Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
31 Hostů, 1 Uživatel

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

Standard FCI č.116 ze dne 20.06.1995
Bordeauxská doga
 
(Dogue de Bordeaux)
 

ZEMĚ PŮVODU:
 
Francie

Datum publikace platného originálního standardu:
 
14. 4. 1995

POUŽITÍ:
 
Hlídání, ochrana a odstrašení.

KLASIFIKACE F.C.I.:
 
Skupina 2 Pinčové a knírači,molossové a švýcarští salašničtí psi
Sekce 2.1 (dogovití molossové)
Bez zkoušky z výkonu

VŠEOBECNÝ DOJEM:
 
Typem moloss s krátkou hlavou s konkávními liniemi. Bordeauxská doga je velmi silný pes s velmi svalnatou celkově harmonickou stavbou těla. Je spíše nízko stavěná, tzn. vzdálenost prsní kosti od podložky (volný prostor pod prsní kostí) je o něco menší než hloubka hrudníku.
Podsaditý, svalnatý, impozantní, vzbuzuje velký respekt.

CELKOVÝ VZHLED:
 
Měřeno od vrcholu ramene k vrcholu sedací kosti přesahuje délka těla kohoutkovou výšku zhruba v poměru 11:10.
Hloubka hrudníku přesahuje polovinu kohoutkové výšky. Maximální délka tlamy odpovídá třetině celkové délky hlavy. Minimální délka tlamy odpovídá čtvrtině celkové délky hlavy
U psů odpovídá obvod hlavy přibližně kohoutkové výšce.

CHOVÁNÍ A POVAHA:
 
Jako dříve bojový pes se hodí spíše pro hlídací účely, které splňuje s pozorností a velkou odvahou, avšak bez agresivity. Je dobrým společníkem a svému pánovi je velmi přítulná a láskyplná. Klidná, vyrovnaná, s vysokým prahem vzrušivosti. Pes je v povaze zpravidla dominantní.

HLAVA:
 
Mohutná, hranatá, široká, poměrně krátká a při pohledu zpředu trapézovitá. Podélné osy lebky a hřbetu nosu (směrem kupředu) konvergují.

LEBKA:
 
U psů odpovídá obvod lebky, měřený na jejím nejširším místě, přibližně kohoutkové výšce.
Feny mohou mít obvod lebky o něco menší. Tvar a objem lebky jsou tvořeny silně vyvinutými spánky, nadočnicovými a jařmovými oblouky a příčnou vzdálenosti mezi oběma kostmi dolní čelisti. Temeno hlavy je mírně konvexní. Odsazení čela neboli stop je velmi vyjádřen; se hřbetem nosu tvoří téměř pravý úhel (95 - 110 stupňů).
Hluboká čelní rýha se ve směru k týlu zplošťuje. Čelo dominuje obličeji. Přesto je spíše širší než vysoké.
Temeno hlavy vykazuje vrásky, uspořádané na obou stranách symetricky vzhledem ke středové rýze. Tyto hluboké a zatočené vrásky jsou volné v závislosti na tom, zda je vzbuzena pozornost psa.

OBLIČEJOVÁ PARTIE
 
Nosní houba: široká, dobře otevřené nosní otvory, dobře pigmentovaná, barva odpovídá barvě masky; vyhrnutá nosní houba ("pršáček") je povolena, nos však nesmí být vmáčknut do obličeje.
Tlama: silná, široká, masitá, avšak pod očima ne odulá, relativně krátká; horní linie velmi lehce konkávní s přiměřeně vyjádřenými vráskami. Ke špičce čumáku se tlama prakticky nezužuje; při pohledu shora v podstatě čtvercová. S partií temene hlavy tvoří hřbet nosu velmi tupý úhel, otevřený nahoru. Při vodorovném držení hlavy se tupý, silný a široký konec tlamy nachází na tečně, spuštěné z nosní houby. Obvod tlamy je zhruba 2/3 obvodu hlavy. Jeho délka se pohybuje zhruba mezi třetinou a čtvrtinou celkové délky hlavy, měřené od nosní houby až týlnímu hrbolu. Dosažení těchto mezních hodnot (nejvýše jedné třetiny a nejméně jedné čtvrtiny celkové délky hlavy) je sice přípustné, avšak není žádoucí. Ideální délka tlamy je mezi uvedenými hranicemi.
Čelisti: velmi silné, široké. Bordeauxská doga má předkus (tento předkus je typickým znakem plemene). Zadní strana dolních řezáků bez dotyku před přední stranou horních řezáků.
Dolní čelist je obloukovitě zahnuta nahoru. Brada je dobře vyjádřena a nesmí být ani přehnaně přesahovat před horní pysk, ani jím nesmí být zakryta.
Zuby: silné, zvláště špičáky; Dolní špičáky jsou odsazeny a lehce zakřiveny. Řezáky jsou dobře řazeny, především v dolní čelisti, kde by měly tvořit přímou řadu.
Horní pysk: masitý, lehce visící, lze ho stáhnout dozadu. Při pohledu z profilu probíhá dolní okraj pysků lehkým obloukem. Pysky překrývají po stranách dolní čelist. Vpředu se okraj horního pysku dotýká dolního pysku, pak po obou stranách spadá dolů a tvoří široké obrácené "V".
Líce: vystupující díky mimořádně silně vyvinutým žvýkacím svalům.
Oči: oválné, posazené daleko od sebe. Vzdálenost mezi oběma očními koutky odpovídá zhruba dvojité délce jednoho oka. Upřímný pohled. Spojivka nesmí být vidět.
Barva oříškově nebo tmavě hnědá u psů s černou maskou; u psů bez masky nebo s hnědou maskou se tolerují poněkud méně tmavé oči, ale nejsou žádoucí.
Uši: poměrně malé, poněkud tmavší barvy než ostatní osrstění. V nasazení se přední okraj poněkud zvedá. Uši jsou zavěšené, avšak nejsou hadrovitě visící. Při vzbuzené pozornosti přiléhá přední okraj ucha k líci. Dolní okraj je lehce zaoblený; nesmí sahat dále než k oku. Uši jsou nasazeny poměrně vysoko, na úrovni hlavní temenní linie lebky, jejíž šířku ještě zdůrazňují.

KRK:
 
Velmi silný, svalnatý, téměř válcový. Bohatá volná měkká kůže. Střední obvod krku odpovídá téměř obvodu hlavy. Od hlavy je oddělen lehkým obloukem přiměřeně vyjádřené příčné prohlubně. Z profilu je jeho horní linie lehce konvexní. Dobře vyjádřený lalok začíná na úrovni hrdla a probíhá ve dvou záhybech až na předhrudí, aniž by však příliš visel. Krk, který je v nasazení velmi široký, přechází plynule v plece.

TĚLO (TRUP)
 
Horní linie: pevná, s širokým svalnatým hřbetem; dobře vyjádřený kohoutek; široká, velmi krátká a pevná bedra; záď přiměřeně skloněná k nasazení ocasu.
Hruď: mohutná, dlouhá, hluboká, široká, přesahující loket. Široké, silné předhrudí s konvexní dolní linií. Žebra dobře klenutá, avšak ne sudovitá ani sražená. Obvod hrudníku musí přesahovat kohoutkovou výšku o 25 až 30 cm.
Spodní linie: obloukové vedení linií od hlubokého hrudníku k pevnému, přiměřeně vtaženému břichu; břicho není ani prověšené, ani vtažené jako u chrtů.

OCAS:
 
Velmi silný v nasazení, pružný. Jeho špička dosahuje až k hleznu, ale nepřesahuje je. Nesený visící, hluboko nasazený; nezalomený a nezkrácený. V klidu visí; je-li pes v pohybu, zvedá se ocas z této svislé polohy všeobecně o 90o až 120o, aniž by se točil nad hřbet a aniž by byl zatočen.

KONČETINY
 
Hrudní končetiny: silná stavba kostí. Velmi vyvinuté osvalení.
Plece: mohutné, osvalení plasticky vystupuje; lopatka uložena středně šikmo (zhruba 45° k horizontále). Úhel mezi lopatkou a nadloktím je o něco větší než 90°.
Nadloktí: velmi svalnaté.
Lokty: ležící v ose trupu, ani příliš těsně přilehlé ke stěně hrudníku, ani vytočené.
Předloktí: při pohledu zepředu rovné nebo mírně skloněné zvenčí od loktů dovnitř ke středu těla - především u psů s velmi širokým hrudníkem Při pohledu z profilu stojí končetiny svisle.
Přední nadprstí: silné; z profilu lehce skloněné; při pohledu zepředu někdy mírně vytočené ven, aby se tak vyrovnal lehký sklon nadloktí.
Přední tlapy: silné, těsně uzavřené prsty; silné zahnuté drápy; dobře vyvinuté a jemné polštářky; přes velkou váhu chodí bordeauxská doga dobře po prstech, neprošlapuje.
Pánevní končetiny: podsadité, dobře úhlené končetiny se silnou stavbou kostí.
Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovnoběžné a svislé. Působí velmi silným dojmem, třebaže jsou pánevní končetiny poněkud méně široké, než hrudní končetiny.
Stehna: velmi vyvinutá a silná. Osvalení plasticky vystupuje.
Koleno: kloub paralelní se osou těla nebo lehce vytočený ven.
Bérce: relativně krátké, osvalené, sahající hluboko.
Hlezna: krátká, suchá; přiměřeně otevřený úhel hlezen.
Nadprstí: silné, bez paspárků.
Zadní tlapy: poněkud delší, než u hrudních končetin; prsty těsně semknuté.

CHODY:
 
Na psa molosského plemene velmi pružné. Pružný a prostorný krok. Dobrý posun, vycházející z pánevní končetiny; prostorný pohyb hrudních končetin;, zvláště v klusu, což je způsob pohybu, kterému se dává přednost.
Zrychlí-li klus, má pes sklon nést hlavu níže, horní linie se sklání kupředu a hrudní končetiny se ve snaze dosáhnout dál pohybují blíže k ose těla.
Krátký cval s poměrně vyjádřeným svislým pohybem. Na krátké vzdálenosti může dosahovat velké rychlosti.

KŮŽE:
 
Silná a dostatečně široká.

OSRSTĚNÍ:
 
Vlastnosti srsti: hladká, krátká a na dotek jemná srst.
Barva srsti: jednobarevná žlutá ve všech odstínech od mahagonové až po špinavě žlutou (isabela). Žádoucí je dobrá pigmentace. Malé bílé odznaky na hrudi a prstech jsou přípustné.
Maska:
1. Černá maska: maska bývá často jen málo rozšířená; nesmí dosahovat až na lebku. Může být provázena lehkým "přelivem" na lebce, uších, krku a horní straně těla. Nosní houba je černá.
2. Hnědá maska: (staré označení: "červená maska" nebo "hnědočerná") Nosní houba i okraje víček jsou hnědé.
3. Bez masky: barva srsti v odstínech žluté; kůže se zdá být červená (dříve označováno jako "červená maska"). Nosní houba je načervenalá nebo růžová.

VELIKOST A VÁHA
 
Velikost: musí odpovídat přibližně obvodu hlavy.
Psi: kohoutková výška 60 až 68 cm
Feny: kohoutková výška 58 až 66 cm
Odchylka 1 cm dolů a 2 cm nahoru se toleruje.
Váha:
Psi: nejméně 50 kg
Feny: nejméně 45 kg.
FENY: měly by odpovídat všem základním znakům rasy, ale méně vyjádřeně.

CHYBY:
 
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů by se měla považovat za chybu, jejíž hodnocení musí být ve správném poměru se stupněm odchylky.

TĚŽKÉ CHYBY
 
- Nadměrná agresivita, bojácnost
- Krátká a kulatá hlava s vystupujícíma očima
- Přílišné zdůraznění buldokovitého typu (plochá lebka, hřbet nosu kratší, než čtvrtina celkové délky hlavy)
- Výrazná stranová odchylka čelistí
- Řezáky, viditelné i při zavřené tlamě
- Klenutý (konvexní) hřbet
- Ocas se srostlými obratli, pokud není vybočen do strany
- Vtočené tlapy hrudních končetiny i lehkého stupně
- Přehnaně vytočené tlapy hrudních končetin
- Ploché stehno
- Příliš otevřený úhel hlezna (strmé úhlení)
- Úhly příliš uzavřené, "podstavěná" pánevní končetina
- Hlezna kravský nebo sudovitý postoj
- Strnulé nebo vzadu silně kolébavé chody
- Nepřiměřeně drsně supící psi
- Bílá na špičce ocasu nebo na přední straně končetin nad předním nebo zadním nadprstím

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY
 
- Dlouhá a úzká hlava s málo výrazným stopem; hřbet nosu delší než třetina celkové délky hlavy (nedostatky v typu v oblasti hlavy)
- Hřbet nosu rovnoběžný s horní linií lebky nebo spadající; konvexní hřbet nosu
- Zkřížené čelisti
- Chybějící předkus
- I při zavřené tlamě viditelné špičáky
- Při zavřené tlamě neustále viditelný jazyk
- Zalomený ocas, který je zalomen do strany nebo zatočený (jako vývrtka)
- Zkřivený nebo zkrácený ocas
- Křivé hrudní končetiny se silně prošlápnutým nadprstím
- Úhel hlezna otevřený dozadu (hlezno pánevní končetiny ohnuté dopředu)
- Bílý na hlavě nebo na těle, jiná barva srsti než "fauve" (žlutá)
- Zjistitelné nedostatky, vedoucí k invaliditě

POZN.: Psi musí mít viditelně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná do šourku.
 
Zdroj: http://www.cmku.cz


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
04.02.2020: Anatomie strachu a Hersenwerk
Přednáška s praktickým workshopem. Sobota 23.5.2020
Více informací ZDE.

01.11.2019: ZRUŠENO! On-line zimní škola hrou
On-line kurz pro začátečníky, mladé psy a štěňata. Rádi byste se svým pejskem cvičili i v zimních měsících, ale v pohodlí svého domova? Pak je pro Vás tento kurz skvělou volbou. V průběhu kurzu budete dostávat různé úkoly z odvětví základní poslušnosti, triků a socializace. Zábavnou formou tak můžete posílit vzájemný vztah a důvěru a trénovat různé cviky za pomoci našich instruktorů.
Více informací ZDE.

17.10.2019: Hersenwerk
Nově budeme od listopadu otevírat lekce Hersenwerku. Co je Hersenwerk, k čemu sloučí a co vše se díky němu můžete o vztahu se svým psem dozvědět, si můžete přečíst ZDE!

18.06.2019: Seminář Napadení psem
Jak číst v chování psa jeho úmysly? Jak předejít napadení osoby či psa agresivním psem? Jak se zachovat pokud k napadení dojde?
Na tyto a další otázky vám odpoví a v praktických ukázkách předvede zkušený psovod a členka dobrovolných hasičů Ing. Zuzana Hrubešová.
Více info: ZDE

16.05.2019: Den otevřených dveří
Neděle 9. června 2019
Všechny srdečně zveme!
Můžete se těšit na ukázky výcviku a psích sportů z nabídky našeho výcvikového centra. Vše si budete moci vyzkoušet se svými pejsky pod dozorem našich zkušených lektorů. Více info ZDE


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
2590  (2590 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
1922  (1922 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
1870  (1870 hl.)
Odčervuji nepravidelně
1910  (1910 hl.)
Neřeším to
2019  (2019 hl.)

Celkem hlasovalo: 10311


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie