Myslivecký zákon
Autor: Eva Vošmiková <(at)>, Téma: Zákony, Zdroj: http://www.artemisterra.com/, Vydáno dne: 04. 09. 2008 Pár výňatků důležitých pro pejskaře.

 


 

 

ASPI - stav k 30.9.2003 do částky 107/2003 Sb. a 52/2003 Sb.m.s. -

 
Obsah a text 449/2001 Sb. - poslední stav textu
 
------------------------------------------------------------
 
449/2001 Sb.
 
ZÁKON
 
ze dne 27. listopadu 2001
 
o myslivosti
 
Změna: 320/2002 Sb.
 
Změna: 59/2003 Sb.

 

 

 

§ 8

 

Základní povinnosti

 

(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.

 

(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek.

 

 

 

§ 9

 

Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany

 

(1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny.

 

 

 

§ 10

 

Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků

 

(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

 

 

 

§ 14

 

Oprávnění myslivecké stráže

 

e) Usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší

 
nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. 
 
 

 

 

 

 

 

Vzhledem k délce je zde ke stažení, zazipovaný pro formát word - download (70KB)