaz vstupu se psy na dětská hřiště a pískoviště
§ 3, bod 1: ve veřejné zeleni viz. příloha č.1 (uvedená konkrétní místa - viz výše) je zakázáno volné pobíhání psů
§ 3, bod 2: v ostatní veřejné zeleni je zakázáno nechat volně pobíhat psy.
Celkově se to dá dle mého názoru shrnout asi takto, kde to není výslovně povoleno, je volné pobíhání psů zakázáno.“

z e-mailu p. Tikala (odbor městské zeleně):
"K Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že volné pobíhání psů upravuje jen vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy. Tato vyhláška se však týká pouze veřejné zeleně. Vyhláška která by upravovala volný pohyb psů na ostatních prostranství zatím není, ale dle našich informací na této vyhlášce MHMP pracuje. Volný pohyb psů je tedy možný všude kromě míst zakázaných zmíněnou vyhláškou."

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 6 (Praha 6, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice, Praha-Lysolaje, Praha-Suchdol)

Městská část Praha 6
Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Obora Hvězda (k.ú. Liboc, p. č. 1227/6, 1234, 1238)
ul. Rooseveltova (k.ú. Bubeneč, p. č. 2083/2, 2083/3)
Náměstí Interbrigády (k.ú. Bubeneč, p. č. 2114/2, 2114/3, 2114/4, 2114/9, 2114/10, 2114/11)
ul. Lotyšská (k.ú. Bubeneč, p. č. 1415/2)
ul. Velvarská (k.ú. Dejvice, č. p. 730)
Hadovka (k.ú. Dejvice, p. č. 843/1, 4049/4)

Povoleno: (výjimkou Městské části Praha 6)

z e-mailu pí Velímské (odbor dopravy):
Plochy zeleně na území MČ Praha 6, pro které byla schválena výjimka z výše citované vyhlášky a na kterých je tedy povoleno volné pobíhání psů :
předpolí Obory Hvězda - č. parc. 2557/1 k.ú. Břevnov
u kláštera sv. Markéty - č. parc. 8, 9, 17, 18, 21, 23, 25, 31/1 k.ú. Břevnov
park Ve Struhách - č. parc. 1320/1, 1321 k.ú. Bubeneč
nám. Pod Kaštany - č. parc. 110, 111, 112, 253, 254 k.ú. Bubeneč
park Na Valech - č. parc. 473 k.ú. Hradčany
park Na Pískách - č. parc. 1964 k.ú. Dejvice
zeleň v ulici Za Hanspaulkou - č. parc. 4229/2, 4229/3 k.ú. Dejvice
zeleň pod zámečkem Hanspaulka - č,parc. 3207/1 k.ú. Dejvice
zeleň v ulici Na Hanspaulce - č. parc. 3203, 3204, 4205/2, 4205/3 k.ú. Dejvice
zeleň v ulici Proboštská - č. parc. 773, 818 k.ú. Dejvice
park V Průhledu - č. parc. 1937, 1938, 1939/1 k.ú. Střešovice
zeleň v ulici Slunná - č. parc. 1068, 1104, 1105 k.ú. Střešovice
pásy zeleně v ulici Střešovická - č.parc. 1263, 1264, 1265 k.ú. Střešovice
zeleň mezi ulicemi Střešovická a Cukrovarnická - č. parc. 902/1
pásy zeleně mezi ulicemi Patočkova a Radimova - č. parc. 722/1, 724/1, 724/4 k.ú. Břevnov
park Královka - č. parc. 2422/7, 2422/1, 2441/1, 2428, 2443/1, 2443/3, 2365/1, 2381, 2382, 2364/2, 2356/1, 2441/2 k.ú. Břevnov

 

Územně samosprávní celky Praha-Suchdol, Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Lysolaje
Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
V příloze č. 1 není uvedena žádná veřejná zeleň v této městské části, tudíž se jedná o „ostatní veřejnou zeleň“ (§ 3, odst. 2, písm. d)), kde se volný pohyb psů zakázán.

Povoleno: (výjimkou územně samosprávních celků)

ÚSC zatím nereagují na dotazy.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 7 (Praha 7, Praha-Troja)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Královská obora - Stromovka (k.ú. Bubeneč, p. č. 1763, 1764, 1766, 1768, 1770/1, 1770/2, 1770/3, 1771, 1776/2, 1777, 1779, 1780, 1781, 1799, 1800, 1803, 1805, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819/1, 1819/2, 1819/5, 1821, 1822, 1824/1, 1824/2, 1824/3, 1825,. 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1836, 1872/3, 1872/4, 1872/5, 1876/1, 1880, 1881, 1882/1, 1883/1)
Letenské sady (k.ú. Holešovice, p. č. 2103, 2104/1, 2108/1, 2108/3, 2109, 2127/2, 2137/1, 2167/3, 2169, 2170/2, 2172/1, 2172/2, 2172/3)
Ortenovo náměstí (k.ú. Holešovice, p. č. 627, 628/1, 628/3)
ostatní veřejná zeleň (parčík Tusarova, u kostela sv. Klimenta, Řezáčovo nám.)

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 7)
z webu SO Praha 7:
Stromovka a Letenské sady - dle piktogramů umístěných na zemi.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 8 (Praha 8, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice, Praha-Březiněves)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Karlínské náměstí (k.ú. Karlín, p. č. 2, 336/1)
Kaizlovy sady (k.ú. Karlín, p. č. 571, 572/2, 572/3, 688)
Sady před Invalidovnou (k.ú. Karlín p. č. 690)
Lyčkovo náměstí (k.ú. Karlín, p. č. 609)
Thomayerovy sady (k.ú. Libeň, p. č. 2, 7, 9)

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 8)
z e-mailu pí Orlové: "MČ Praha 8 nemá zvláštní vyhlášku ani výjimku."
Což znamená, že na veškeré veřejné zeleni Prahy 8 nesmí být pes na volno.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 9

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Park Přátelství (k.ú. Střížkov, p. č. 499/1, 499/3, 499/4, 499/5, 499/6, 499/7, 499/8, 499/9, 499/10, 499/11, 499/13, 499/14, 499/15, 499/16, 499/17, 500/40, 500/57, 500/58, 500/59 a k.ú. Prosek, p. č. 624/3, 624/4, 624/5, 624/6, 624/7, 624/9, 624/11, 624/12, 624/13, 624/15, 624/16, 624/17, 624/18, 624/19, 624/21, 624/22, 624/23, 624/24, 624/25, 624/29, 624/31, 624/32, 624/33, 624/34, 624/35, 624/36, 624/38, 624/39, 624/40, 624/41, 624/42, 624/43, 624/45, 624/46, 624/47, 624/48, 624/49, 624/50, 624/52)
Park Podvinní (k.ú. Libeň, p. č. 3032, 3033, 3034, 3035, 3036)

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 9)
z e-mailu p. Šimáčka:
„Na území MČ P9 je pouze jedna výjimka kde lze nechat svého miláčka volně proběhnout a to v tzv."psím výběhu", který je nedaleko parku Podvinní a potoku Rokytka dole ve Vysočanech. Nikde jinde na MČ P9, v zeleni, není udělena výjimka pro volný pohyb psů.“

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 10

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Heroldovy sady (k.ú. Vršovice, p. č. 6, 4/1, 4,3, 11/1, 5/1)
U vršovického nádraží (k.ú. Vršovice, p. č. 2487/7, 1061)
Náměstí Svatopluka Čecha (k.ú. Vršovice, p. č. 889/1, 2472/3)
Malešický park (k.ú. Malešice, p. č. 806/18, 806/755)
Park Na Vinici (k.ú. Strašnice, p. č. 2031)
Bezručovy sady (k.ú. Vinohrady, p. č. 1579/1)

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 10)
SO Praha 10 zatím nereaguje na dotazy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 11 (Praha 11, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Centrální park (k.ú. Chodov, p. č. 2885/1, 2885/2, 2503/1, 2503/2, 2887)
Park u Chodovské tvrze (k.ú. Chodov, p. č. 229/4, 229/10)

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 11)
z e-mailu Ing. Štěpánkové (OŽV):
"Volné pobíhání psů je upraveno pouze ve veřejné zeleni, a to obecně závaznou vyhláškou č.6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně, která vstoupila v platnost dne 1.6.2001. V souladu s výše uvedenou vyhláškou je zakázán vstup psů na dětská hřiště a pískoviště, bez ohledu na to, zda jsou oplocená či nikoliv. Zároveň je zakázán volný pohyb psů na pozemcích, evidovaných v katastru nemovitostí jako veřejná zeleň pod kódem využití 19, 40, 41. Problematika volného pohybu psů je zde upravena jen částečně, vyhláška směřuje spíše k ochraně veřejné zeleně před znečišťováním a poškozováním. Postih za porušení vyhlášky spadá do kompetence Městské policie. Magistrát hl.m. Prahy v současné době připravuje novou vyhlášku, která by měla přesně upravovat volný pohyb psů ve veřejné zeleni.
K možnému vytipování ploch vhodných pro volné pobíhání psů OŽP sděluje, že plochy, které by k takovému účelu obyvatelům Prahy 11 mohly sloužit, jsou převážně plochy rozvojové, na kterých buď již probíhá výstavba, nebo je naplánována na nejbližší dobu. Většina z těchto ploch je v okrajových částech JM, je obvykle hůře přístupná a často v soukromém držení či na území jiné MČ.
V obecném povědomí přetrvává představa, že majitel psa je povinen na veřejném prostranství opatřit své zvíře náhubkem. Tuto povinnost dříve stanovila vyhláška č. 5/1969 NVP, o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat na území hl. m. Prahy, která však byla v roce 1995 bez náhrady zrušena. Výslovný zákaz volného pobíhání domácích zvířat (tedy i psa) na silnici byl dále obsažen ve vyhlášce č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Uvedená vyhláška byla nahrazena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který v § 60 stanoví, že vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.
Majitel - chovatel se v souladu s ustanovením § 127 občanského zákoníku musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Osoba doprovázející psa je povinna zabezpečit, aby se pes nevzdálil z jejího dozoru a aby neohrožoval ani neobtěžoval jiné osoby, či jiná zvířata. Majitel je za svého psa plně zodpovědný."

Doplnění z další e-mailové korespondence:
"Výjimku ze zákazů může povolit jen vlastník veřejné zeleně. MČ Praha 11 je ve většině případů pouze správcem svěřených pozemků, jejichž vlastníkem je hl. m. Praha, dalšími vlastníky jsou mimo fyzické osoby např. bytová družstva či různé obchodní společnosti. OŽP ÚMČ Praha 11 byl učiněn poznatek, že vlastníci pozemků se obávají, zda udělením souhlasu s volným pobíháním psů nevezmou na sebe povinnost zabezpečit údržbu pozemku (sekání trávy, řez keřů, sběr a úklid nečistot), a především mají obavy z nepředvídatelných problémů s majiteli psů. Přestože tomu tak není, nebylo možné jejich názor změnit."

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 12 (Praha 12, Praha-Libuš)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Na Zvonici (k.ú. Modřany, p. č. 3045/3, 3045/4, 3045/6, 3045/7)
Baumanské náměstí (k.ú. Modřany, p. č. 703/1)

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 12)
z webu SO Praha 12:
Seznam míst pro volné pobíhání psů na území MČ Praha 12
mezi ul. Libeřská - Žampašská
mezi ul. Hasova - Dobevská
mezi ul. Špirkova a lesem Kamýk (vedle parkoviště)
mezi ul. Liškova - Šatrova (u lesa)
mezi ul. Vazovova - ČHMÚ
mezi ul. Smolkova - Smotlachova
mezi ul. Papírníkova - Novodvorská
mezi ul. Čs. Exilu, Zátišská, Nad Belárií
mezi ul. Kabeláčova - Čs. Exilu
mezi ul. Lhotecká - Daškova (pod VVN)
mezi ul. Krouzova a Mazancova (u lesa)
mezi ZŠ Rakovského a sportovišti
mezi ZŠ Angelovova, Lhoteckým potokem a lesem Kamýk
mezi ul. Levského a lesem Kamýk (mimo dětské hřiště)
ul. K Dolům - kolem retenční nádrže
mezi ul. Semická - Čs. Exilu
mezi ul. Urbánkova a Modřanskou roklí
plocha na konci ul. Do Koutů
mezi ul. Komořanská, Krupná, Za Sídlištěm

Část rozhovoru s Karlem Vágnerem, zástupcem ředitele Obvodního ředitelství Městské policie Praha 12:
Jaké platí v Praze předpisy pro pohyb psů na veřejném prostranství? Existují v naší městské části ohrazené výběhy?

"Podle vyhlášky musí být pes ovládaný majitelem, nikoliv naopak. Nesmí tedy běhat po veřejné zeleni, po silničních komunikacích. Pes nemusí mít vodítko a náhubek, pokud jej jeho majitel zvládá na povel. Pokud majitele neposlouchá a není schopen jít mu u nohy, nebo je agresivnější, měl by být uvázán na vodítku. Trochu jiné je to v dopravních prostředcích, tam je vodítko a náhubek samozřejmostí a povinností podle přepravního řádu. Co se týče ohrazených výběhů pro psy, naše městská část bohužel žádný takový nemá."

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 13 (Praha 13, Praha-Řeporyje)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
V příloze č. 1 není uvedena žádná veřejná zeleň v této městské části, tudíž se jedná o „ostatní veřejnou zeleň“ (§ 3, odst. 2, písm. d)), kde se volný pohyb psů zakázán.

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 13)
z e-mailu pí Gilíkové (OŽP):
"Zakázán je pouze vstup se psy na plochy dětských hřišť a pískovišť. Vyhláška o stanovení pravidel pohybů psů na veřejných prostranstvích na území hl. m. Prahy se podle našich informací připravuje."

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 14 (Praha 14, Praha-Dolní Počernice)

Městská část Praha 14
Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Centrální park Černý Most (k.ú. Černý Most, p. č. 221/276, 221/268, 221/280, 221/289)

Povoleno: (výjimkou Městské části Praha 14)
z e-mailu Ing. Urbánkové (OŽP):
"V současné době neexistuje žádný zákon, který by stanovoval trvalé upoutání psa při venčení.
Obecně volné pobíhání psů upravují zákony:
1) o myslivosti, .. zakazuje volné pobíhání psů v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího …
2) o provozu na pozemních komunikacích, .. vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci ...
3) zákon na ochranu zvířat proti týrání, .. povinnost každého v zájmovém chovu učinit opatření proti únikům zvířat ...
V hl. m. Praze navíc upravuje volný pohyb psů vyhláška č.6/2001, o ochraně veřejné zeleně, která zakazuje vstup psům na dětská hřiště a pískoviště, dále zakazuje volné pobíhání psů ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků a v ostatní veřejné zeleni.
Na naší MČ se jedná o centrální park Černý Most, včetně přilehlého rybníčku, všechna tato místa jsou označena příslušnými zákazovými tabulemi. Vzhledem k tomu, že v rámci hl. m. Prahy nejsou vyčleněny plochy určené pouze k venčení psů, je volný pohyb psů v ostatní veřejné zeleni tolerován.
Každý vlastník psa se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Každý je za své zvíře plně odpovědný. Mělo by být proto v zájmu každého chovatele,
nezavdávat příčiny k neshodám vzájemného soužití tím, že ponechá svého psa volně pobíhat na frekventovaných místech.

 

Územně samosprávní celek Praha-Dolní Počernice
Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy)
Zámecký park (k.ú. Dolní Počernice, p. č. 5/1, 1482, 1483, 1484)
Park (k.ú. Dolní Počernice, p. č. 942)

Povoleno: (Městská část Praha-Dolní Počernice)
z e-mailu pí Brožové (podatelna):
"Posílám Vám informace o psech naskenované z Listů Prahy 14 (http://www.praha14.cz/~listy/2007/10/psi.htm), kde najdete vše potřebné.
Dolní Počernice nemají extra vymezenou plochu pro volný pohyb psů, naopak dle Obecně závazné
vyhlášky hlavního města Prahy č.6/2001 Sb. HMP o ochraně veřejné zeleně je zakázáno volné pobíhání psů v Zámeckém parku a v parčíku pod autobusovou zast. "U Váhy" (podél Českobrodské naproti PNEUSERVISU)."

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 15 (Praha 15, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Petrovice, Praha-Štěrboholy)

Městská část Praha 15
Zakázáno:
(Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Na Plískavě (k.ú. Hostivař, p.č. 367/1, 366)

Povoleno: (výjimkou Městské části Praha 15)
z e-mailu pí Hlouškové (OŽP):
"V hl.m. Praze jsou stanovena místa, kde je možný volný pohyb psů, je to vyznačeno cedulí s vyobrazením psa.
Na území Prahy 15 je to park Na Plískavě.
Jinak na území Horních Měcholup a Hostivaře (Praha 15) nejsou jiná místa stanovena z důvodu vrácení vhodných pozemku v restituci. Pozemky v péči či majetku ÚMČ Prahy 15 jsou v sídlišti a nejsou proto vhodná. Jednání s majiteli pozemků v okrajových částí, nebyly zatím úspěšná.
Zatím má pes buď košík (zejména velká, služební či tzv. bojová plemena psů) a jde volně po boku majitele, nebo na vodítku. Záleží také především na přístupu majitele psa k druhým."

V odpovědi paní Hloušková jsou určité nesrovnalosti, které si v těchto dnech ověřujeme - další vzájemnou korespondenci opět uvedeme.

 

Územně samosprávní celek Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Petrovice, Praha-Štěrboholy

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy)
V příloze č. 1 není uvedena žádná veřejná zeleň v této městské části, tudíž se jedná o „ostatní veřejnou zeleň“ (§ 3, odst. 2, písm. d)), kde se volný pohyb psů zakázán.

Povoleno: (Městská část Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Petrovice, Praha-Štěrboholy)
MČ zatím nereagují na dotazy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 16 (Praha 16 - Radotín, Praha-Velká Chuchle, Praha-Lochkov, Praha-Zbraslav, Praha-Lipence)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
V příloze č. 1 není uvedena žádná veřejná zeleň v této městské části, tudíž se jedná o „ostatní veřejnou zeleň“ (§ 3, odst. 2, písm. d)), kde se volný pohyb psů zakázán.

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 16)
z e-mailu p. Pepperného:
"Praha 16 takovou výjimku doposud neudělila, v případě, že by udělena byla, musela by být při vstupu do předmětné plochy veřejné zeleně umístěna příslušná grafická značka "volné pobíhání psů povoleno" (uvedená v příloze č. 2 vyhlášky o ochraně veřejné zeleně), která by o této skutečnosti informovala."

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 17 (Praha 17, Praha-Zličín)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
V příloze č. 1 není uvedena žádná veřejná zeleň v této městské části, tudíž se jedná o „ostatní veřejnou zeleň“ (§ 3, odst. 2, písm. d)), kde se volný pohyb psů zakázán.

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 17)
z e-mailu Mgr. Šupejové (OŽP):
„Praha 17 nemá určeny plochy speciálně pro volný pohyb psů. Ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky o ochraně veřejné zeleně říká, že v ostatní veřejné zeleni je zakázáno (pod písm. d)) nechat volně pobíhat psy.“

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 18 (Praha 18, Praha-Čakovice)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
Sady vítězství - zámecký park (k.ú. Čakovice, p.č. 1267/1, 1270, 1274/1, 1274/2)
Sady husitské revoluce - Husův park (k.ú. Čakovice, p.č. 1551)

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 18)
SO Praha 18 zatím nereaguje na dotazy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 19 (Praha 19, Praha-Vinoř, Praha-Satalice)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
V příloze č. 1 není uvedena žádná veřejná zeleň v této městské části, tudíž se jedná o „ostatní veřejnou zeleň“ (§ 3, odst. 2, písm. d)), kde se volný pohyb psů zakázán.

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 19)
z e-mailu pí Krupičkové (ekonomický odbor):
„V naší městské části jsou zatím omezena pouze dětská hřiště, která odbor životního prostředí opatřil cedulkami se zákazem vstupu se psy. Dále (dle sdělení vedoucího OŽP Bc. J. Lípy) budou označeny parky zákazem volně pobíhajících psů.“

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 20

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
V příloze č. 1 není uvedena žádná veřejná zeleň v této městské části, tudíž se jedná o „ostatní veřejnou zeleň“ (§ 3, odst. 2, písm. d)), kde se volný pohyb psů zakázán.

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 20)
SO Praha 20 zatím nereaguje na dotazy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 21 (Praha 21, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Běchovice)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
V příloze č. 1 není uvedena žádná veřejná zeleň v této městské části, tudíž se jedná o „ostatní veřejnou zeleň“ (§ 3, odst. 2, písm. d)), kde se volný pohyb psů zakázán.

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 21)
SO Praha 21 zatím nereaguje na dotazy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Správní obvod Praha 22 (Praha 22, Praha-Královice, Praha-Nedvězí, Praha-Kolovraty, Praha-Benice)

Zakázáno: (Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001)
V příloze č. 1 není uvedena žádná veřejná zeleň v této městské části, tudíž se jedná o „ostatní veřejnou zeleň“ (§ 3, odst. 2, písm. d)), kde se volný pohyb psů zakázán.

Povoleno: (výjimkou správního obvodu Praha 22)
z e-mailu p. Wettera (ekonomický odbor):
„SO Praha 22 neudělil žádnou výjimku, ani nezřídil na svém území vyhrazené místo.“

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Magistrát hlavního města Prahy připravuje v těchto dnech novou vyhlášku, která by měla upravovat volný pohyb psů na území Prahy.

Po jejím zveřejnění ji v plném znění uvedeme na našem webu.

 

 

 [Akt. známka: 1,00] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Pavla Gašpárkova | Počet komentářů: 158 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
01.11.2019: On-line zimní škola hrou
On-line kurz pro začátečníky, mladé psy a štěňata. Rádi byste se svým pejskem cvičili i v zimních měsících, ale v pohodlí svého domova? Pak je pro Vás tento kurz skvělou volbou. V průběhu kurzu budete dostávat různé úkoly z odvětví základní poslušnosti, triků a socializace. Zábavnou formou tak můžete posílit vzájemný vztah a důvěru a trénovat různé cviky za pomoci našich instruktorů.
Více informací ZDE.

17.10.2019: Hersenwerk
Nově budeme od listopadu otevírat lekce Hersenwerku. Co je Hersenwerk, k čemu sloučí a co vše se díky němu můžete o vztahu se svým psem dozvědět, si můžete přečíst ZDE!

18.06.2019: Seminář Napadení psem
Jak číst v chování psa jeho úmysly? Jak předejít napadení osoby či psa agresivním psem? Jak se zachovat pokud k napadení dojde?
Na tyto a další otázky vám odpoví a v praktických ukázkách předvede zkušený psovod a členka dobrovolných hasičů Ing. Zuzana Hrubešová.
Více info: ZDE

16.05.2019: Den otevřených dveří
Neděle 9. června 2019
Všechny srdečně zveme!
Můžete se těšit na ukázky výcviku a psích sportů z nabídky našeho výcvikového centra. Vše si budete moci vyzkoušet se svými pejsky pod dozorem našich zkušených lektorů. Více info ZDE

30.04.2019: Tréninky dogpulleru
Už jste slyšeli o tréninkové pomůcce, potažmo hračce jménem Puller? Umíte ho správně používat? Chcete, aby Váš pes měl super kondici, ale abyste nemuseli běhat desítky kilometrů? V Hafbu začínáme s pullerovými tréninky. Přijďte na úvodní hodinu, kde se dozvíte, jak budou pullerové tréninky probíhat, ale také se pobavíme o tom, jaké cíle máte vy. Hodiny jsou určeny všem majitelům psů, kteří chtějí vyzkoušet něco nového, chtějí se svým psem navázat lepší vztah, zlepšit jeho fyzickou kondici. Je jedno zdali máte závodní ambice nebo ne, tréninky jsou tu pro všechny. Nezáleží na rase a velikosti psa, ani na věku psa či psovoda :o) Více info o pulleru ZDE Lekce budou vypsány v následujících dnech, sledujte rozvrh lekcí. Na úvodní hodinu a tréninky se na Vás všechny těší Iveta


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
2385  (2385 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
1772  (1772 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
1689  (1689 hl.)
Odčervuji nepravidelně
1697  (1697 hl.)
Neřeším to
1795  (1795 hl.)

Celkem hlasovalo: 9338


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie