Výstavy - klasifikace a hodnocení
Autor: Michaela WEIDNEROVÁ <michaela.w(at)hafbezobav.cz>, Téma: Chovatelství, Vydáno dne: 10. 02. 2006Velmi důležitou součástí výstav a to, proč tam vlastně jedeme je, abychom získali odborný posudek exteriéru našeho psa. Každý takový posudek se zakončuje zadáním tzv. známky a rovněž barevným označením (nejčastěji stužka). Účast na výstavě a tím pádem stupeň získané známky jsou také jednou z podmínek zařazení psa do chovu nebo do příslušné třídy chovnosti a to vždy podle specifik daného plemene.

V jednotlivých třídách na výstavě je možno získat tyto známky a eventuelně čekatelství:
 

Známky:
 
Třída dorostu:
 
Velmi nadějný (VN) – žlutá barva
 
Nadějný (N) – bílá barva
 

Zde se určuje pořadí prvních čtyř jedinců, ale nezadává se titul Vítěz třídy.
 

Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, šampionů a veteránů:
 
Výborná (V) – modrá barva
 
Tato známka smí být přiznána jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, tak jak je popsáno ve standardu plemene a musí vykazovat jeho typické vlastnosti. Musí být předveden ve vynikající kondici s prvotřídním postojem těla a rozhodně musí odpovídat své třídě. Povaha má být vyrovnaná a harmonická. Kvality jedince musí převažovat nad drobnými nedostatky.
 

Velmi dobrá (VD) – červená barva
 
I toto ocenění může být přiznáno jen vynikajícímu jedinci, který vykazuje typické znaky plemene a je v dobré kondici s zcela vyváženými proporcemi těla. Lze mu prominout drobné vady, ne však morfologického charakteru.
 

Dobrá (D) – zelená barva
 
Známka „dobrá“ se zadává jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.
 

Dostatečná (Dost.) – fialová barva
 
Ocenění „dostatečná“ se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jeho tělesný vzhled je velmi vzdálen ideálu popisovanému standardem.
 

Vyloučen (nedostatečná)
 
Tato známka náleží jedinci, který bohužel vykazuje vady standardem dané jako vady diskvalifikující (vyřazující z chovu). Dále se týká jedinců, u kterých byl prokazatelně zjištěn provedený chirurgický zákrok za účelem odstranění vrozené exteriérové vady nebo jedinců vyloženě bázlivých či agresivních, které není možné pro jejich chování v kruhu posoudit.
 

Neposouzen (neoceněn)
 
Tuto známku získají psi, kterým nelze přiznat žádnou z výše uvedených známek. Jednalo by se například o případ, kdy pes neběhá, stále vyskakuje na vystavovatele nebo se neustále snaží vyběhnout z kruhu, takže nelze posoudit chůzi a pohyb psa, nebo jestliže se pes neustále vyhýbá rozhodčímu, takže není možné provést kontrolu skusu, stavby těla, srsti, ocasu nebo varlat apod. Jde o momentální stav, kdy psa nelze posoudit.
 

V těchto třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců z výborných či velmi dobrých. Rozhodčí zároveň může, ale nemusí, zadávat tituly odpovídající druhu výstavy. Je potřeba si uvědomit, že udělení titulu není nárokové. To znamená, že pes může klidně obdržet známku výborný 1, ale zda mu rozhodčí zadá i titul např. CAC, je pouze na něm.
 

Čekatelství:
 

CAJC – čekatelství šampionátu mladých (Junior šampionátu), může být zadán psovi a feně ve třídě mladých s oceněním výborný 1
 
CAC – čekatelství šampionátu ČR, může být zadán psovi a feně v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů (šampionů) s oceněním výborný 1.
 
Res. CAC – tzv. rezervní čekatelství šampiona ČR, může být zadán psovi a feně v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů (šampionů) s oceněním výborný 2. Platí jako CAC v případě, že pes s oceněním CAC má již přiznán titul Šampion ČR.
 
CACIB – čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI, může být zadán nejlepšímu psovi a feně z konkurence oceněných titulem CAC
 
Res. CACIB – tzv. rezervní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI, může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z konkurence oceněných titulem CAC a res. CAC. Platí jako CACIB v případě, že pes s oceněním CACIB má již přiznán titul Mezinárodní šampion krásy FCI.
 

Která čekatelství na té které výstavě je možno zadat je vždy uvedeno v propozicích.
 

Vynikajícím jedincům mohou být na výstavách uděleny tyto možné tituly:
 

Vítěz třídy:
 
Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1. Pokud se plemeno posuzuje odděleně dle zbarvení, může být titul udělen v každé třídě. U plemene německý ovčák může být udělen i jedinci ze třídy mladých s oceněním velmi dobrý 1 (u NO se v této třídě výborná nezadává).
 

Oblastní a krajský vítěz:
 
Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené , pracovní a vítězů.
 

Klubový vítěz:
 
Podmínky pro udělení tohoto titulu upravuje statut příslušného klubu (bývá stanoven především minimální věk psa a majitel musí být většinou členem daného klubu apod.). Uděluje se vždy 1x v kalendářním roce pro každý klub a každé plemeno jím zastřešené.
 

Vítěz speciální výstavy:
 
Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1 s titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů.
 

Národní vítěz:
 
Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1 s titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů.
 

Nejhezčí veterán:
 
Zadává se psovi nebo feně z konkurence vítězů třídy veteránů. Kluby některých plemen na svých klubových a speciálních výstavách udělují tento titul výborným 1 psovi i feně.
 

Vítěz plemene FCI (BOB):
 
Nejlepší jedinec plemene z konkurence psů i fen. Do soutěže nastupují všichni CAJC a nejlepší dospělí jedinci - národní vítěz, CACIB, Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy a výborní 1 ze třídy veteránů. Titul se zadává pouze na výstavách, kde se uděluje CAC.
 

Vítěz skupiny FCI (BIG):
 
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.
 

Vítěz dne (BOD):
 
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI (BIG).
 

Vítěz výstavy (BIS):
 
Do soutěže nastupují vítězové jednotlivých výstavních dnů (BOD). Někdy se také používá titul BIS sobota, BIS neděle a potom vítěz absolutní – BIS celé výstavy.
 

Nejkrásnější pes národního, FCI neuznaného, plemene:
 
Dnes je zvykem na všech větších výstavách tento titul udělovat. Do soutěže nastupují všichni vítězové neuznaných plemen (BOB).
 

Příště: Šampionát