Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
74 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

Standard FCI č.167
Americký kokršpaněl
 
(American Cocker Spaniel)

Země původu:
USA
 
Použití:
slídič
 
Klasifikace FCI:
Skupina 8,
sekce 2,
bez pracovní zkoušky
 
Celkový vzhled:
Kokršpaněl je nejmenším zástupcem skupiny loveckých španělů. Má silnou kompaktní stavbu těla a ušlechtile utvářenou hlavu, celkově je to zcela vyrovnaný pes ideální velikosti. Stojí pevně vzpřímen na rovných hrudních končetinách, linie hřbetu lehce klesá k silným, přiměřeně osvaleným pánevním končetinám. Je to pes schopný značné rychlosti spolu s velkou vytrvalostí. Především musí být přirozený a veselý, zdravý a celkově vyvážený, při pohybu musí vykazovat velkou chuť k práci. Celkově dobře vyvážený pes je více žádoucí než pes s kontrastem jednotlivých předností a vad.
 
Velikost, proporce, substance:
Ideální výška měřená v kohoutku činí u dospělého psa 38, 10 cm /15 palců/, u dospělé feny 35, 66 cm /14 palců/. Výška se může odchylovat o 1,27 cm /1/2 palce/ nahoru, nebo dolů od ideální výšky. Pes, jehož výška přesahuje 39, 37 /15 1 palce/ a fena, jejíž výška přesahuje 36, 83 /14 1 palce/ mají být diskvalifikováni. Psi pod 36, 83 /14 1 palce/ a feny pod 34, 29 /13 1 palce/ mají být penalizovány. Výška se měří ve svislé linii, která začíná na nejvyšším bodě lopatky a končí na zemi při přirozeném postoji hrudních končetin a paralelním postoji záprstí pánevních končetin k linii měření. Proporce: Vzdálenost od rukojeti hrudní kosti k hrbolu sedací kosti je mírně delší, než vzdálenost od nejvyššího bodu kohoutku k zemi. Trup musí mít dostatečnou délku, aby umožňoval přímý a volný chod. Pes nikdy nevypadá dlouhý a nízký.
 
Hlava:
Hlava správných proporcí, která je v souladu k celkovému vzhledu sestává z následujícího:
výraz - výraz je inteligentní, pozorný, jemný a milý.
oko - oční bulvy jsou kulaté a plné, pohled je přímý. Tvar očních víček dodává lehce mandlový vzhled. Oko není uloženo ani příliš hluboko ani nevystupuje. Barva oční duhovky je temně hnědá, čím tmavší, tím lépe.
ucho - svěšené, dlouhé, z jemné kůže, dobře osrstěné, nasazené ne výše než na spodní partii oka.
lebka - zaoblená, ale ne přehnaně, bez sklonu k plochosti. Nadočnicové oblouky jsou zřetelné, stop výrazný. Stavba kostí pod očima je jemně modelovaná bez vystouplých lícních kostí. Čenich je široký a hluboký, s rovnými a pravidelnými čelistmi. Vyrovnanost spočívá v tom, že vzdálenost od stopu ke špičce nosu tvoří polovinu vzdálenosti od stopu přes temeno hlavy k týlnímu hrbolu.
nos - dostatečně velký, úměrný čenichu, s dobře vyvinutými nosními dírkami, typický pro loveckého psa, černé barvy u černých, černých s pálením a černobílých. U ostatních barev může být hnědý, játrový nebo černý, čím tmavší, tím lépe. Barva nosu harmonuje s barvou okraje očního víčka.
pysky - horní pysky jsou plné a dostatečně hluboké, aby překrývaly spodní čelist.
zuby - silné a zdravé, ne příliš malé, skus nůžkový.
 
Krk, linie hřbetu, trup:
krk - krk je dostatečně dlouhý, aby umožnil snadné dosažení nosu na zem. Svalnatý, bez volné kůže. Silně vystupuje z partie plecí a lehce kónicky se zužuje až ke spojení s hlavou.
linie hřbetu - lehce klesá ke svalnatým pánevním končetinám.
trup - hrudní koš je hluboký, jeho nejnižší bod není výše než lokty, vpředu dostatečně široký, aby poskytl místo pro srdce a plíce, avšak ne tak široký, aby rušil přímý pohyb hrudních končetin. Žebra jsou hluboká a dostatečně klenutá. Hřbet je silný, rovnoměrně a lehce klesá od lopatky k místu nasazení kupírovaného ocasu. Kupírovaný ocas je nasazen a nesen v prodloužení hřbetní linie nebo mírně výše, nikdy není vztyčen jako u teriéra, nikdy tak nízko, že by to naznačovalo bázlivost. V pohybu je činnost ocasu veselá.
 
Hrudní končetiny:
Lopatky jsou uloženy a svírají s pažní kostí úhel přibližně 90 stupňů, což psovi lehce umožňuje prostorný chod. Lopatka je zřetelná, šikmá, nevyčnívající a uložená tak, že horní body kohoutku tvoří úhel, umožňující širokou žeberní klenbu. Při pohledu ze strany a při svislém postoji hrudních končetin stojí loket přímo pod nejvyšším bodem lopatky. Hrudní končetiny jsou paralelní, rovnoběžné, silných kostí, svalnaté, těsně přiléhající k trupu, dobře stojí pod lopatkou. Zápěstí jsou krátká a silná. Paspárky na hrudních končetinách mají být odstraněny. Tlapky jsou kompaktní, velké, kulaté, pevné s rohovitými polštářky, nevybočují ven ani dovnitř.
 
Pánevní končetiny:
Bedra jsou široká, záď dobře zaoblená a svalnatá. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny paralelní jak ve stoji, tak v pohybu. Jsou silných kostí a osvalené, s přiměřeně zaúhlenými kolenními klouby a silnými, zřetelně ohraničenými stehny. Kolenní kloub je silný, bez vychýlení v pohybu i ve stoji. Hlezna jsou silná, nízko položená. Paspárky na pánevních končetinách mají být odstraněny.
 
Osrstění:
Na hlavě jemné, krátké, na trupu střední délky s dostatečnou podsadou pro ochranu. Na uších, hrudi, břiše a zadní straně končetin je srst dlouhá, ne však nadměrně, aby zakrývala pravé linie kokra, nepřekážela při pohybu a odpovídala vzhledu a úloze úměrně osrstěného loveckého psa. Velice důležitá je struktura srsti. Osrstění je hedvábné, hladké nebo mírně zvlněné, takové struktury, která umožňuje snadnou údržbu. Nadměrnou, vlnitou, zvlněnou nebo vatovitou srst je třeba přísně penalizovat. Použití elektrického stojku na srst hřbetu je nežádoucí. Ke zdůraznění skutečných linií psa, aby vypadal co nejpřirozeněji, by mělo být používáno trimování.
 
Barva a barevné znaky
Černí:
Jednobarevní černí včetně černých s pálením. Černá má být černá jako uhel, hnědé nebo játrové odstíny v lesku srsti jsou nežádoucí. Trochu bílé na hrudi, nebo na hrdle je přípustné, bílá na každém jiném místě se má diskvalifikovat.
 
Ostatní jednobarevní kromě černých /ASCOB/:
Ostatní jednobarevní kromě černých, kteří mají barvu od nejsvětlejší krémové po nejtemnější červenou, včetně hnědých a hnědých s pálením. Barva má mít jednotný tón, přípustný je světlejší odstín dlouhé srsti. Trochu bílé na hrudi nebo na hrdle je přípustné, bílá na každém jiném místě se má diskvalifikovat.
 
Vícebarevní:
Dvě nebo více jasných zřetelně od sebe ohraničených barev, z nichž jedna musí být bílá. Černobílí, červenobílí /červená je od nejsvětlejší krémové po nejtmavší červenou/, hnědobílí a bělouši, včetně všech těchto barevných kombinací s pálením. Je žádoucí, aby znaky pálení byly na stejných místech jako u černých a ostatních jednobarevných s pálením. Bělouši se řadí k vícebarevným, mohou mít každý z typických vzorů běloušů. 90% nebo více jedné základní barvy se má diskvalifikovat.
 
Znaky pálení:
Barva pálení může být od nejsvětlejší krémové po nejtmavší červenou, znaky mají tvoři 10% nebo méně barvy příslušného kokršpaněla. Znaky pálení u černých a ostatních jednobarevných se mají nacházet na následujících místech:
- zřetelný bod nad každým okem
- po stranách čenichu
- na všech tlapách nebo končetinách
- na vnitřní straně uší
- pod ocasem
- na hrudi libovolně. Přítomnost ani nepřítomnost se nemá penalizovat.
Znaky pálení, které nejsou zřetelně viditelné, nebo jsou nedostatečně výrazné, je třeba penalizovat. Pálení na čenichu, které se rozšiřuje tak, až se spojuje, má být rovněž penalizováno. Chybění znaku pálení u černých a ostatních jednobarevných na některém specifickém místě u psa, který jinak znaky pálení vykazuje, se má diskvalifikovat.
 
Pohyb:
Kokršpaněl, i když je nejmenším zástupcem loveckých španělů, musí mít pohyb typický pro loveckého psa. Předpokladem pro dobrý krok je vyváženost mezi hrudními a pánevními končetinami. Zdrojem hnací síly jsou silné a energické pánevní končetiny. Oblast plece a hrudních končetin je formována tak, že pes jde plynule vpřed se širokým záběrem, aby tento ráz vyrovnal. Způsob pohybu je především koordinovaný, obratný, bez námahy. Pes se musí pohybovat prostorně, přehnaná živost se nemá zaměňovat za korektní chod.
 
Povaha:
Pes má mít vyrovnanou povahu bez náznaku bázlivosti.
 
Diskvalifikace:
Výška: Psi nad 39.37 cm a feny nad 36.83 cm
Barva a barevné znaky: Výše jmenované barvy a barevné kombinace jsou jediné přípustné. Každá jiná barva a barevná kombinace se má diskvalifikovat.
- černí: bílé znaky kromě na hrudi a hrdle
- ostatní jednobarevní: bílé znaky kromě na hrudi a hrdle
- vícebarevní: 90% nebo více jedné základní barvy
- znaky pálení: - když přesahuje 10 % - nepřítomnosti znaků pálení u černých a ostatních jednobarevných na jednom ze specifických míst u psa, který jinak znaky pálení vykazuje.
Poznámka:
Samci musejí mít dvě zřetelně normálně vyvinutá varlata, plně spuštěná v šourku.
 
Závěr:
Při rozdílném výkladu textu standardu platí v plném rozsahu originální text standardu schválený F.C.I. v anglickém jazyce.
 
Zdroj: http://www.amkokr.cz/


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
18.04.2018: AGILITY
Základy agility handlingu vypsány v rozvrhu cvičení na 2.5.2018.

11.04.2018: HafBO na For Pets
Ve dnech 12. - 15. dubna se bude konat veletrh For Pets, na kterém se v neděli odpoledne můžete potkat s naší instruktorkou Pavlou, která bude provádět ukázky dogfitness. Stavte se, ráda Vás uvidí.

06.04.2018: Komunikace se psy, osobní setkání s koučem
Pro každý vztah a komunikaci musí být dva, aby si rozuměli. Člověk a zvíře jsou rozdílné bytosti, ať již z pohledu historie či vývoje. Partnerství člověka a zvířete je velmi výjimečný vztah.
Zveme vás tímto na setkání "Komunikace se psy".
Kdy: 20.05.2018
Kde: výcvikový areál HafBO Praha 5 - Stodůlky
Přihlašování ZDE!

18.03.2018: Řeporyje omezení vjezdu.
Po dobu výkopových prací v obci Řeporyje je omezen průjezd ulicí Na Požáru. Ke cvičišti se dostanete nebo je možné zaparkovat u rybníka a dojít pěšky. Čekáme na aktualizace informací z úřadu.

13.01.2018: Obedience
Lekce Obedience pod vedením Lucky budou pokračovat od února 2018.


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
1444  (1444 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
1140  (1140 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
907  (907 hl.)
Odčervuji nepravidelně
1016  (1016 hl.)
Neřeším to
1002  (1002 hl.)

Celkem hlasovalo: 5509


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie