Cestování se psy do zahraničí
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Zákony, Vydáno dne: 12. 07. 2010Informace pro cestování se psy do zahraničí + upozornění na prázdninový provoz Národního registru majitelů zvířat.

 


 

 

Před cestou nezapomeňte zkontrolovat pas! 

 

Připomínáme, že každý pes (kočka anebo fretka), bez ohledu na to, zda má či nemá průkaz původu, musí být na cestu do zahraničí vybaven pasem pro malá zvířata. Před cestou si zkontrolujte, zda pas obsahuje potvrzení o platném očkování proti vzteklině, neboť stále platí povinnost mít drženého psa v imunitě. Dnes, kdy se již používají vakcíny s účinností delší než jeden rok a přeočkování může nastat až po dvou či třech letech, zvětšuje se riziko, že na obnovení imunity zapomenete. Ač jsou již zrušeny pohraniční kontroly, cestující se zvířaty musejí počítat s tím, že ve vnitrozemí mohou být vyzváni policií či celními orgány, aby předložili patřičné doklady. Podle platného znění veterinárního zákona musí být pes očkován od 3 měsíců a musí být tzv. v imunitě.

 

I když jsou pro pohyb zvířat dána všeobecná pravidla, členské státy si mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům, nebo další očkování. Ošetření proti parazitům pak musí být v pasu potvrzeno veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Týká se to například cest do Finska a Švédska (echinococcus), do Velké Británie, Irska a Malty (klíštata, echinococcus). Doporučujeme proto informovat se před cestou na podmínky vstupu zvířat v zájmovém chovu a veterinární požadavky na příslušném zastupitelském úřadě cílové i tranzitní země.

 

 

 

 

 

Nepovinné, ale výhodné! 

 

Pro klid na dovolené radíme zařídit si doma ještě dvě věci. První je kontrola, zda je mikročip skutečně zaregistrovaný a případná aktualizace údajů evidovaných v databázi Národního registru majitelů zvířat (a tím i v celosvětové síti Petmaxx; při ztrátě nebo zaběhnutí zvířete je fungující telefonní číslo často jediný způsob a jediná cesta, kterou lze majitele dohledat a ztraceného mazlíčka rychle vrátit zpět. Uvedené databáze jsou dostupné 24 hodin denně 365 dní v roce a útulky i veterináři v celé Evropě je již běžně využívají. Pokud pejsek necestuje s Vámi, ale necháváte ho na hlídání u příbuzných či známých, doporučujeme nahlásit jejich telefonní číslo jako dočasný kontakt. Ověřit registraci mikročipu můžete na www.narodniregistr.cz. Aktaulizovat kontaktní údaje můžete pomocí formuláře z klientského účtu nebo e-mailem na adresu info@narodniregistr.cz.

 

Druhou okolností je pojištění odpovědnosti za škody způsobené psem. Zvláště v zahraničí bývá jednání o odškodnění velmi komplikované a zpravidla nákladné. Informace o pojištění najdete v nabídce služeb na www.narodniregistr.cz (klientská část webu) nebo si je vyžádejte u operátorů.

 

 

 

 

 

Předejděte potížím! 

 

Policejní a celní orgány mají právo ověřit, zda s vámi cestující pes je skutečně zvířetem, na něž byl vystaven pas pro malá zvířata, a to načtením mikročipu. Stává se, že za tímto účelem budete vyzváni přemístit se na policejní stanici nebo doprovodit úředníky k veterináři, který čip načte a zkontroluje. Situaci můžete zjednodušit tím, že budete vybavení vlastní čtečkou mikročipů. Ideální řešení pro majitele je kapesní čtečka MICROMAX Reader nebo MiniMAX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klienti NRMZ mohou ve dnech 1.7.2010 - 15.7.2010 nakoupit tyto čtečky se slevou až 250,- Kč! Zvýhodněná cena čtečky Micromax je 2440,- Kč (stálá cena 2.590,- Kč), MiniMAX II 4.708,- Kč (stálá cena 4.958,- Kč). Při nákupu čtecího zařízení MicroMax tak ušetříte 150,- Kč, u MiniMaX II 250,- Kč. Nabídka platí pouze pro objednávky zadané od 1.7.2010 do 15.7.2010 v e-shopu Altercan nebo prostřednictvím operátorů NRMZ na tel. 602 611 053 nebo na adrese info@narodniregistr.cz. Do objednávky nezapomeňte uvést číslo mikročipu, na které bude sleva poskytnuta.

 

 

 

 

 

Chcete si přivézt z dovolené pejska nebo strávíte dovolenou se psem mimo EU?  

 

Cestující ze třetích zemí (tj. mimo EU), kteří přilétají v doprovodu zvířete v zájmovém chovu, mohou vstoupit na území ČR pouze přes 5 míst vstupu:

 
   
 1. Praha Ruzyně, veřejné mezinárodní letiště,
 2.  
 3. Brno Tuřany, veřejné mezinárodní letiště,
 4.  
 5. Ostrava Mošnov, veřejné mezinárodní letiště,
 6.  
 7. Pardubice, veřejné mezinárodní letiště,
 8.  
 9. Kunovice, neveřejné mezinárodní letiště.
 10.  
   

  Podle informace SVS se podle nařízení (ES) č. 998/2003 zvířaty v zájmovém chovu rozumí maximálně pět zvířat těchto druhů: psů, koček, fretek, bezobratlých (s výjimkou včel a korýšů), okrasných tropických rybek, obojživelníků, plazů, hlodavců a domácích králíků. (Pro ptáky doprovázející svého majitele či osobu, která za ně odpovídá, je jediným schváleným místem vstupu mezinárodní letiště v Praze Ruzyni a tito ptáci musejí být předloženi k pohraniční veterinární kontrole na Pohraniční veterinární stanici Praha Ruzyně. Pro dovoz ptáků platí speciální podmínky, je tedy nutné před dovozem kontaktovat Státní veterinární správu ČR.)

   

   

   

   

   

  Prázdninový provoz Národního registru  

   

  Ve dnech 19.7.-30.7.2010 bude provoz NRMZ částečně omezen. Pohotovostní služba pro ztracená a nalezená zvířata funguje v plném rozsahu, nepřetržitě 24 hodin denně. Po dobu dvou týdnů však nebudou rozesílány identifikační průkazy, a to ani v režimu expres! Od 1.8.2010 budou rozesílány identifikační průkazy v rámci expresní služby. ID průkazy pro nově registrované psy a duplikáty ID průkazů vystavované v běžném termínu budou rozesílány opět od 15.8.2010. Pokud potřebujete identifikační průkaz nebo jeho duplikát v této doběm je nutné uhradit poplatek za jeho vystavení nejpozději do 14.7.2010 (datum připsání platby na účet). Duplikáty uhrazené po tomto datu budou odeslány v srpnu.

   

   

   

   

   

  Přejeme vám i vašim mazlíčkům krásné léto bez starostí.

   

   

   

  Národní registr majitelů zvířat

   
  P. O. BOX 132, 120 00 Praha 2
   
  Tel.+420 602 611 053
   
  info@narodniregistr.cz, www.narodniregistr.cz

   

   

   

   

   

  Národní registr majitelů zvířat je členem celosvětové vyhledávací sítě PETMAXX.