Hierrarchie - Dominance – Mocenské postavení
Autor: Dipl. Tzt. Sabine Schroll <(at)>, Téma: Etologie, Vydáno dne: 13. 03. 20061) Co je to dominance?
2) Proč je hierarchie důležitá?
3) Jak vzniká hierarchie a jak se řídí?
4) Důležité zdroje a výsady výše postaveného
5) Jak se projevují nestability v mocenském vztahu?
6) Co dělat?
7) Čeho je třeba se vyvarovat?
8) Shrnutí

Co je to dominance?
 
Obecně jsou psi sociálně založená zvířata, pro která je životně důležité žít v hierarchicky stabilní skupině, buď s jinými psy, nebo s lidmi. Dominance znamená, že ve vztahu pes-pes nebo člověk-pes jeden z obou společníků má kontrolu nad určitými hodnotnými zdroji a druhý partner tuto kontrolu (nebo vymoženost) respektuje. Dominantní chování je tímto relativní a také variabilní – vždy závislé na obou partnerech a v mnoha případech také na dané situaci.

Proč je hierarchie důležitá?
 
Prakticky každé chování psa v běžném životě má vedle původního základního významu také ještě jednu symbolickou hodnotu. Tímto způsobem dostává každý z obou partnerů trvalé bezprostřední zpětné ujištění: „vše je v pořádku, pořadí je stabilní, přežití je zajištěno“. Tato sociální jistota a stabilita je protihodnotou, kterou pes dostává, jestli se zřekne určitých privilegií a respektuje jejich kontrolu vedoucím smečky – člověkem.
 
V lidském světě se silničním provozem, hlukem, mnoho cizími lidmi, stravou ze supermarketu není žádný pes schopný vést jeho smečku. Z toho důvodu zůstává jen jedno řešení pro převzetí zodpovědnosti: Vy, jako vlastník, máte kontrolu nad všemi zdroji a dáváte tím vašemu psu sociální jistotu a psychickou stabilitu.
 
Většina psů, kterým není jednoznačně určeno jejich postavení v pořadí, mají zevšeobecněný problém strachu – jsou přece ve skutečnosti neschopni zvládnout úlohu ochránit smečku před všemi nástrahami. To znamená, že vy jako jeho vlastník musíte vykonávat povinnosti spojené s vaším nejvyšším postavením ve smečce, abyste umožnili vašemu psu vést jeho rase odpovídající a psychicky vyrovnaný život. Jeden podstatný předpoklad pro to, je znalost základů psího jednání a psí komunikace.

Jak vzniká hierarchie a jak se řídí?
 
Už štěňata vytváří mezi sebou určitou hierarchii, která ale ještě nemá nic společného s konečným rozdělením jejich postavení ve smečce. Do hierarchického systému vstupují psi teprve v pubertě. Přirozeně mají štěňata, která si už v této době vytvořila v bojových hrách a šarvátkách o jídlo dobrou pozici, lepší výchozí podmínky. Jak už bylo zmíněno, vzniká hierarchie jednak z kontroly cenných zdrojů a za druhé uznáním této kontroly. To vše se stále v denním životě zajišťuje a upevňuje chováním a jednoznačnou signalizací nebo demonstrací nadvlády (moci).
Každé jednání denního života – krmení, spaní, prosba o pozornost, hraní, tělesný kontakt, iniciativa a rozmnožování – má také hierarchický význam.
Tímto rituálním a symbolickým dodržováním hierarchie jsou konflikty (boje) jenom v rozhodujících situacích potřebné. Totiž tehdy, když jde o definitivní převzetí vedoucí pozice. Těmto útokům předcházejí vždy nesčetné výzvy (provokace). Jeden partner sbírá body a ten druhý, - většinou vy jako nic netušící majitel, ztrácí trvale.

Důležité zdroje a výsady výše postaveného
 
Strava – kdo je výše postaven, jí jako první, jak dlouho chce a kdy chce, dobrovolně nedává ze svého jídla nic!
 
Místo odpočinku – nejlepší místa k odpočinku dostává vůdce smečky. Přednost mají zvýšená místa a taková, která umožňují kontrolní pohledy na celý zbytek smečky. Níže postavení členové musí svá místa opustit, když přijdou dominantní členové smečky.
 
Pozornost a tělesný kontakt – kdo má vedoucí pozici, ten se může ostatním členům smečky tělesně vnutit a vynutit si pozornost.
 
Iniciativa – podnět k aktivitám jako hře, procházkám, krmení atd. dává vždy výše postavený. Ten začíná a končí každou akci.
 
Právo průchodu – výše postavení smějí blokovat cesty a úzké průchody, popřípadě jako první jimi procházet. To je jeden ze subtilních způsobů chování k přezkoušení dodržování respektu níže postaveným členem smečky.
 
Rozmnožování – jenom nejvýše postavený člen smečky má právo k rozmnožování.
 
Obrana a ochrana – povinností nejvýše postaveného je zajištění bezpečnosti proti útočníkům a násilným návštěvníkům zvenčí.
 

Jak se projevuje nestabilita v rozdělení mocenského postavení?
 
Při nejasnostech v hierarchickém rodinném systému musí dojít dříve nebo později k závažným kritickým situacím, kterými jsou agresivita nebo strach. V běžné domácnosti se psem se po přezkoušení těch výše zmíněných insignií moci (znaků moci, vlády), je očividné, že většina majitelů psů svým svěřencům vedoucí úlohu přímo vnucují.
Někdy pak přijde okamžik, kdy pes tuto výzvu přijme a chce svoji pozici s konečnou platností vyjasnit. Postupně se vypracoval (pes) v rodinné hierarchii od dětí přes ženské a starší členy rodiny, tak vysoko, až nakonec musí být překonán poslední člen rodiny. Většinou jsou tito psi převážně mužského pohlaví, kolem 4 let staří a počet získaných „bodů“ je dostatečně velký, aby se pokusili o „převrat“ a o převzetí vedoucí pozice ve smečce. Tyto útoky (pokusy o převzetí moci) představují vážnou konfliktní situaci a je nebezpečná o to více, čím je pes větší. Dominantní psi s mnoha výsadami začínají přirozeně tyto výsady bránit. Přitom nemají vůbec žádné zábrany i v použití zubů. Obzvláště, když předcházející hrozby nebyly rozpoznány, respektovány nebo špatně chápány. „Já jsem ho jenom hladil a po několika minutách mne kousl“ nebo „Chtěl jsem jenom kolem něj projít a on na mne zaútočil“.
Dominantní psi jsou (pokud u nich nejsou žádné poruchy chování) jenom uvnitř domácnosti a proti členům vlastní smečky agresivní.
 

Co dělat?
 
Nejlepší je přirozeně hned od počátku přiřadit mladému psu jeho stabilní postavení ve smečce, a to už u mláďat od 4 až 5 měsíců. Nejjednodušší cesta k tomu je, důsledně kontrolovat všechny věci a situace, které jsou pro vašeho psa důležité: krmení, hra, péče o něj.

Jídlo:
 
Negativní jev – pes je krmen před rodinným stolováním - aby neseděl hladový vedle stolu – poněvadž to stejně po svém jídle dělá, dostane přirozeně pořád jako odměnu za svoje žebrání malý kousek.
 
Správný postoj – pes dostane svoje jídlo až po všech ostatních členech smečky a čeká na svém místě (jemu stanoveném) až dostane svoje jídlo. Vy ho vyzvete, aby přišel, vyžádáte sednout! nebo místo! a pak teprve smí začít jíst.
 
Štěně nesmí své jídlo bránit a musí vás a jiné členy rodiny vždy vedle své misky tolerovat.
 
Úspěšné žebrání má z hlediska vašeho psa následující význam: Vy se podřizujete dobrovolně žádostem vašeho psa a odstupujete mu dobrovolně část svého jídla, tím se vám odečítá 100 bodů!!!
 

Místa k odpočinku:
 
Negativní jev – po jídle sedíte pohodlně v obýváku před televizí nebo čtete. Pes přijde také a sedne si možná také na své místo na pohovce, bezprostředně vedle nejvýše postaveného člena rodiny. Ze svého místa může pozorovat a kontrolovat všechny činnosti své smečky, jakož i případných návštěvníků.
 
Správný postoj – pes leží na svém, jemu určeném místě, dle možnosti bez kontrolního přehledu a s odstupem k nejvýše postavenému členu rodiny. Prostorová blízkost vede ke společenstvím a tyto jsou výhradou příslušníků vaší rodiny. Bratrství přes těsný tělesný kontakt s Dominantem zvyšuje postavení psa vůči slabším členům rodiny – většinou vůči dětem.
 
Místo odpočinku psa smíte vy kdykoliv spoluužívat. Pro tento případ nabídnout ne těžko dosažitelné a dobře chránitelné místo trucu k odpočinku – za lavicí atp.
 

Tělesný kontakt:
 
Negativní jev – pán sedí u psacího stolu a pes přijde, položí hlavu nebo packy na jeho kolena, hluboce dýchá až dostane jím požadovanou dávku pohlazení.
 
Pes nemá rád tělesnou hygienu jako kartáčování, česání, kontrolu zubů a uší, leh na zádech, dotyk tlapek atp.
 
Správný postoj – iniciativa k tělesnému kontaktu vychází od vás, i když se mu to nelíbí. Denní ošetřování je předpokladem pro zdraví psa a je výsadou vůdce smečky – VÁS. Každá vámi ochotně a poddaně přijatá výzva k hlazení nebo jiným pozornostem znamená, že vašemu psovi přisoudíte body na jeho cestě k nejvyšší pozici ve smečce. Jedno z možných východisek je vyžádání kombinovaného cvičení podřízenosti: sednout – místo – sednout a tiché očekávání. Teprve, když váš pes dá najevo, že vás respektuje tím, že vaše pokyny plní a tiše čeká, místo aby požadoval nějakou činnost.
 
Nic se v životě nedává zadarmo!
 

Hra:
 
Negativní jev – pes přijde se svou hračkou a tak dlouho obtěžuje, až si s ním někdo hraje.Když už nemá více chuti ke hraní, stáhne se se svou hračkou do ústraní. Pes je při hře hrubý a bez zábran nebo se dopouští přestupků, které neodpovídají jeho postavení – chňapání, stavění se nad někým, naskakování, pohledem (čučení).
 
Správný postoj - vy, jako vůdce smečky začnete hru s hračkou, kterou vy zvolíte. Při hrubém chování psa ukončíte hru okamžitě, jinak v každém případě dříve, než váš pes ztratí chuť a sám hru přeruší. Samozřejmě patří vítězství a hračka vám (i když jste si ji museli něčím vykoupit) a tato hračka bude hned odklizena.
 
Rvačky, bojové hry s plným dotekem a tahanicemi jsou s vysoce postavenými psy nepřípustné a musí jim být na každý pád zamezeno.
 

Vedení, právo průchodu:
 
Negativní jev – pes se vyřítí ze dveří jako první, poté, co jste ho vyzvali k vycházce a běží svojí oblíbenou cestou. Na důležitých průchodech v bytě leží pes v cestě, takže se mu musí všichni vyhýbat nebo přes něj přecházet. Návštěvníci jsou jako první hlasitě přivítáni a zkontrolováni.
 
Správný postoj – ve všech dveřích a průchodech vám pes musí dát přednost a uhnout. Vy rozhodujete, kterou cestou při procházce jdete a jak rychle. Příliš časté „značení“ je také jedna demonstrace postavení psa a může se čas od času psovi zakazovat. Návštěvníky přijímáte a zdravíte u vchodu nejdříve vy, poněvadž jste jako vůdce smečky zodpovědný za její ochranu proti „cizím pronikatelům“.
 

Čeho je třeba se vyvarovat?
 
Tělesné rozpory s vysoce postavenými psy jsou nebezpečné a nesmí k nim v žádném případě dojít. Jakýmkoliv situacím, které vyvolávají výhružné chování nebo způsobí další agrese, se musíme přísně vyhýbat a vyhrocení situace defensivním chováním zabránit.
Hierarchie se stanoví v první řadě mentální převahou a vytrvalostí ve formě boje o pozici a ne tělesným násilím. K tomu působí tresty negativně na ty, už tak zatížené vztahy mezi psem a člověkem a mohou způsobit další poruchy chování psa – agrese. Váš pes se jen učí, že zvyšováním svého nasazení – více útočného jednání – se dostane ke svému cíli.
Nejlepším východiskem z hrozebných situací je odmítnutí provokativního vyzvání – kdo je výše postavený, nemusí na provokaci reagovat. Může zcela suverénně danou situaci přehlížet a věnovat se vlastním výsadám.
 

Shrnutí
 
V dnešní době se u mnoha psů zanedbává zařazení do postavení v rodině, poněvadž nyní mají psi zcela jiné funkce než dříve a to jako partner člověka. Často se očekává od psa, aby byl člověku na stejné úrovni postaveným partnerem, sportovním přítelem a aby zprostředkovával stabilitu a jistotu.
Pro psy existují ale jenom dvě možnosti: buďto plní jeho lidský společník ve smečce svoji vedoucí úlohu a zodpovědnost nebo to musí dělat on sám.
 

Psi žijí v hierarchii a ne v demokracii!!!
 

Přibližně 70% kousnutí psem se stávají v domácím prostředí. Mnohokrát je nedůsledný a nestabilní „pozitivní řád“ toho příčinou. Ale také pro psa je život na nevhodné pozici mimořádně stresový – on musí svoje vydobyté pozice proti vám bránit a nedokáže se s vedením smečky vyrovnat – je neschopný ji vést. Chronické problémy strachu, agrese proti členům rodiny a často také usmrcení takového „nebezpečného“ psa jsou pak jeho důsledkem. Ignorovat hierarchické potřeby psů znamená vysoce nezodpovědné jednání jak vůči člověku, tak vůči psu.
 


Tento článek je velmi poučný především pro kynology- začátečníky, ale najdou si v něm své jistě i ti zkušenější. Nabízí zamyšlení nad tím, jak funguje uspořádání např. ve smečce vlků v přírodě a dává zároveň návod, jak se zachovat, aby se pes v rodině správně hierarchicky zařadil a bylo mu jeho postavení od počátku jasné a tím se předešlo možným budoucím problémům..
A právě proto jsme se rozhodli jej zařadit do našeho časopisu i přesto, že neznáme autora překladu. Článek k nám již před poměrně dlouhou dobou doputoval po internetu. Pokud někdo z našich čtenářů překladatele zná nebo si toto upozornění přečte on sám, budeme velmi rádi, když nás zkontaktujete a údaje samozřejmě doplníme.