Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
86 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

IV. „Sranda výstava“ Haf Bez Obav

Vydáno dne 09. 06. 2011 (7176 přečtení)

Propozice

Jedním z rozhodčích naší sranda výstavy je Kristýna Másilková - zakladatelka klubu Obedience CZ, v současnosti instruktor a rozhodčí. Druhým rozhodčím je Nikol Štíbrová - známá např. ze seriálu Pojišťovna štěstí. A třetím rozhodčím pro soutěže je Pavel Kos - hráč dogfrisbee, který nám spolu se svým psem Coffeem z Temnéno hvozdu předvedou freestyle dogfrisbee.

Program bude pestrý. Je se na co těšit.

Přihlašování je UZAVŘENO, kapacita přihlášek je naplněna! Z tohoto důvodu NENÍ možné přihlášení přímo na místě. 

Pro velký počet přihlášených seniorů jsme se rozhodli, že i tuto kategorii rozdělíme dle skupin, stejně jak je tomu u štěňat a dospělých psů.

Reklama


 

 

IV. „Sranda výstava“ Haf Bez Obav

Výstava pro všechny pejsky a jejich páníčky

Výcvikový prostor Praha - Stodůlky, ulice K Hájům
18. 9. 2011


 

Pro koho je výstava určena:  Pro všechny pejsky a jejich majitele, kteří si rádi vyzkouší, co taková výstava obnáší a kteří běžně nevystavují (psi s PP, bez PP, voříšci, kastrovaní, nestandardní, …).
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. (Dle zákona na ochranu proti týrání č. 246/1992 v plném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004).
 
Uzávěrka přihlášek:                UZAVŘENA!
Není již možno přihlásit pejsky přímo na místě.
 
Kontaktní adresa:                   Alena Balcarová
                                               Dětská 128/9
                                               10000 Praha 10
                                              
Email, telefon:                        alca@hafbezobav.cz, 775 31 70 42
 
Program výstavy:                   

9:00 hod. - přejímka 
10:00 hod. - zahájení výstavy
10:15 hod. - posuzování v kruzích
12:00 hod. - ukázka dogdancingu a práce asistenčních psů
12:30 hod. - soutěž Junior Handling
12:45 hod. - soutěž Pes Šikulka
13:30 hod. - soutěž o Nejkrásnější pár psů
14:00 hod. - vyhlášení sympaťáků výstavy
14:05 hod. - ukázka dogfrisbee a obedience
14:30 hod. - vyhlášení vítězů výstavy (nejkrásnější pes, štěně a senior výstavy)

 
 
 
 
Výstavní poplatky
Výše výstavních poplatků je uvedena v přihlášce. Výše výstavních poplatků je stanovena tak, aby pokryla náklady spojené s výstavou. Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na účet (číslo účtu je 43-3804860237/0100 variabilní symbol 180911). V případě převodu na účet uveďte do zprávy pro příjemce vaše příjmení/jméno psa. Kopii dokladu přilepte na zadní stranu přihlášky. V případě platby převodem uveďte číslo účtu, ze kterého byla platba provedena. Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa. Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout. V případě odhlášení z akce po uzávěrce se výstavní poplatky nevracejí.
 


 
Tituly
Nejkrásnější štěně skupiny
Nejkrásnější štěně výstavy vybírá se z nejkrásnějších štěňat skupiny
Nejkrásnější pes/fena skupiny 
Nejkrásnější pes výstavy - vybírá se z nejkrásnější psů/fen skupiny
Nejkrásnější senior skupiny
Nejkrásnější senior výstavy - vybírá se z nejkrásnějších seniorů skupiny
 
 
Třídy
Štěňata                        3 - 12 měsíců               (jedinci narozeni mezi 18. 9. 2010 - 18. 6. 2011)
Dospělí                        12 měsíců - 8 let           (jedinci narozeni mezi 18. 9. 2003 - 19. 9. 2010)
Senioři                         8 let a více                    (jedinci narozeni 19. 9. 2003 a dříve)
 
 
Soutěže
Junior Handling          - soutěž pro děti mezi 6 a 15 lety a jejich psy
- v soutěži se posuzuje, jak umí dítě s pejskem pracovat, jak ho umí předvést, jak se k němu chová, jaký mají s pejskem vztah navzájem
Nejsympatištější pár   - soutěž o nejsourodější dvojici pejska a jeho pána
- soutěže se zúčastní všichni pejsci předvedení na výstavě, hodnotí obecenstvo, hodnotí se největší podobnost pejska s jeho páníčkem
Pes Šikulka                 - nejšikovnější pes, pes musí předvést sestavu zajímavých kousků, hodnotit se bude podle originality a šikovnosti pejska
Nejkrásnější pár          - jedná se o dva psy jednoho majitele, nemusí být stejného pohlaví, ani plemene, psi musí být předvedeni společně
 
 
Posuzování
Pejsci budou při posuzování rozděleni do 13 skupin (10 skupin FCI, neuznaná plemena, 2 skupiny kříženců - dle velikosti). Z každé skupiny budou vybráni nejkrásnější jedinci, kteří budou soutěžit o titul nejkrásnějšího psa výstavy. Psi s PP a bez PP budou posuzování společně.
Vítěz nemusí za každou cenu odpovídat přesnému standartu daného plemene, jelikož kromě vzhledu pejska se bude posuzovat i způsob vystavení pejska, včetně ochoty ukázat zuby, nechat si zkontrolovat varlata, ocásek, ouška apod. a dále i chování pejska v kruhu jako takové.
 
 
Veterinární předpisy
1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině
- pes byl v době od 21 dnů do jednoho roku před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině
3. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem
- dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata
- psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského  parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.
4. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit
 
 
Všeobecná ustanovení
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen, kteří dosáhnou ve výstavní den stáří požadovaného pro zařazení do třídy.
Přijetí psa na výstavu bude nejpozději 7 dnů před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem/emailem. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu informovat telefonicky u organizátorů výstavy.
Na výstavě se posuzuje podle exteriéru, chování pejska a vystavení pejska vše s ohledem na charakter akce .
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Volné pobíhání psů není dovoleno.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Na výstavu nebude vpuštěn pes
s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. (Dle zákona na ochranu proti týrání č. 246/1992 v plném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004).
Majitelé psů s uděleným titulem “Nejhezčí pes skupiny” jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.
Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
Je zakázán prodej štěňat na výstavě a soukromá reklama, která není řádně domluvena s organizátorem akce.
Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu. Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se bude řídit všemi ustanoveními těchto propozic a pokyny organizátorů výstavy.
Občerstvení a toalety budou k dispozici v hospodě U Sovy vzdálené 300 m od místa konání. Do hospody je vstup se psy zakázán.
Voda pro psy bude k dispozici přímo v místě konání.
 
 
Protest
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Přeci jenom, jde jen o pobavení nás i našich pejsků, že
 
 
 
 
 
Sponzoři akce:
 
 
Vafo Praha s.r.o.
 
 
 
časopis Psí kusy
 
 
 
 
 originální výrobky s výšivkami 4dox
 
 
 
 
Nakladatelství PLOT
 
 
 
 
Beaphar - distribuce Plaček, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
Patron ca, s.r.o.

 
  
 Žufríkův Zmrzlík Shop
 
 
 
 
 
Alkion centrum, s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
Orion Pharma Animal Health
 
 
 
 
 
Dooop, s.r.o.
 
 
 
 
 
 
 
Teoušov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Akt. známka: 1,00] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Redakce | Počet komentářů: 276 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
30.03.2019: Seminář Hrátky s klecí
Chtěli byste, aby váš pes měl pobyt v kleci rád a ne „za trest“? Aby se do klece těšil a vydržel v ní bez stresu odpočívat i cestovat? Představme klec svému psovi jako boudu, která skýtá nejen mnoho zábavy, ale zároveň psovi nabízí bezpečné místo pro odpočinek. Hry s klecí zlepšují i drive psa a prohlubují vztah mezi pánem a psem. Více info ZDE

13.03.2019: HafBO na For Pets
Ve dnech 4. - 7. dubna 2019 se bude konat veletrh For Pets, na kterém se ve čtvrtek a v neděli odpoledne můžete potkat s našimi instruktorkami, které budou provádět ukázky dogfitness. Stavte se, rády Vás uvidí.

10.03.2019: Letní tábory 2019
Program a termíny jsou známy. Místa se začínají postupně obsazovat. Více informací ZDE.

04.03.2019: Kynologická knihovna
Pokud si nechcete doma hromadit kynologické knihy, ale některá témata by jste si rádi přečetli, nabízíme nově i půjčení odborné kynologické literatury. Seznam knih a cenu půjčovného naleznete ZDE. Nabídku budeme postupně rozšiřovat.

26.12.2018: Hotel pro psy HafBezObav
1.1.2019 pro Vás a Vaše psí kamarády otvíráme hotel pro psy (dlouhodobé i krátkodobé hlídání psů) a další doplňující služby. Více informací ZDE. Budeme se těšit :)


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
1883  (1883 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
1458  (1458 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
1327  (1327 hl.)
Odčervuji nepravidelně
1382  (1382 hl.)
Neřeším to
1398  (1398 hl.)

Celkem hlasovalo: 7448


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie