6. dětský tábor se psy
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Děti a psi, Vydáno dne: 21. 01. 2007OSA Jahoda Kladno pořádá pro děti ve věku 10 – 14 let 6. dětský tábor se psy v areálu ZKO 238 Kladno – Rozdělov. Termín: 30.6. – 8.7.2007. Program se bude skládat z výcviku psů pro agility, her, soutěží, táboráku a dalších... Cena 3 800 Kč včetně stravy 5krát denně a zajištění pitného režimu. Ubytování ve vlastních stanech. Psi budou ubytováni buď s dětmi ve stanech, nebo v kotcích. Krmení pro psy vlastní.

 

Počet účastníků je omezen !!!!
 

 

 

Platbu proveďte POUZE na vedený u České spořitelny, Nám. Svobody 2003, Kladno. Jako variabilní symbol - NUTNÉ uveďte datum narození dítěte ve formě DDMMRRRR1 (poslední číslice nám umožní identifikovat ke kterému turnusu platba patří) uzávěrka závazné přihlášky s dokladem o zaplacení (nebo kopii) zasílejte nejpozději do 8.6.2007na adresu Martina Jíchová, Májová 17, Jeneč 252 61, tel. 224284372 (večer) nebo mejlem na martina.jenec@seznam.cz  účet č. 1474075033/0800

 

Na přihlášky bez dokladu o zaplacení NEBUDE BRÁN ZŘETEL !!!!!

 

Storno podmínky: odhlášení dítěte před začátkem tábora:
alespoň tři týdny předem (bez náhrady) vracíme 80% částky
méně než tři týdny předem (bez náhrady) vracíme 30% částky
pokud dítě odhlásíte méně než týden před začátkem tábora vracíme 10 %
Pokud seženete za dítě náhradu (bez ohledu na termín) bude vráceno 90% částky

 

Přihláška na 6. dětský tábor agility 30.6. – 8.7.2007 v Kladně

 

dítě:
jméno a příjmení:
datum narození:
adresa:
telefon na rodiče ( kde budou přes den k zastižení a domů):
e-mail:
zdravotní stav (alergie, léky,…)
Pes:
jméno a chovatelská stanice:
plemeno:
datum narození:
stupeň pokročilosti v agility ( zakroužkujte ) začátečník mírně pokročilý pokročilý

 

podpis rodičů: …………………………………….