Díváte se svému psovi občas na zoubek?
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Reklama, Vydáno dne: 19. 10. 2017Mnoho psů a koček bydlí se svým páníčkem v jedné domácnosti a jsou spolu ve velmi úzkém kontaktu. Majitelé tak mají více příležitostí všimnout si, že s dechem jejich čtyřnohého spolubydlícího není něco v pořádku. Stále častěji chodí do veterinárních ordinací právě s tímto problémem. A to je jedním z důvodů, proč se v poslední době na dutinu ústní zaměřuje stále více pozornosti, a začíná se rozšiřovat povědomí o nutnosti péče o zuby u psů.

 


Psům smrdí z tlamy…

 

Se zápachem z tlamy psa se potýká řada majitelů a často si myslí, že je to normální. Holt je to zvíře, a těm z pusy smrdí. Zápach z tlamy zvířete ale normální není (pokud na procházce sní něco „voňavého“) a může signalizovat celou řadu onemocnění. Proto zápach nepodceňujte! Původcem zápachu bývá často špatný stav chrupu.

 

I u psů, stejně jako u lidí, se usazuje na zubech zubní plak. Postupem času se jeho vrstva zesiluje, působením bakterií a slin tvrdne a vzniká tzv. zubní kámen. Bakterie rozšiřují své pole působnosti až pod dásně, které se potom odchlipují. Okolo zubu vznikají záněty dásní a dásně mohou začít krvácet. Pokud se problémy včas neřeší, může dojít až k vypadnutí zubu. Pouze veterinární lékař umí zkontrolovat stav zubu pod odchlípnutými dásněmi a odhalit i problémy, které nejsou na první pohled patrné.

 

Preventivní péčí zabráníte vzniku spousty problémů!

 

Nejlepším řešením je ale problémům předcházet. Nepodceňujte tedy nutnost péče o dutinu ústní. Čím dříve začnete, tím lépe. Psi v dnešní době neloví a neohlodávají kosti jako dřív, ale dostávají měkkou stravu. Samočistící schopnost jejich chrupu je proto narušena a musíme nastoupit do boje my.

 

 

 

 

Zachovejte klid a hodně chvalte!

 

Ideální péče je stejná jako u člověka – čištění zubů. Hlavně při čištění nikam nespěchejte, buďte v klidu a psa za každý pokrok odměňujte a chvalte. Pokud se psovi čištění nelíbí, raději ho přerušte a začněte příště znovu. Udělejte si z čištění zubů příjemnou chvilku, na kterou se budete společně těšit. Čím častěji se Vám podaří zuby čistit, tím samozřejmě lépe.

 

Je vysoce pravděpodobné, že nestihnete zuby čistit každý den. Proto doplňte tuto péči o podávání dentálních tyčinek, které obsahují aktivní látky pro zabránění usazování zubního plaku, a mechanicky zuby čistí. Tím oddálíte nutnost ošetření chrupu veterinářem.

 

I tak ukažte občas zuby veterináři!

 

I přes veškerou péči, nechávejte pravidelně kontrolovat zuby veterinárním lékařem. V případě potřeby odstraní lékař zubní kámen ultrazvukem. Tento zákrok se provádí v narkóze, proto může lékař zkontrolovat i části zubu, které nejsou vidět. Případně vytrhne zuby, které už nejdou zachránit. Tím zbaví pejska zbytečné bolesti, kterou mohou způsobovat. V případě jakéhokoliv poranění v dutině ústní – např. vzniklého během odstraňování zubního kamene či po extrakci zubu, mažte postižené místo dentálním gelem s kyselinou hyaluronovou. Gel urychlí hojení dásní, a pokud obsahuje antiseptikum, zabrání rozvoji infekce. Jen kvalitní péče zajistí dlouhý a spokojený život vašeho čtyřnohého mazlíčka. Tak mu tuto péči dopřejte a jistě vám jí několikanásobně vrátí.

 

 Современные сведения о картоне

 


 

 
Чёткой границы между бумагой и картоном нет. Согласно ГОСТ, бумагой называется «материал с массой квадратного метра до 250 г, состоящий преимущественно из растительных волокон, связанных между собой силами поверхностного сцепления, в котором могут содержаться проклеивающие вещества, минеральные наполнители, химические и натуральные волокна, пигменты и красители». Картоном, в свою очередь, называют «материал, состоящий преимущественно из растительных волокон, отличающийся от бумаги большей толщиной и массой квадратного метра». По немецкой классификации, картоном считается бумага с массой 1 м² более 150 г. Большинство специалистов считают картоном бумагу толщиной свыше 0,2 мм или любую многослойную бумагу.
 

 
По назначению картон делят на упаковочный, полиграфический, строительный, электротехнический, обувной и др.
 

 
При производстве картона основные технологические операции — размол, отлив, прессование и сушка — принципиально не отличаются от операций при производстве бумаги. Но в качестве сырья для производства картона чаще используют вещества с более грубыми и жёсткими волокнами — бурую древесную массу, полуцеллюлозу, сульфатную целлюлозу и макулатуру.
 

 
Картон бывает однослойным и многослойным. Внутренние слои многослойного картона обычно отливают из более дешёвых композиций, наружные слои — из более прочного и дорогого волокна.
 

 
Основными характеристиками картона являются: граммаж (масса 1 м²), толщина, влажность. К числу специальных технических показателей относятся: впитывающая способность, электроизоляционные свойства, деформация при увлажнении и высушивании и др.
 
Виды картона
 
Классификация по сфере применения
 

 
По сфере применения различают три вида картона:
 

 
    упаковочные;
 
    полиграфические;
 
    дизайнерские.
 

 
Упаковочный картон применяется для изготовления тары и упаковки, что определяет основные требования к материалу: высокая жёсткость, каркасность, барьерные свойства, прочность.
 

 
Структура упаковочного картона включает несколько слоев:
 

 
    нижний — производится из качественного сырья (беленая целлюлоза, небеленая целлюлоза, древесная масса, макулатура).
 
    средний — толстый слой, производится из дешёвого сырья (макулатура, механическая масса, небеленая целлюлоза, отходы производства);
 
    верхний — производится из качественного сырья;
 
    мелованный — в основном один или два слоя мелования.
 

 
Использование более дешёвого сырья в среднем слое позволяет сохранить требуемые барьерные свойства картона, снизив его стоимость.
 

 
Полиграфический картон используется для производства многоцветной продукции, требующей высокого качества печати: папки, брошюры, дорогая подарочная упаковка и т. д. Этот тип картона не должен обладать такой жёсткостью, как упаковочный. В первую очередь он отличается высоким качеством печати, благодаря наружному мелованному слою или двустороннему мелованию[1].
 

 
Дизайнерский картон применяется для создания имиджевой и презентационной продукции, элитной упаковки, каталогов, книг и журналов, поэтому для его производства используют самые дорогие сорта сырья. Такой картон отличается разнообразием фактуры и широкой цветовой палитрой[источник не указан 146 дней].
 
Классификация по способу производства
 

 
По способу производства картона выделяют следующие виды[источник не указан 146 дней]:
 

 
    SBB (SBS)
 
    SUB
 
    FBB
 
    WLC
 

 
SBB (SBS) — чистоцеллюлозный мелованный картон из белёной целлюлозы. Состоит из 2-4 слоев. Как правило и «лицевая» и оборотная стороны — мелованные.
 

 
Такой картон обладает средним удельным весом и наилучшими печатными свойствами. картон прием
 

 
SBB-картон применяют для изготовления упаковки дорогой парфюмерной, табачной и пищевой продукции.
 

 
SUB — чистоцеллюлозный мелованный картон из небелёной целлюлозы. Оборотная сторона этого вида картона также именуется «крафт-оборотом», так как имеет коричневой окрас.
 

 
Основная область применения: упаковка замороженных и охлаждённых продуктов, моющих средств, злаков, обуви, игрушек, кейсы для безалкогольных напитков и т. д.
 

 
FBB —коробочный картон или хром-эрзац, предназначенный для изготовления складной тары. Состоит из 3-4 слоев. Верхний и нижний слои изготавливаются из белёной целлюлозы, средний — из механической массы. Покрытие наносится на верхний слой, нижний в зависимости от толщины и непрозрачности имеет цвет от кремового до белого.
 

 
Материал обладает низким удельным весом и высокой жёсткостью. Чаще всего применяется в индустрии здоровья и красоты, кондитерской, фармацевтической и табачной промышленности, а также для упаковки замороженных или охлаждённых продуктов.
 

 
WLC состоит из 3-4 слоев, содержащих не менее 60 % макулатурной массы. Верхний слой как правило состоит из макулатуры высшего качества.
 

 
Из WLC картона изготавливают упаковку для замороженных или охлаждённых продуктов, злаков, обуви, игрушек и т. д. Но данное сырьё не допускается к непосредственному контакту с пищевыми продуктами.