Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY
Hotel pro psy
Školka pro psy
Další služby
Koučink

 
 
 

 

Koučink

 

PROČ využít kouče?
Životní cesta každého z nás je klikatá, mnohdy má mnoho rozcestí a prekážek. Jak cestu zdolávat vám může napomoci kouč, který využívá svých znalostí tak, aby rozvinul vaše myšlení, pocity, zkušenosti a potenciál. Koučovani není formou psychoterapie, mentoringu nebo odborného poradenství, ale pomáha vám naučit se pracovat se svou myslí, pocity a emoční inteligencí tak, abyste mohli dosáhnout žádoucich výsledků a nebo se alespoň rozhodnout pro správný směr své cesty.

JAK koučink probíhá?
Koučink probíhá v  nerušeném prostředí formou rozhovoru mezi zájemcem - koučovaným a koučem. Sdílené informace jsou považovány za čistě důvěrné a kouč tyto nesmí sdílet s dalšími osobami.
Zájemce o koučink si s sebou fyzicky nic nepřináší.
Koučink je zahájen seznámením s pravidly ( ochrana osobních údajů, časová náročnost, oslovování, postup) a dále se vše odvíjí dle toho, co zájemce potřebuje, s jakým problémem přišel, čeho potřebuje dosáhnout apod.
Na koučink je potřeba si vyhradit cca 2 hodiny. V případě potřeby se sezení opakuje.


 

Michaela KONČULOVÁ

Ráda pracuji s motivací a rozvojem lidí. Prošla jsem intenzivním  školením systemového koučování (Callisto) a školením Situačního vedení.
Své zkušenosti a znalosti chci využivát právě v práci s lidmi na jejich rozvoji a motivaci.

Motto: Najít rovnováhu mezi rozumem a srdcem není jednoduché, ale pracovat na tom je velmi obohacujicí.

Jazyk : Čeština, Angličtina
 
Telefon: +420 724 132 116
E-mail: michaela.k@hafbezobav.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULA • ICQ: 220-736-435 • RSS