Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
25 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

Cvičíme podle TARTu LIX.

Vydáno dne 13. 01. 2008 (3310 přečtení)

V sedmém čísle jsme si slíbili, že se budeme věnovat napravování chyb na stopách. Dnes nás čekají lomy. Lomem označujeme tu část stopy, ve které se prudce mění směr postupu kladeče. Lomy v pejskařské terminologii jsou buď pravé anebo ostré. Pravý lom, jak víme z geometrie má 90 stupňů a může vést jak doprava, tak doleva. To není bohužel pokus o žert, ale zkušenost z praxe. Za ostrý lom se většinou považuje 45° a ostřejší.
 

Reklama


Jestliže jsme svého psa připravovali poctivě, pak jsme zcela jistě připravovali stopy, které se po určitých metrech kladených rovně v závěru stopy stáčely buď vlevo anebo vpravo. Pes se tak naučil chodit i oblouky a nejen rovné úseky. Tyto oblouky se postupem doby tréninku začaly více uzavírat, až připomínaly skoro pravoúhlý lom. Pokud někdo pospíchal a začal šlapat lomené stopy okamžitě po zvládnutí několika rovných úseků, musel zákonitě dojít do stadia, kdy pes lomy přecházel. Těmi oblouky naučíme psa plynulému průchodu po stopě, i když tato mění tvar.

Přecházení lomů je velmi častý jev a skutečně svědčí o uspěchané práci psovoda, který povzbuzen několika náhodnými úspěchy pokračuje v lomení stop dál, až se dopracuje ke kvalitním nepřesnostem. Mnoho z nás toto přecházení moc neřeší a spoléhá na to, že si pes pokračování stopy po určité době najde. Z praxe víme, že pokud pes přechází lom na námi kladené stopě pravidelně o 2-3 metry, stejným způsobem bude přecházet lomy na stopě cizí. Psovod musí okamžitě zaregistrovat, že pes změnil způsob chování po ztrátě stopy a ví, že pes je v této fázi 2-3 metry za lomem. To, že si pes stopu najde, je jasné, ale protože se práce psa na stopě boduje, může se nám lehce stát, že přestože pes stopu dokončí bodové ohodnocení nebude stačit ani na bodový limit, zvláště pak, když pes neoznačí alespoň jeden z předmětů a přidá několik nepřesností na rovných úsecích.

Před mnoha lety nás učili na doškoleních rozhodčích pro výkon, že pokud pes stopu dokončí, do bodového limitu se musí vždy vejít. Při dnešním bodování to zdaleka není pravda. Proto práci psa na lomech musíme věnovat dostatečně dlouhou dobu, aby výsledek byl odpovídající našemu snažení.

Při propracovávání lomů je velmi dobrou pomůckou kladení stop, které nemají určitý tvar a vedou členitým terénem s mnoha přechody. Na takové trase musí pes neustále stopu sledovat, aby nesešel z jejího průběhu. Faktem je, že tyto stopy kladou daleko větší zátěž na kladeče, protože si musí průběh stopy naprosto přesně pamatovat, aby mohl případné nepřesnosti psa opravovat. Buď sám v roli psovoda anebo upozornit psovoda, že pes nejde stopu přesně. Na takovýchto stopách se také psovod naučí perfektně pracovat se stopovací šňůrou, neboť se musí mnohdy proplétat mezi stromy a keři. Naučíme-li psa kvalitně vypracovávat pravé lomy, čeká ty náročnější psovody ještě práce na ostrých lomech. I zde musí být postup plynulý a nezačínáme hned zkoušet patnáctkový lom (15 stupňů).

I psi, kteří jsou při pachové práci velmi temperamentní, se časem naučí vypracovávat i ty nejostřejší lomy přesně. Není pravidlem, že pes, který chodí pomalu, nedělá nepřesnosti, to konečně můžeme sledovat na výběrových závodech. Zde je velmi důležité naučit psa, že i když udělá nějakou nepřesnost, nic neděje a ještě nemusí padat do mdlob. Jen mu předvedeme, že mu dá větší práci si stopu znova nalézt. Pes musí pracovat naprosto sebevědomě a s naprostým klidem, bez obav před jakýmkoli trestem. Při dnešních "moderních" metodách, které jsou příliš uspěchané a většinou viditelně neuměle donucené, je výsledek celé práce velmi žalostný. Radostně a s chutí pracující pes na pachové práci je dnes bohužel výjimkou. Snad i proto, že je omylem rozhodčích taková práce velmi podhodnocena a označována za rychlou, a tím i nežádoucí. Zvláště u mladých psů by se měla rychlost a temperamentní postup podporovat a nikoli bodově srážet. Výsledky takového postupu při hodnocení psů na pachových pracích už sklízíme mnoho let.

Dalším nedostatkem při pachových pracích je přecházení předmětů. Všechno souvisí se vším, a ti starší psovodi si jistě vzpomenou na velmi důležitou disciplínu ve zkušebním řádu, kterou byl revír-aport, neboli vyhledání odhozených anebo volně položených předmětů v terénu. Nalezení ztracené peněženky, či svazku klíčů, bylo pro průměrně připraveného psa snadným úkolem. Poslat psa pro odložený košík nebo vodítko bylo naprosto běžné. Zkusme to dnes! Učíme stopovat psy, kteří nejsou vášnivými aportéry a ke krmení se také zrovna nehrnou. Tak jakou zvolit motivaci, aby je stopování bavilo? Jak je motivovat k tomu, aby na neoblíbené disciplíně ještě ke všemu označovali (a to velmi komplikovaně) předměty? Zde je každá rada drahá. Nechceme-li je do pachovek nutit, musíme všichni změnit přístup k výcviku, a to se týká chovatelů, výcvikářů a především rozhodčích.

V úvodu jsme si řekli, že je zbytečné mít na poslušnosti a obraně 99 bodů, když každá druhá stopa je neúspěšná. Je zajímavé, že když některý pes na soutěži, či bonitaci nezakouše, je okamžitě povahově zatracován. Ale že nám tři čtvrtiny závodní populace nečuchá, to je OK. To je jenom stopa a ta je vždy vis major. Ale tak to přece není. Kvalitní povahový pes musí mít stejnou chuť do kousání jako do stopování. Chceme opravovat chyby na stopách, tak musíme začít především u sebe a nikoliv u psů. Když je špatný učitel, nemůže mít kvalitní žáky. Je zajímavé, že zkaženou tlačenku pozná každý, ale zkažený postup výcviku jen málokdo.

Přistupujeme-li již zpočátku k pachovým pracím s tím, že našim kýženým vrcholem je hodinová stopa se třemi lomy, pak se nikdy ke kvalitní práci nedostaneme. Už slyším své zatvrzelé oponenty: "Hele už zase vrtá do IPO", ale to přece nemá nic společného s tím nebo oním zkušebním řádem, je to jen celkový pohled na možnosti psů a jejich využití. A jestli mezinárodní atletická federace dospěje k názoru, že se bude konat mistrovství světa ve skoku do výšky a někdo přijde na to, že se bude skákat jen 1 metr a bude se posuzovat, kdo to čistěji skočil, pak je v tom výboru někdo, kdo s atletikou nemá co do činění a měl by co nejrychleji odejít. A pokud nám stejný postup ukazuje FCI, pak bychom měli odejít my, chceme-li si do příštích let zachovat alespoň trochu pracovní krve u našich psů.

V polovině května se konal závod na Grabštejně. Je to krásná soutěž s obrovskou atmosférou a s některými specifickými disciplínami. Jednou z nich je přinesení odhozeného aportu z prostoru, kde je rozházené maso. Měl jsem čest tuto disciplínu posuzovat. Z 54 startujících psů jen 7 jich přineslo aport předpisově. Přihlížející diváci tleskali každému psovi, který jen aport zvedl. Věřte, bylo mi z toho smutno. Aportování, základní cvik každého pracovního psa, a takový žalostný výsledek. Bylo kolem toho hodně smíchu a zábavy, "hele chudáci živení granulemi, prvně viděli maso", apod. narážky. Nejsem žádný tragéd, ale fakt do smíchu mi nebylo, i když jsem to s patřičným humorem komentoval. Na straně druhé jsem posuzoval kontrolní výkony na vzdálenost 150 metrů. Ozývaly se hlasy, že je to příliš velká vzdálenost. Organizátoři soutěže, Veterinární základna AČR Grabštejn, přišli s nápadem předvést divákům kontrolní výkon, jaký byl běžně k vidění na starých mistrovstvích. Přihlásilo se dobrovolně asi osm psovodů a se svými psy absolvovali kontrolní výkon podle pláže místního jezera, který byl zhruba 350m dlouhý. Jen jeden pes ztratil orientaci, ostatní zakousali naprosto super. Vynikající nápad, který se v příštích ročnících bude opakovat jako samostatná vložená disciplína. Iniciátorům této myšlenky tleskám.

Malinko jsem odbočil od zvoleného tématu, ale jen proto, abych ukázal, že opravovat chyby lze tam, kde chceme dojít k vyšším cílům. Opravovat chyby v obraně a zůstat u kruhovky na hadr nemá valného významu. Pachové práce jsou zcela jistě pro vyspělého psovoda tím nejkrásnějším, co ve výcviku psa může dokázat. Jsou převážně výsledkem vynikající souhry mezi psovodem a psem. To, že jsou dnes na periferii celého výcviku, je chyba zkušebních řádů a jejich nedostatečných požadavků.

Ale ruku na srdce milí kolegové, když na ploše probíhají cviky obrany, sleduje je 250 přihlížejících a kibicujících diváků. Při poslušnosti se odchází na párek a kávu a stopám nepřihlíží ani členové vylosované skupiny. Na stopě je jen psovod, kladeč a rozhodčí. Letos na závodě v České Lípě jsem mohl díky laskavosti posuzujícího rozhodčího (děkuji Jardo) sledovat skoro všechny závodníky, byl jsem bohužel sám, ale bylo to velmi poučné. Bývalo dobrým zvykem, že stopujícího psovoda sledovali všichni ostatní závodníci. Jak lépe se lze poučit, než z chyb ostatních. Když jsem startoval na MR v Dubňanech jely se na naši skupinu podívat dva autobusy diváků! A po dokončení každé čtyřhodinové stopy se ozval spontánní potlesk. I to je ohodnocení kvalitní celoroční práce.
 [Akt. známka: 1,00] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Jan Dubový | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek | Zdroj: http://www.vycvikpsa.cz )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
04.02.2020: ZMĚNA TERMÍNU - Anatomie strachu a Hersenwerk
Přednáška s praktickým workshopem. Sobota 1.8.2020
Více informací ZDE.

01.11.2019: ZRUŠENO! On-line zimní škola hrou
On-line kurz pro začátečníky, mladé psy a štěňata. Rádi byste se svým pejskem cvičili i v zimních měsících, ale v pohodlí svého domova? Pak je pro Vás tento kurz skvělou volbou. V průběhu kurzu budete dostávat různé úkoly z odvětví základní poslušnosti, triků a socializace. Zábavnou formou tak můžete posílit vzájemný vztah a důvěru a trénovat různé cviky za pomoci našich instruktorů.
Více informací ZDE.

17.10.2019: Hersenwerk
Nově budeme od listopadu otevírat lekce Hersenwerku. Co je Hersenwerk, k čemu sloučí a co vše se díky němu můžete o vztahu se svým psem dozvědět, si můžete přečíst ZDE!

18.06.2019: Seminář Napadení psem
Jak číst v chování psa jeho úmysly? Jak předejít napadení osoby či psa agresivním psem? Jak se zachovat pokud k napadení dojde?
Na tyto a další otázky vám odpoví a v praktických ukázkách předvede zkušený psovod a členka dobrovolných hasičů Ing. Zuzana Hrubešová.
Více info: ZDE

16.05.2019: Den otevřených dveří
Neděle 9. června 2019
Všechny srdečně zveme!
Můžete se těšit na ukázky výcviku a psích sportů z nabídky našeho výcvikového centra. Vše si budete moci vyzkoušet se svými pejsky pod dozorem našich zkušených lektorů. Více info ZDE


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
2913  (2913 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
2211  (2211 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
2194  (2194 hl.)
Odčervuji nepravidelně
2178  (2178 hl.)
Neřeším to
2402  (2402 hl.)

Celkem hlasovalo: 11898


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie