Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
44 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

Výstavy- Šampionát

Vydáno dne 10. 03. 2006 (7000 přečtení)

Řád pro udělování titulu " ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION "
 
Řád pro udělování titulu " ČESKÝ ŠAMPION "
 
Řád pro udělování titulu " ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION "
 
Řád pro mezinárodní šampionát

Reklama


Řád pro udělování titulu "ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION"
 

1. CAJC čekatelství Českého junior šampiona se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR..
 
2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1
 
3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampion přiznán.
 
4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
 
5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
 

Udělení titulu Český junior šampion je podmíněno:
 

1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
 
2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých - CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů. Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampion.
 
3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
 
4. Titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
 
5. Titul "Český junior šampion" neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.
 

schváleno P ČMKU na zasedání dne 25.03.2004 - Usnesení 14/01/04 (s okamžitou platností)
 

Řád pro udělování titulu " ČESKÝ ŠAMPION "
 

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
 
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
 
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají.
 
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
 
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
 

Udělení titulu Šampion ČR je podmíněno:
 

1)
 
a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu: Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU.
 
b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
 
c) u FCI zatím neuznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC
 
2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách (výstavní sezona = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích,
 
3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR,
 
4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1".
 

Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.
 

schváleno P ČMKU 22.11.2001 Řád nabývá platnosti od 1.1.2002
 

Řád pro udělování titulu " ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION "
 

Podmínky pro psy a feny:
 

1) zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP
 
2) ocenění minimálně od 2 rozhodčích
 
3) započítávají se výstavy konané v ČR
 
4) započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 01. 01. 2005)
 
5) titul bude udělován od 01. 01. 2006
 
6) poplatek za vystavení diplomu 100,-Kč + DPH
 
7) diplom vystavuje sekretariát ČMKU
 
 
Schváleno P ČMKU 05. 05. 2005
 

Řád nabývá platnosti od 1.1.2006
 


Řád pro mezinárodní šampionát
 

A.Plemena, která nepodléhají pracovním zkouškám
 

Aby psi těchto plemen obdrželi titul mezinárodního šampiona krásy musí předtím obdržet :
 

a)
 
V období nejméně jednoho roku a jednoho dne čtyři osvědčení o čekatelství na mezinárodní šampionát krásy ( CACIB ) ve třech různých zemích od tří různých rozhodčích bez ohledu na počet konkurentů.
 
b) Období mezi prvním a posledním CACIBem je třeba chápat následovně: např. od 1.ledna 1996 do 1.ledna 1997
 
Pro a) a b) se mohou učinit výjimky, pokud byly schváleny představenstvem F.C.I.
 

B. Plemena, která podléhají pracovním zkouškám
 

Aby psi těchto plemen obdrželi titul mezinárodního šampiona krásy musí předtím obdržet :
 
a)
 
 
v období nejméně jednoho roku a jednoho dne dvě osvědčení o čekatelství na mezinárodní šampionát krásy ( CACIB ) ve dvou různých zemích od dvou různých rozhodčích bez ohledu na počet konkurentů.
 
b) období mezi prvním a posledním CACIBem je třeba chápat následovně: např. od 1.ledna 1996 do 1.ledna 1997
 
c) nejméně třetí cenu nebo hodnocení “dobrý” na pracovní zkoušce, kde se soutěží o čekatelství na národní šampionát (CACT). Pokud se však zkouška posuzuje podle bodů, neberou se ceny v potaz a pes musí dosáhnout nejméně 75% z maximálního počtu bodů.
 

Výjimka pro foxteriéry:
 
Na zkouškách hodnocených podle bodů musí pes dosáhnout při norovacích zkouškách “pod zemí” nejméně 60% bodů.
 

Pro a) a b) se mohou učinit výjimky, pokud byly schváleny představenstvem F.C.I.
 

Užitkoví psi:
 
Jediné pracovní zkoušky, které se uznávají pro titul mezinárodního šampiona krásy, jsou mezinárodní zkoušky pro záchranné psy, národní zkoušky obranářských psů nebo zkoušky IPO.
 

Při zkouškách podle IPO (RCI) musí pes na prvním výkonovém stupni získat nejméně 70% z maximálního počtu bodů každé dílčí skupiny (poslušnost, pachová práce a obrana)
 

C. Společné pro A a B
 

Pokud u jednoho plemene existuje více variet, které se mezi sebou liší hmotností, barvou, typem srsti atd., rozhoduje Generální zasedání F.C.I. o tom, zda se bude pro všechny variety společně udělovat jediný CACIB nebo zda se bude případně CACIBů udělovat více.
 

V případě námitek nebo pochybností rozhoduje definitivně představenstvo FCI po poradě se zemí původu plemene a se Standardní komisí.
 

Změny tištěné kurzívou byly schváleny v dubnu 2000 představenstvem v Athénách.
 
Řád vstupuje v platnost k 1. lednu 2001.
 

Tímto náš seriál končí.


[Akt. známka: 1,00] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Michaela WEIDNEROVÁ | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek | Zdroj: www.cmku.cz )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
18.06.2019: Seminář Napadení psem
Jak číst v chování psa jeho úmysly? Jak předejít napadení osoby či psa agresivním psem? Jak se zachovat pokud k napadení dojde?
Na tyto a další otázky vám odpoví a v praktických ukázkách předvede zkušený psovod a členka dobrovolných hasičů Ing. Zuzana Hrubešová.
Více info: ZDE

16.05.2019: Den otevřených dveří
Neděle 9. června 2019
Všechny srdečně zveme!
Můžete se těšit na ukázky výcviku a psích sportů z nabídky našeho výcvikového centra. Vše si budete moci vyzkoušet se svými pejsky pod dozorem našich zkušených lektorů. Více info ZDE

30.04.2019: Tréninky dogpulleru
Už jste slyšeli o tréninkové pomůcce, potažmo hračce jménem Puller? Umíte ho správně používat? Chcete, aby Váš pes měl super kondici, ale abyste nemuseli běhat desítky kilometrů? V Hafbu začínáme s pullerovými tréninky. Přijďte na úvodní hodinu, kde se dozvíte, jak budou pullerové tréninky probíhat, ale také se pobavíme o tom, jaké cíle máte vy. Hodiny jsou určeny všem majitelům psů, kteří chtějí vyzkoušet něco nového, chtějí se svým psem navázat lepší vztah, zlepšit jeho fyzickou kondici. Je jedno zdali máte závodní ambice nebo ne, tréninky jsou tu pro všechny. Nezáleží na rase a velikosti psa, ani na věku psa či psovoda :o) Více info o pulleru ZDE Lekce budou vypsány v následujících dnech, sledujte rozvrh lekcí. Na úvodní hodinu a tréninky se na Vás všechny těší Iveta

30.03.2019: Seminář Hrátky s klecí
Chtěli byste, aby váš pes měl pobyt v kleci rád a ne „za trest“? Aby se do klece těšil a vydržel v ní bez stresu odpočívat i cestovat? Představme klec svému psovi jako boudu, která skýtá nejen mnoho zábavy, ale zároveň psovi nabízí bezpečné místo pro odpočinek. Hry s klecí zlepšují i drive psa a prohlubují vztah mezi pánem a psem. Více info ZDE

13.03.2019: HafBO na For Pets
Ve dnech 4. - 7. dubna 2019 se bude konat veletrh For Pets, na kterém se ve čtvrtek a v neděli odpoledne můžete potkat s našimi instruktorkami, které budou provádět ukázky dogfitness. Stavte se, rády Vás uvidí.


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
2058  (2058 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
1534  (1534 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
1419  (1419 hl.)
Odčervuji nepravidelně
1445  (1445 hl.)
Neřeším to
1485  (1485 hl.)

Celkem hlasovalo: 7941


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie