Ochrana osobních údajů (GDPR)
Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 25. 05. 2018Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete námi své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 


Kdo je správce?

 
Jsme společnost Haf Bez Obav s.r.o., IČO 274 24413, se sídlem Lomená 286, 252 25 Zbuzany zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C112182, která provozuje webovou stránku hafbezobav.cz včetně všech subdomén. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou
 
pomáhat.

 

Kontaktní údaje

 
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 603 486 867, 724 132 116 nebo na e-mail: admin@hafbezobav.cz

 

 Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 
 
 • poskytování služeb, plnění smlouvy
 •  
   
 • internetové fórum
 •  
   
 • vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, cookies, IP adresu nezbytně potřebujeme k zaslání přístupů do aplikace a přihlášení se do aplikace.
 •  
 • vaše kontaktní údaje (ICQ,AIM,MSN,YIM), pohlaví, datum narozeni a místo zpracováváme z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že chcete mít možnost tyto informace ukázat ostatním uživatelům aplikace. Neposkytnutí těchto informací nemá žádný vliv na rozsah poskytování našich služeb, takže je čistě na vás, zda je nám chcete poskytnout.
 •  
   
   
 • Aplikace na přihlašováni psů na cvičení 
 •  
   
 • nad rámec údajů pro internetové fórum potřebujeme vaše telefonní číslo pro možnost informovat vás při nenadálých změnách (změna nebo zrušení vypsané lekce) na poslední chvíli
 •  
 • informace o vašem psovi v rozsahu jméno, rasa a datum narození pro možnost přihlašovat ho na jednotlivé lekce.
 •  
   
   
   
   
 • vedení účetnictví
 •  
   
 • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 •  
   
   
 • marketing - zasílání newsletterů
 •  
   
 • Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
 •  
 • Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 •  
   
   
   

  Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

   

   Cookies

   
  Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
   
  Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
   
  Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

   

  Zabezpečení a ochrana osobních údajů

   
  Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná a dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

   

  Předání osobních údajů třetím osobám

   
  K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.
   
  Jsou to posyktovatelé následujících platforem:
   
  - IGNUM s.r.o. (webhosting)
   
  - Google (Analytics, AdSense)
   
  - PK Consulting s.r.o. (účetnictví)
   
  - Dog Adventure s.r.o. (pomoc s organizací některých akcií)
   
  Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

   

  Předávání dat mimo Evropskou unii

   
  Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

   

  Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

   
  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-mailu: admin@hafbezobav.cz.

   

  Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

   

  Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 10 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

   

  Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

   

  Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

   

  Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 15 dní.

   

  Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 15 dní.

   
  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

   

  Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

   

  Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

   

  Mlčenlivost

   
  Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

   

  Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018