Dědičnost dysplazie kyčelního kloubu u psů
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Chovatelství, Vydáno dne: 08. 03. 2018Dysplazií kyčelního kloubu (DKK) mohou onemocnět psi všech plemen. Jedná se o nejčastější ortopedické onemocnění u velkých a obřích plemen. Výskyt DKK není závislý na pohlaví, a pokud se vyskytne, tak jsou téměř vždy postiženy oba kyčelní klouby.

 


Charakteristika dysplazie kyčelního kloubu

 

U zdravého psa je hlavice kosti stehenní hluboce zakloubena v kloubní jamce a kloubní pouzdro je těsné. Kloubní plochy kostí na sebe přiléhají. Zdravý kloub vykonává pouze krouživý pohyb a při normálním zatížení nevykonává žádný boční pohyb.

 

Pokud dojde k chybnému vývoji kyčelní jamky, hlavice kosti stehenní, kloubního pouzdra nebo vazu, projeví se DKK. Kromě normálního krouživého pohybu v kyčli dochází při zatížení i k bočnímu pohybu hlavice kosti stehenní. V důsledku tohoto bočního pohybu kloubu dochází i k degenerativním změnám v kloubu (artróze).

 

Klinicky se DKK u mladých psů (3-12 měsíců) projevuje neochotou k pohybu, velmi pomalým vstáváním, kulháním, problémy s chůzí do schodů, skákáním z výšky a problémy s naskočením do auta. Někdy je možné slyšet zvláštní klapavý zvuk při chůzi. U starších psů se onemocnění DKK projevuje především výrazným kulháním.

 

Pokročilejší stadia DKK jsou léčitelná chirurgicky, některá pouze totální endoprotézou kyčelního kloubu.

 
 
 

Diagnostika a klasifikace dysplazie kyčelního kloubu

 

Diagnostika DKK je podle norem Mezinárodní Kynologické Federace (FCI) prováděna rentgenologicky. Podle této metody se diagnostikuje DKK ve všech zemích, které jsou členy FCI (většina evropských zemí, Rusko, Jižní Amerika a Asie). V USA a Kanadě je používána odlišná norma – OFA (Orthopedic Foundation for Animals) a ve Velké Británii, Irsku, Novém Zélandu a v Austrálii je používána norma BVA/KC (British Veterinary Association/ Kennel Club).

 

Dle norem FCI je rentgenologické vyšetření prováděno ve věku 12-18 měsíců. U jednotlivých plemen psů je určen věk, ve kterém je vyšetření prováděno, závaznými podmínkami příslušného chovatelského klubu. Vyšetření v tomto věku je nezbytné pro rozhodnutí o zařazení jedince do chovu. Pro úspěšnou chirurgickou léčbu by mělo být vyšetření provedeno mnohem dříve, optimálně ve věku 3-4 měsíců.

 

Vlastní rentgenologické vyšetření může provést libovolné veterinární pracoviště, posouzení musí ale provést

 
jen specialista pro posuzování DKK komory veterinárních lékařů. Seznam specialistů je možné nalézt na internetové stránce komory veterinárních lékařů www.vetkom.cz.

 

Postižení DKK je podle FCI rozlišeno na následující stupně:

 

A – bez příznaků dysplazie (dřívější označení 0)

 

B – hraniční dysplazie (dřívější označení 1)

 

C – mírná dysplazie (dřívější označení 2)

 

D – střední dysplazie (dřívější označení 3)

 

E – těžká dysplazie (dřívější označení 4).

 

Podmínky pro zařazení do chovu jsou v současné době (bohužel) pouze v kompetenci jednotlivých klubů. Některé kluby umožňují uchovnění psů i s diagnózou DKK - D, což vede k trvalé genetické zátěži takových plemen.

 

U některých klubů totiž převládnou tendence uchovňovat a množit některé psy za každou cenu, přičemž genetická čistota chovu vůbec není brána v úvahu.

 

Dědičnost dysplazie kyčelního kloubu

 

V současné době probíhá intenzivní výzkum genů, které zodpovídají za vznik DKK. Je zřejmé, že na vzniku dysplazie se podílí velké množství genů, jedná se tak o složitou polygenní dědičnost.

 

DKK může vzniknout i u psů, kteří mají genetickou výbavu zcela v pořádku, ale při vývoji štěněte dochází k enormnímu zatěžování kloubů. Takovým nevhodným zatěžováním může být například příliš dlouhý a intenzitní pohyb neúměrný věku štěněte nebo skákání z výšky u mladých štěňat. Příčinou vzniku DKK může být také nevhodná plocha,

 
na které se štěňata pohybují. Typicky nevhodné jsou kluzké povrchy (parketové, dlaždicové nebo mramorové podlahy), na kterých se štěněti rozjíždí nohy. Aby bylo dosaženo správného vývoje štěněte, je vhodné takové podlahy překrýt kobercem. DKK může vzniknout i v případě, že štěňata nemají správnou výživu. Pro vývoj štěňat velkých a obřích plemen je nutné dostatečné množství vápníku a nutné je i přidávat doplňky obsahující látky, ze kterých se tvoří kloubní chrupavka. Pro zdravý vývoj kloubu je nutné podávat glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, MSM a hydrolyzovaný kolagen, které jsou obsaženy například v přípravku Apto-flex.

 
 
 

Plemenná hodnota (EBV)

 

V poslední době byla popsána celá řada genů, které odpovídají za vznik DKK. Tyto poznatky lze využít při stanovení tzv. plemenné hodnoty (EBV – estimated breeding value). Zavedení plemenné hodnoty pro DKK a množení pouze psů s optimální plemennou hodnotou může výrazným způsobem přispět ke snížení výskytu DKK u jednotných plemen. Stanovení plemenné hodnoty ale může provádět jen genetik a pro většinu chovatelů není tento údaj dostupný. Rozsáhlá studie provedená v USA v letech 1970 – 2015 u 60 plemen psů prokázala, že pouze fenotypická selekce, tj. zařazení

 
do chovu jen na základě rentgenového vyšetření, vede k podstatnému snížení přítomnosti DKK u všech plemen.

 
 
 

Dědičnost dysplazie kyčelního kloubu u Cane Corso Italiano

 

Naše výzkumná skupina v ZOO Tábor se zabývala studiem dědičnosti DKK u psů plemene Cane Corso Italiano (obrázek 1). Analyzovali jsme údaje u 1813 psů tohoto plemene. Sledovali jsme potomstva psů vzhledem ke stupni DKK, které vzniklo křížením rodičů, kde oba rodiče byli klasifikováni stupněm A, B, nebo C, a dále pak všechny kombinace rodičovských křížení (jeden rodič A x druhý B, jeden rodič A x druhý C, jeden rodič B x druhý C). Výsledky jsou shrnuty v grafech 1-6.

 

Většina potomstva (59,9 %) s klasifikací DKK - A vznikla při křížení, kdy oba rodiče byli klasifikováni jako A. Z těchto křížení nevznikl žádný pes s klasifikací DKK - E a pouze 4,4 % potomstva bylo klasifikováno jako DKK - D.

 

Při křížení rodičů, kde samci měli klasifikaci DKK - A a feny DKK - B, vzniklo potomstvo, kde 50 % tvořili psi s klasifikací DKK - A a pouze 1 % potomstva mělo klasifikaci DKK - E a 6,8 % potomstva bylo klasifikováno jako DKK - D.

 

Pokud byli kříženi rodiče s klasifikací DKK - C, vzniklo pouze 16,7 % potomstva DKK - A a 30 % potomstva

 
DKK - D.

 

Zajímavé je, že křížení kde psi byli klasifikováni jako DKK - A a feny jako DKK - C vedlo ke vzniku potomstva, kde bylo podstatně více DKK - A psů (47,1 %) ve srovnání s kříženími, kde oba rodiče byli  DKK - B. Zde vzniklo jen 35,3 % DKK - A psů.

 

 

 
Závěry
 

Výsledky naší studie jasně ukazují, že pro eliminaci dysplazie kyčelního kloubu u Cane Corso Italiano, by měli být množeni především psi s klasifikací A. Pokud je množen pes s klasifikací B nebo C, měl by být křížen výhradně se psem s klasifikací A.

 

Psi s klasifikací D by do chovu vůbec neměli být zařazováni.

 

Rozhodování o chovnosti psů dle stupně dysplazie by nemělo být ponecháno pouze v kompetenci jednotlivých chovatelských klubů, kde mnohdy převládnou tendence množit psy i vysloveně nevhodné pro chov, ale mělo by být určováno jednotnými pravidly ČMKU nebo FCI, a to pro všechna plemena. Jedině tak se podaří výrazně potlačit přítomnost dysplazie kyčelního kloubu u všech plemen psů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento článek je populární verzí odborné publikace.

 

Korec, E., Hančl, M., Bydžovská, M., Chalupa, O., Korcová, J., Segregation Analysis of Hip Dysplasia in Cane Corso Italiano Dogs, publikované poprvé 12. 1. 2018 v americkém vědeckém veterinárním časopise Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences

 
 
 

RNDr. Evžen Korec, CSc.

 

Ředitel Zoo Tábor

 

Majitel chovatelské stanice Korec Corso

 

В каталоге товаров есть огромный выбор жаккардовое постельное белье разный расцветок. Ткани для постельного белья Традиционно тканями для пошива постельного белья являются хлопок, лён и шёлк. Лён — это наиболее древний материал, отличающийся хорошей теплопроводностью и гидрофильностью, необычайно высокой прочностью и устойчивостью к растяжению. Льняные ткани имеют гладкую поверхность и поэтому мало подвержены загрязнению, легко стираются. Все эти качества, естественно, отличают и льняное бельё. Родиной льна является Египет. Уже за 2000 лет до нашей эры там производили из льна различные ткани — от грубых, плотных до тончайших, полупрозрачных. Толщина льняной нити в них могла быть такой, что 240 метров её весили всего 1 грамм. Конечно, в качестве ткани для постельного белья лён не был использован сразу же. К примеру, знаменитый даже за пределами Египта виссон (роскошная ткань из льна особого сорта) использовали для изготовления набедренных юбочек для фараонов. В период расцвета древнегреческой культуры льняные ткани также не утратили своей популярности и были довольно широко распространены. Ткани из льна пользовались спросом и в Ассирии, и в Древнем Риме, и в Византии. В Западной Европе наибольшее распространение льняные ткани приобрели в средние века и в эпоху Возрождения, когда и началось возникновение постельного белья. Скифы, населявшие южные регионы современной России, наряду с мехом, кожей и войлоком, также ценили ткани из льна. В XIX веке льняные ткани стали настолько распространёнными в России, что в судебные уложения была включена особая статья о наказании за кражу льна и льняной ткани или льняных изделий. Начиная с XVI—XVII веков, льноводство, можно считать, стало национальной гордостью России. Хлопок также известен с давних времён. Ещё Геродот, живший в V веке до нашей эры, писал, что жителям Индии известно растение, которое вместо плодов даёт «шерсть», белее и мягче овечьей. В Древнем Египте и в Древней Греции хлопковые ткани начали распространяться лишь в более поздний период, а в Западной Европе они приобрели популярность в быту впервые только в XV веке, когда и началось «шествие» постельного белья по Европе. Это были в основном итальянские ткани типа саржи и бязи, а также тонкие, отдалённо напоминающие батист и муслин. Однако особым спросом пользовались восточные хлопковые ткани, что объяснялось высоким уровнем развития текстильного производства на всем Арабском Востоке. Некоторые существующие и ныне наименования тканей возникли от названий крупных средневековых текстильных центров Востока — к примеру, «муслин» произошёл от города Моссул, «дама» — от города Дамаск. Хлопчатобумажное бельё достаточно прочно (как правило, говорят о прочности волокна на разрыв и истирание) и износостойко, обладает хорошими гигиеническими свойствами. Шёлк (натуральный) является продуктом жизнедеятельности шелковичного червя. Исторически шёлк не сразу стал использоваться для изготовления постельного белья: шёлковые ткани известны в Древнем Египте и в Древней Греции довольно поздно, а в Древнем Риме — с I века нашей эры. В IV веке в Византии изготавливали известные всему миру плотные шёлковые ткани, покрытые тканым или вышитым узором, в частности «золотные» ткани — золотоузорчатая парча, и золоченный алтабас. В Западной Европе шёлк, появившийся не раньше VIII века, был предметом роскоши. Шёлковые ткани были привозными и стоили баснословно дорого, поэтому пока не шли на производство белья, но ассортимент их был достаточно велик: наряду с более мягкими тканями типа дама, тафты, камки, фуляра, крепа, камлота широко использовали тяжёлую парчу, а с XVI века — и бархат. В Россию шёлковые ткани парчового типа и мягкие шелка начали экспортировать уже в X—XIII веках. Позднее приобрели распространение бархат (в том числе рытый и золотный), блестящие глянцевые атласы (узорные и золотные), а также мягкая объярь. В наше время самым гипоаллергенным, антибактериальным и термостатичным считается постельное бельё из шелка. Шёлковое бельё обладает высокой упругостью в сочетании с гладкостью, роскошью и хорошими гигиеническими свойствами. Атласное или сатиновое плетение шелка придает блеск и красоту, и трёхгранная шелковая нить усиливает перелива цвета. Например: зелёный шелк при разном освещении (дневном, солнечном, вечернем, электрическом) дает оттенки серебра, золота, игру цвета от бледно до тёмно-зелёного. Шелковые ткани, используемые в постельном белье: Однотонные — окрашенные от белого до чёрного цвета. Жаккардовые однотонные — переплетение нитей одного цвета создает рисунок на ткани. Цветные (традиционное окрашивание), когда каждый цвет наносится последовательно один за другим по лекалам. Ручное окрашивание — на однотонно окрашенную ткань художник вручную наносит рисунок. Жаккардовая ткань цветными нитями — заранее окрашенные нити при ткачестве создают узор с помощью компьютерной программы (очень похоже на парчу). Очень распространены сегодня смесовые ткани — смешение шелковых нитей с хлопковыми, бамбуковыми, искусственными нитями. Например, в основании — шелк, а в утке более дешевые нити, чтобы постельное бельё было менее дорогим. Следует заметить, что если комплект постельного белья состоит из смешанных тканей (верх пододеяльника — шелк, а низ — хлопок), то в шелковая ткань не 100 % натуральная. Режим стирки натурального шелка кардинально отличается от других тканей.