ČAU-ČAU: VÍM, ŽE…
Autor: Benkeová Milena <mbenkeova(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 27. 04. 2007(Útržky z pevně zakořeněné životní filosofie čauů týkající se základních životních situací.)
… určeno pro ty , kteří jsou pevně rozhodnuti pořídit si medvěda s modrým jazykem, aby byli včas varováni, připraveni a hlavně schopni pochopit jeho duši.
Motto: neexistuje bod ve vesmíru natolik pevný, aby pohnul časem za účelem odvrátit jej od jeho rozhodnutí, ať už se týká čehokoli

… čau-čau je samostatná biologická kategorie, jejíž zařazení mezi psí plemena bez jakkoli přiznaného statutu výjimečnosti je přetrvávajícím administrativním omylem a každý čau již pouhou svou existencí přesvědčuje o nutnosti odstranění tohoto omylu.

… růžový jazyk visící ze psí tlamy působí směšně, zatímco švestkově modrá barva jazyka čaua je dlouhodobě cool.

… psi menší nežli čau-čau si nezaslouží pozornosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čau Čau
 

 photo by areldos

 
 
… psi větší nežli čau-čau musí být náležitě a zavčasu poučeni, že si to jen myslí.
Poznámka: Kavkazský ovčák se nepočítá mezi psy.

… žádný dobrman nikdy nepochopí, že jeho osrstění je ve rvačce slušně řečeno k ničemu.

… kynologické cvičiště jakožto místo výskytu psychicky narušených jedinců vyžívajících se v neustálém opakování téhož je pro čaua zbytečnou institucí.

… i ten nejhloupější čau je při lovu zvěře chytřejší, rychlejší a má lepší taktiku stopování nežli ten legrační jedinec na druhém konci vodítka.
Upřesnění: I ten nejhloupější čau je všeobecně chytřejší nežli ten legrační jedinec na druhém konci vodítka.
Poznámka: Čau-čau je většinou chytřejší, rychlejší a silnější než všichni okolo, proto se nemá čeho bát.

… spousta psích plemen byla v historii příležitostně zařazena do lidského jídelníčku, aniž by se z této skutečnosti odvozovaly charakterové znaky daného plemene.

… fretky, zakrslé králíky, kočky a jiný nepříjemný biologický odpad je třeba neprodleně odstranit z domácnosti, a to natolik razantně, aby se zamezilo jeho pozdějšímu náhodnému výskytu.

… lesní zvěř je nejlépe udržována v kondici občasným rychlým sprintem.
Poznámka: psovod rovněž.

… na každé vycházce lze nalézt mnohem zajímavější lokality nežli ty, které se vyskytují na trase vytyčené psovodem. Čau-čau trefí domů sám, a to odkudkoli, až bude chtít. Člověk také trefí domů sám, ačkoli obvykle přijde mnohem později než čau. Vzhledem k výše uvedenému se tvrzení, že hledal v lese svého čaua, jeví jako nehorázná výmluva.

… dopustí-li se čau té zásadní chyby, že uposlechne povel psovoda, bude po něm celý život následně vyžadováno plnění dalších zbytečných povelů.
Poznámka: k uposlechnutí povelu psovoda dochází u čauů pouze nedopatřením.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

photo by Cynr

 
 
… pokud se povel vydaný psovodem v daném okamžiku shoduje s tím, co se právě čau chystá udělat na základě vlastního rozhodnutí, čau zdánlivě uposlechne povelu. Příčinou je však aktuálně vhodná situace a nikoliv piškot či jiný trapný pamlsek, kvůli kterému by se žádný čau nesnížil k nedůstojnému jednání, tak typickému pro tzv. pracovně upotřebitelné psy neschopné se bez povelu vyvenčit.

… vytápění je nesmyslný vynález civilizací postižených dvounožců, kteří ztratili schopnost se na zimu řádně osrstit.
Poznámka: Teploty nad 10°C jsou pro tuto planetu nepraktický luxus.


… voda je výborná k pití. Namáčení jiné části těla kromě jazyka, čenichu a tlamy nemá žádné rozumové zdůvodnění. Plavání už vůbec ne- většinu zvířat lze pohodlně ulovit na souši. Kachny nestojí za námahu.

… čau-čau je schopen se o sebe postarat lépe, než se o něj postará člověk, ale nechce člověku kazit radost. Proto cítí povinnost svého člověka následovat kamkoli a v jakékoli situaci.
Poznámka: bylo bezpečně zjištěno, že každý čau má svého člověka raději než sebe, a to bez ohledu na vše, co bylo řečeno v předchozím textu.