Canisterapie
Autor: Ivana Švelchová <(at)>, Téma: Psi pomocníci, Vydáno dne: 11. 06. 2011Canisterapie je forma zooterapie. Jak už ze slov „Canis – pes“ a „terapie – léčení“ vyplývá, jedná se o terapii za pomoci psa.  ..... 

 

 

 

 

Canisterapie je tedy název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. Mnohdy se také říká, že „Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou“ (L. Gajdová), „Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka“ aj.

 

 

 

Psi, kteří vykonávají canisterapii musí nejdříve podstoupit zkoušku, která prověří jejich především povahové schopnosti a dovednosti canisterapii provádět.

 

Na canisterapii je však potřeba nejen pes, ale i člověk. Tato sehraná dvojice pak tvoří canisterapeutický tým. Bez toho to nejde. Tento tým úzce spolupracuje se zaměstnanci zařízení, kde se terapie provádí. Terapie může být individuální i skupinová, vždy podle potřeb klienta.

 

 

 

Canisterapii je možno provádět téměř kdekoliv. Nejčastěji canisterapeutické týmy dochází do domovů pro seniory, dětských domovů, ústavů pro mentálně nebo tělesně postižené a nemocnic. Klienti v těchto zařízeních mají každý svá specifika a jinak bude terapie probíhat u malých neposedných dětí a jinak u starých lidí na lůžku. Není proto canisterapie jako canisterapie a dělíme ji do několika forem.

 

 

 

Polohování

 

 
 
 • Metoda polohování existuje ve fyzioterapii od 50. let 20. století. Pes v polohování nahrazuje polštáře, které klienta podpírají, díky své teplotě působí na klienta velmi příjemně a díky dýchání psa se většinou zklidní i dech postiženého. Canisterapeutické polohování, jak ho známe dnes, bylo poprvé popsáno v ČR – v Brně, českými canisterapeuty.
 •  
 • Při polohování se speciálně cvičený pes pro tuto techniku přikládá k pacientovi a jeho partiím, které chceme stimulovat. Pes má o 1,5–2 stupně Celsia vyšší teplotu než člověk, proto dochází k prohřátí pacientových partií a k uvolnění a aktivování problematických částí. Nejčastěji se polohuje v ohybu kolenou, boky těla klienta ležícího na zádech či na břiše, záda klienta ležícího na boku, plosky nohou, šíje, tvář a temeno hlavy. Ideální je obložit klienta více terapeutickými psy. Nejběžněji a s nejlepšími výsledky se polohování používá u pacientů trpících třesem a svalovými křečemi, kdy se výsledky dostavují již po 7–12 minutách polohování. Samotná terapie tak probíhá v kuse nejdéle 15–20 minut, jelikož je pro psa velmi psychicky náročná. Polohování se také používá u pacientů s epilepsií, mozkovou obrnou, po úrazech a amputacích, u Downova syndromu, demenci…
 •  
 • Polohování má především účinky rehabilitační, ale také relaxační.
 •  
   

   

   

  Cílená terapie AAT (Animal Assisted Therapy)

   

  U každého pacienta se provádí terapie na základě konkrétní diagnózy s vytyčením drobných cílů. Např. zlepšení komunikace, jemné motoriky, pohybových schopností, nebo naopak utlumení nežádoucího chování. Tento způsob terapie je nejčastěji prováděn za přispění a pomoci fyzioterapeuta, psychoterapeuta nebo jiných odborníků. Mluvíme tedy o rehabilitaci a fyzioterapii, ergoterapii, psychologii a psychoterapii, logopedii nebo jejich kombinaci.

   

   

   

  Aktivita se psy AAA (Animal Asisted Activities)

   

  Používá se především u fyzicky zdravých klientů, v kterých se touto formou navrací elán do života, rozvíjí motorické funkce, zlepšuje komunikace jak s lidmi, tak zvířaty a mimo jiné i podporuje paměť. Nejedná se tedy o cílenou terapii na základě pacientovy diagnózy, ale o aktivity se psem, která zdraví a celkovou pohodu příznivě ovlivňují.

   
  Často nazýváno také jako socioterapie – léčba společenstvím.

   

  Mnohdy se tento druh aktivit využívá při prevencích kriminality, agresivity a šikany. Při odvykání závislostí a obnovování vazeb. Využijeme ji např. v dětských a azylových domovech či v domovech pro seniory. Klienti jsou navštěvováni převážně skupinově nebo se scházejí na předem organizovaných výletech, dětských dnech, procházkách a podobně. (léčba závislých, částečně Downův syndrom, hyperaktivita, psychotici, dlouhodobě ležící pacienti a spousty dalších).

   

   

   

  Výuka se psy AAE (Animal Assisted Education)

   

  Zde je činnost canisterapie tzv. osvětová. Formou přednášek, besed a veřejných prezentací se snaží především školáky, ale i dospělé seznámit s psím světem. Mluví se o komunikaci a chování k pejskům, o výcviku a výchově pejsků, o každodenní péči a mnoha jiných tématech. 

   

  Mimo osvětové činnosti se edukace používá také u klientů s poruchami učení, se zdravotním postižením a na rozvinutí jemné motoriky. Pejsek zde funguje především jako motivace a jako prostředník mezi učitelem a žákem.

   

   

   

  Odbourání stresu AACR 

   

  Využívá se u pacientů, kteří se ocitli v těžké životní situaci, např. při evakuacích mimo domov z důvodu přírodních katastrof, nehod či teroristických útoků. Zde je canisterapeutický tým především psychickou podporou a určitým rozptýlením. V České republice (naštěstí) nemá hojného využití. Canisterapeutický tým nejčastěji pracuje jako součást záchranných složek a je nezbytné, aby canisterapeut měl patřičné, ideálně psychologické či terapeutické vzdělání a zkušenosti.

   

   

   

  Cílem canisterapie je rozvíjet u pacientů nejen mentální či fyzické dovednosti, ale podněcuje i komunikaci, orientaci v prostoru a pejsek je pro klienty určitou formou motivace. Canisterapii lze úspěšně zařadit do okruhu sociální rehabilitace. Vykonavatel této činnosti však musí mít kompetence v oblasti kynologie a etologie psa i sociálních dovedností (komunikace s lidmi, empatie, zvládání krizových situací, náhled do psychologie člověka, znalost diagnóz zejména cílové skupiny, kterou psem ovlivňuje apod.). Nejedná se proto o jednoduchý obor. Tato práce je velmi psychicky náročná jak pro psa, tak pro člověka. Canisterapii musí člověk zkrátka dělat srdcem.

   

   

   

   

   

  Text a ilustrační foto: Ivana Švelchová