Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.V sekci OBCHOD naleznete spustu zajímavých produktů. Naším cílem je zaměřit se na kvalitu, ne na kvantitu.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY budou nabízet možnosti jako ubytování, vyhledávání chovných stanic v rámci poradenství při koupi štěněte, zajištění krytí atd.CANISTERAPIE je v současné době hodně diskutované a rozvíjející se odvětví. Chceme vám zde nabídnout svoje znalosti a zkušenosti a pomoc handicapovaným lidem. V současné době je to výcvik canisterapeutického psa pro dítě trvale odkázané na lůžko.

 
 
 
CANISTERAPIE
 
Canisterapie je terapie, při které se využívá pozitivního vlivu psa na psychický i fyzický stav klienta. Je dokázáno, že pes má uklidňující vliv na hyperaktivní děti a naopak dokáže přimět k aktivitě děti, které nereagují na jiné podněty. Při aktivitách se psy nenásilně procvičujeme hrubou i jemnou motoriku. Přítomnost psa snižuje krevní tlak. Při polohování (kontaktní ležení klienta a psa popř. psů) dochází k prohřátí svalů a uvolnění spasmů. Pes se stává bytostí, které je možno se svěřit. Pro některé klienty je komunikace se psem přijatelnější, než s druhým člověkem a právě pes se může stát určitým komunikačním kanálem mezi klientem a terapeutem.
 
HafBezObav nabízí i tyto canisterapeutické služby, které se uskutečňují formou pravidelných návštěv ve vybraných zařízeních (integrační centra, speciální třídy MŠ, domovy seniorů apod.) Naši psi získali po složení příslušných zkoušek "Certifikát canisterapeutického psa".
 
HafBezObav se dále zabývá i výchovou a výcvikem terapeutických psů, kteří se poté umísťují přímo do rodin. Psy pro tyto účely vybíráme z chovatelských stanic již ve věku 2 měsíců. Výchova štěňat je nejdůležitějším obdobím, protože povaha psa se formuje do 4 měsíců věku. Do tohoto stáří musí štěně poznat všechna prostředí a nezvyklé situace, ve kterých se bude později pohybovat. Pokud zažije tyto zkušenosti jako štěně, vyroste z něj vyrovnaný pes, který nebude reagovat bázlivě nebo agresivně ani ve složitých situacích.
 
Nepatříme mezi organizace zabývající se výchovou a výcvikem canisterapeutických psů ve velkém. Nejvýše máme ve výcviku 2 psy, kteří jsou členy naší rodiny. Současně s nimi jezdíme na návštěvy k jejich budoucím majitelům, takže klient a pes se znají od začátku.
 
Problémem výcviku terapeutických psů je jeho financování. Zatímco výcvik vodících psů pro nevidomé je hrazen státem (vodící pes je brán jako kompenzační pomůcka), význam terapeutického psa pro klienta se speciálními potřebami nebyl zatím takto doceněn. Výcvik těchto psů je hrazen díky pomoci různých nadací a finančních darů firem nebo soukromých osob, ve spolupráci s konečným klientem. Proto uvítáme v tomto směru jakoukoliv podporu.
 
 
Pokud máte zájem o naše služby nebo nás chcete podpořit, prosím, napiště nám nebo zavolejte. Rádi vám podáme další informace.
 
 
Tel. : 777 600 283, 724 132 116, 603 486 867, 603 358 711
 

WWW.HafBezObav.CZ © 2006 Haf Bez Obav s.r.o.

Administrátor: Peter KONČULA.