Co přinese novela zákona o veterinární péči?
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 10. 10. 2017Od 1. listopadu 2017 se stane účinným zákon č. 302/2017 Sb., který nahrazuje zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Jaké novinky přinese?

 


 

 

Povinné čipování psů

 

Novelou se v ČR zavádí např. povinné čipování psů, kdy od 1. ledna 2020 bude muset mít každý pes v České republice povinně mikročip, který umožňuje zjistit identifikaci konkrétního psa. Povinnost očipovat psa bude spojena s prvním očkováním proti vzteklině, tedy v období kolem půl roku věku psa. Chovatel psa bude povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.

 

Jak uvádí server Novinky.cz v článku Přes milión majitelů psů čeká další výdaj, Senát schválil povinné čipování: Podle podporovatelů této změny pak bude pro veterinární správu mnohem lepší při kontrolách psů zjistit, zda pochází z množíren. Kritici však už dříve upozorňovali na to, že množírny budou dál opouštět neočipovaná osmitýdenní štěňata.

 

Podle některých útulků má však novela nedostatky, jak uvedl server iDnes.cz v článku Novela zákona o povinném čipování psů má podle jihočeských útulků trhliny. Čipování se připojuje k vakcinaci proti vzteklině, což už je doba, kdy štěňata jsou u nových majitelů. Kdyby byla zákonná povinnost čipovat zvířata před odchodem k novému majiteli třeba do dvou měsíců věku, tak pak by to mělo nějaký význam vzhledem k takzvaným množírnám,“ namítá Vladimír Kössl z českobudějovické odchytové služby a útulku Animal Rescue.

 

Navíc ani čipy nemusí pomoci při hledání ztraceného zvířete, protože v České republice dosud neexistuje jednotný registr či očipovaných psů. Celorepublikovou databázi zákon zatím neřeší. Musí existovat univerzální databáze, kam má být v okamžiku aplikace čipu povinnost registrace. To znamená, že jakmile pes chovatele dostane u veterináře čip, tak by měl být zapsaný do registru. Jenže ty jsou různé, ať už obecní, veterinářů, či národní registr, kde ale zdaleka nejsou všichni. Pokud je například pes registrovaný na pražském magistrátu a my ho najdeme v Budějovicích, nemáme šanci zjistit, komu patří,“ vysvětlil Kössl.

 

Komora veterinárních lékařů má na starosti databázi petpasů, tedy chovatelů, kteří čip pořídili pro své pejsky na cesty do ciziny. Celorepublikově je v této databázi zaevidováno cca 400 tisíc psů. V ČR je však cca 1,5 milionu psů. Jméno majitele psa se ale stejně nikam zapisovat nemusí.

 

Tato povinnost se bude vztahovat i na útulky pro zvířata.

 

 

 

Přísnější podmínky pro chovatele psů

 

Novela také zpřísňuje podmínky pro chov psů. „Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců“, bude povinen nahlásit svůj chov krajské veterinární správě, a to „nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat“. Tato povinnost se nevztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů.

 

Diskutabilní je pak povinnost chovatele oznamovat, že chová 5 a více jedinců samičího pohlaví starších 12 měsíců, v případě, že se jedná o útulek.

 

 

 

Útulky

 

Novela přináší také změnu v pohledu na útulky pro zvířata, které budou nově podléhat registraci z důvodu zajištění veterinárního dozoru, a jejichž provozovatelům tak vyplynou další nové povinnosti.

 

Doposud chybějící definice útulku nyní bude znít: „Útulkem pro zvířata jsou zařízení, která poskytují dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům.“ Definici „zařízení“ pak nalezneme v zákoně na ochranu zvířat proti týrání (Zákon č. 246/1992 Sb.), části 1, § 3, odstavci v: „zařízením stavba, budova, komplexy budov nebo jiné prostory, v nichž je provozována činnost se zvířaty; může se jednat o zařízení, která nejsou úplně oplocena nebo zastřešena, jakož i o pohyblivá zařízení.“ Tuto definici tedy nesplňují např. spolky, proto nově nebude možné umístit zvířata do jiného zařízení, než je právě útulek splňující zákonem daná kritéria.

 

Každý útulek bude podléhat registraci krajské veterinární správě, a to vždy nejméně 14 dnů před zahájením své činnosti. V registraci bude nutné uvést mimo jiné i kapacitu útulku a platí se za ni správní poplatek 100 Kč. Činnost může útulek začít vykonávat až po zmíněné registraci. Útulek bude mít povinnost veškeré změny v registraci hlásit. Útulky, které již provozují činnost, budou povinni požádat o registraci nejpozději do 60 dnů od účinnosti novely zákona, tedy do konce roku 2017.

 

Jak navíc uvádí Animal Rescue na své Facebookové stránce, současně již platí, že pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích mohou pouze osoby, které absolvovaly specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny, složily závěrečnou zkoušku a získaly tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Toto osvědčení by mělo být součástí žádosti o registraci.

 

 

 

Vyšší sankce za porušení veterinárního zákona

 

Za porušení veterinárních pravidel se novelou zdvojnásobují pokuty. Sankce pro fyzickou osobu tedy nyní budou moci dosáhnout až výše 100 tisíc korun, pro právnickou osoba (např. útulek) pak až 2 miliony korun.