Názorové okénko - téma: pojištění psů
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 22. 02. 2016Porovnejte názory týkající se pojištění pejsků v našem názorovém okénku.

 


Rádi bychom Vám představili třetí díl Názorového okénka, ve kterém průběžně oslovovujeme představitele různých oborů kolem kynologie, pejskařů  a zvířat všeobecně a ptáme se jich a na témata, která by vás mohla zajímat. Odpovědi nezkracujeme ani neupravujeme, jsou tak, jak nám je dotazovaní poslali. Máte možnost si udělat obrázek sami.

 

Pokud byste měli námět / téma a nápady, koho oslovit a na co se ptát, velice rádi je uvítáme.

 

Vaše HAFBO redakce

 

 

 

Pokud se na vás obrátí klient, že by chtěl zdravotní pojištění pro psa, jakých 5 stěžejních informací vás bude zajímat?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká pojišťovna, a.s.

 
         
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 
Základní podmínky jsou tři. Abyste mohli psa pojistit, musí být zdravý, trvale označený mikročipem nebo tetováním a při přijetí do pojištění mladší 8 let (a to při váze do 40 kg). Pokud váží více, lze ho pojistit do věku čtyř let. Jestliže už je pes pojištěný například od svých čtyř let, pak mu lze pojištění prodloužit i na další roky.
 
 

 vstupní věk (nejdříve lze pojistit psa v jeho 6 – ti měsících a nejpozději v 8 letech).

 

 číslo evidenční známky

 

 územní platnost (ČR/ Evropa)

 

 závody, soutěže (ano/ ne)

 

 výše spoluúčasti (500 Kč/ 1 000 Kč/ 1 500 Kč/ 2 000 Kč)

 

 

 
 

 

 

 

 

Jaká jsou maximální nabízená krytí při uplatnění pojistné události? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká pojišťovna, a.s.

 
         
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 
 

Svému čtyřnohému příteli můžete sjednat následující typy pojištění:

 

 pojištění léčení úrazu nebo nemoci (pes i kočka standardně do limitu 30 000 Kč)

 

 pojištění proti uhynutí nebo utracení (standardně - pes do výše 20 000 Kč, kočka do limitu 8 000 Kč) – podmínkou je průkaz původu zvířete nebo speciální trénink

 

 pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené vaším psem nebo kočkou jiné osobě (nebo jinému zvířeti):

 

 na zdraví nebo usmrcením: 2 000 000 Kč

 

 na majetku: 1 000 000 Kč

 

 finanční újmou: 500 000 Kč

 

 
 

Pojistná částka 10 000 Kč/20 000 Kč/30 000 Kč.

 
 

 

 

 

 

Na co se určitě pojistné krytí nevztahuje a kde se toto klient dozví?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká pojišťovna, a.s.

 
         
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 
 

V případě nemocí se chirurgické zákroky, na které se pojištění nevztahuje, řídí výlukami, které jsou v pojistných podmínkách – zejména jde o chronická onemocnění, očkování, odstranění parazitů, kastraci a samozřejmě nadstandardní a „kosmetické“ zákroky. Ve výlukách jsou potom i dědičné nemoci či vrozené vady.

 

Rozsah pojištění a samozřejmě i výluky jsou popsány v pojistných podmínkách. Ty jsou k dispozici na našem webu a každý zájemce o pojištění se s nimi před podpisem smlouvy může seznámit.

 

 
 

• silný imunitní systém

 

 kontrola a možnost individuálního sestavení

 

 dědičné nebo vrozené vady

 

 preventivní prohlídky, očkování, čipování, tetování

 

 chronická onemocnění

 

 použití psa k vojenským nebo obdobným účelům

 

 komplikace při porodu

 

 kosmetické zákroky

 

 smrt, utracení

 
 

 

 

 

 

Ne každého klienta napadnou při sepisování pojistné smlouvy všechny otázky, na co byste ho sami upozornili nejvíce?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká pojišťovna, a.s.

 
         
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 
 

Důležité je, aby se klient seznámil s rozsahem pojištění, aby věděl, jaké situace jsou pojištěním ošetřeny a jaké nikoliv. Pokud má k pojištění jakékoliv dotazy, může se samozřejmě obrátit na naše pobočky, kde mu zkušení poradci poskytnou veškeré informace a zodpoví jeho dotazy.  

 

 
 

Předmětem pojištění jsou nutné, účelně a neodkladně vynaložené náklady vzniklé v příčinné souvislosti s úrazem nebo nemocí.

 

Pojištěny jsou náklady na veterinární výkony, použitý materiál, nutnou hospitalizaci a předepsanou medikaci.

 
 

 

 

 

 

Setkáváte se i v tomto směru s nějakými pojistnými podvody a pokud ano, jakými? (jen v nástinu, stručně)?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká pojišťovna, a.s.

 
         
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 
 

I v oblasti pojištění zvířat se setkáváme s pojistnými podvody. Jako příklad mohu uvést pojistnou událost – úmrtí vzácného papouška. Mladý muž si zakoupil vzácného papouška v ceně 80 tisíc korun. Po týdnu od koupě bohužel papoušek uhynul, údajně na frakturu lebky. Našim pracovníkům se však tato událost zdála od začátku podezřelá, a tak ji blíže prošetřili. Narazili na řadu nesrovnalostí a mladík se pod tíhou předložených důkazů nakonec přiznal, že si celou záležitost vymyslel.

 
 
 

S nečím takovým jsem se dosud nesetkala.

 
 

 

 

 

 

Je pravda, že pojišťovna může smlouvu v případě příliš vysokého uplatňování pojistného plnění vypovědět?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká pojišťovna, a.s.

 
         
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 
 

Způsoby zániku pojištění jsou přesně popsány v pojistných podmínkách. Pojištění zaniká mj. výpovědí pojišťovny nebo pojistníka ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období.

 

 
Ano.
 

 
 

 

 

 

 

V jakém věku je podle vás už nevhodné (nevyplatí se) pejska pojišťovat?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká pojišťovna, a.s.

 
         
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 
 

Jak jsem uvedla výše, pejska je možné pojistit do věku 8 let (při váze do 40 kg). Pokud váží více, lze ho pojistit do věku čtyř let.

 

Otázka by měla spíše znít, od jakého věku je dobré pejska pojistit. Pojištění byste totiž měli uzavřít svému mazlíčkovi co nejdříve. Štěňata jsou temperamentní a častěji u nich hrozí zranění nebo situace, kdy poškodí někomu dalšímu jeho věci či ho dokonce zraní.

 

Navíc čím dříve psa pojistíte, tím méně budete platit. Pojištění pro psa můžete uzavřít ihned po dovršení tří měsíců jeho věku a většina pojišťoven poskytuje zvýhodněné pojištění pro psy do dvou let věku.

 
 
 

 

 

Nejdříve lze pojistit psa v jeho 6 – ti měsících a nejpozději v 8 letech.

 
 

 

 

Je pojistně kryto i úmrtí psa a případně za jakých podmínek? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká pojišťovna, a.s.

 
         
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 
 

Lze sjednat i pojištění proti uhynutí nebo utracení zvířete. Z tohoto pojištění pak pojišťovna uhradí částku odpovídající ujednanému limitu pojistného plnění.

 

 
 

Jedná se o výluku.

 
 

 

 

 

 

Je nutné i nějaké další připojištění jako např. odpovědnosti apod, když mám toto kryto z pojistky domácnosti? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká pojišťovna, a.s.

 
         
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 
 

Pojištění odpovědnosti, které si můžete sjednat buď samostatně, nebo právě jako připojištění k pojištění domácnosti, poskytuje ochranu nejen pro případ škody způsobené při činnostech v běžném občanském životě, ale a vztahuje se také na škody, způsobené při chovu domácích zvířat (psů, koček, atd.). 

 

 
 

Doporučujeme mít sjednanou odpovědnost v běžném občanském životě, zahrnuje i odpovědnost za menší domácí zvíře (pes).

 
 

 

 

 

 

Něco, na co jsme se nezeptali, ale vy to považujete za důležité sdělit?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Česká pojišťovna, a.s.

 
         
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

 
 

Jakmile si pořídíte psa, jste za ně stoprocentně zodpovědní. S novým občanským zákoníkem přišla tzv. objektivní odpovědnost. To znamená, že majitel je za škodu způsobenou zvířetem odpovědný vždy, a to bez ohledu na to, zda ji zavinil nebo ne. Pokud váš čtyřnohý přítel někoho pokouše, zraní nebo něco rozbije, budete muset uhradit škodu. Pomoci vám může pojištění Mazlíček, které se vztahuje jak na odpovědnost za škodu, tak i na léčení nemoci a úrazu zvířete.

 

 
 

 

Čekací doba u nemoci je 30 dní od počátku, u úrazu jsou to 3 dny.

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 

 
 

Odpovídala:

 
 
Ivana Buriánková - tisková mluvčí
 
 
 
 
V případě zájmu o zřízení pojištění se můžete obrátit na Davida Koďouska, www.partners.cz, tel. 606 625 495
 
 
 

 

 

 
 

Odpovídala:

 

 
 
Vendula Šefránková - odbor podpory externího prodeje
 
 
 
V případě zájmu o zřízení pojištění se můžete obrátit na Davida Lorence, www.fincentrum.com, tel. 724 440 463.