2. Táborově-sportovní soustředění agility pro děti ve věku do 17 let (včetně)
Autor: Redakce <redakce(at)hafbezobav.cz>, Téma: Děti a psi, Vydáno dne: 23. 01. 2007 
 
 
 
OSA Jahoda Kladno pořádá v Kladně - Rozdělově, ZKO 238, 2. Táborově-sportovní sostředění pro děti ve věku do 17 let včetně. Soustředění konající se 8. – 14.7.2007 není určeno pro začátečníky. Program: výcvik psů agility formou soustředění (3-4 tréninkové sekvence denně).Tábor bude ukončen 14.7. zkouškami agility (2x). Doplňkový program – hry, táborák,...V ceně tábora 3200 Kč je zahrnuto startovné na 2x zkoušky agility 14.7.,stravování 5krát denně a pitný režim. Ubytování ve vlastních stanech. Psi budou ubytováni buď s dětmi ve stanech, nebo v kotcích. Krmení pro psy vlastní.
 
 

 
 
Platbu proveďte POUZE na účet vedený u České spořitelny, Nám. Svobody 2003, Kladno
 
Jako variabilní symbol - NUTNÉ uveďte datum narození dítěte ve formě DDMMRRRR2
 
(Poslední číslice nám umožní identifikovat, ke kterému turnusu platba patří ! )
 
účet č. 1474075033/0800 
 
uzávěrka: závazné přihlášky s dokladem o zaplacení ( nebo kopii ) zasílejte nejpozději do 15.6.2007 na adresu Martina Jíchová, Májová 17, Jeneč 252 61, tel. 224284372 (večer) nebo mejlem na: martina.jenec@seznam.cz
 
 
 
Na přihlášky bez dokladu o zaplacení NEBUDE BRÁN ZŘETEL !!!!!
 
Storno podmínky:
 
odhlášení dítěte před začátkem tábora
 
  alespoň tři týdny předem (bez náhrady) vracíme 80% částky
 
  méně než tři týdny předem (bez náhrady) vracíme 30% částky
 
  pokud dítě odhlásíte méně než týden před začátkem tábora vracíme 10 %
 
  Pokud seženete za dítě náhradu (bez ohledu na termín) bude vráceno 90% částky.
 
 
Počet účastníků je omezen !!!!
 
 
 
Přihláška na Táborové soustředění agility 8. – 14.7.2007
 
dítě:
 
datum narození:
 
adresa:
 
telefon na rodiče ( kde budou přes den k zastižení a domů):
 
e-mail:
 
zdravotní stav (alergie, léky,…)
 
 Pes:
 
plemeno:
 
datum narození:
 
jméno a chovatelská stanice: jméno a příjmení::
 
 
 
 
podpis rodičů: …………………………………….