Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
11 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

Standard FCI č.104 ze dne 24.07.1996
Německý křepelák
 

Země původu:
 
Německo
 

Datum publikace platného standardu:
 
24.07.1996
 

Zařazení:
 
hlídací pes
 

Klasifikace FCI:
 
Skupina 8 - přinašeči, slidiči a vodní psi
 
Sekce 2 - slidiči s pracovní zkouškou.
 

Krátký pohled do historie:
 
Z myslivecké literatury lze prokázat, že již po staletí existují lovečtí psi, podobní dnešním německým křepelákům, kteří se používali ke slídění za lovnou zvěří. Historicky lze doložit i název "křepelák".
 
V plemenné knize registrovaný chov plemene německý křepelák vzniknul na přelomu století. Kmenovým zakladatelem plemene byl pes Lord Augusta 1834L, který pocházel ze Staufenbergu (Horní Bavorsko). Cílený čistokrevný chov byl zahájen s několika vhodnými fenami. Zpočátku přicházela na svět pouze hnědá (někdy s bílými odznaky) a bílohnědá štěňata. Jako zvláštnost se objevovaly malé červené znaky na hlavě a bězích, takzvané pálení. Fena Baby auf der Schanze 1838 L byla u zrodu varianty běloušů.
 
Rudolf Frieß (R.F.), který během několika desítek podstatnou měrou ovlivnil chov německého křepeláka, se zásadním způsobem přičinil o to, že byl chov rozdělen do dvou barevných rázů - na hnědáky a bělouše. Rozdělením chovu do dvou barevných variant byl zajištěn základní předpoklad pro to, aby bylo možné přes úzkou výchozí chovatelskou základnu cíleným párováním v rámci obou barevných rázů zabránit degeneraci chovu následkem příbuzenské plemenitby. Rozdělení barevných rázů se projevilo jako rozumné i vzhledem k poněkud odlišným charakterovým vlastnostem obou variant. Hnědáci pracují na kratší vzdálenost od vůdce a snáze se vedou; bělouši loví na větší vzdálenost a projevují mimořádnou chuť do práce na stopě.
 
Dnes však nelze používat rozdílné založení obou rázů za spolehlivý a charakteristický znak k jejich rozlišení, protože během let docházelo z nejrůznějších důvodů k opětovnému spojení jedinců obou rázů. Obecně Zpravidla se však i v dnešní době používá k chovu párů psů stejného rázu, aby byla v rámci plemene zachována rezerva navzájem nepříbuzné krve.
 
Němečtí křepeláci se vždy chovali a chovají výhradně jako lovečtí slidiči a všestranně použitelní lovečtí psi.
 

Celkový vzhled:
 
německý křepelák je středně velkým, dlouhosrstým velmi svalnatým slidičem, s ušlechtilou hlavou a silnými kostmi. D0lka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku, v žádném případě nesmí působit dojmem psa na vysokých bězích.
 

Důležité proporce:
 
Poměr délky těla ke kohoutkové výšce: 1,2 : 1
 
Poměr hloubky hrudníku ke kohoutkové výšce: 0,5 : 1
 
Poměr délky tlamy k délce mozkovny: 1 : 1
 

Chování a charakter (povaha):
 
Živý a lovecky velmi náruživý pes, přátelský a sebejistý, velmi učenlivý a přizpůsobivý. Není bázlivý ani agresivní.
 

Typickými vlastnostmi německého křepeláka při lovu jsou:
 
• silně vyvinutá náruživost ke slídění
 
• chuť do práce na stopě a velká jistota při této práci
 
• jemný nos
 
• radost z přinášení zvěře a radost z vody
 
• ostrost vůči zvěři a vůči škodné
 
• při příslušném výcviku a vedení sebevědomý, samostatný, kontrolovaně pracuje ve velkém oblouku; je spolehlivý při dohledávce a pachových pracích. Pracuje jako slidič a všestranný lovecky upotřebitelný pes v prostorných převážně lesních revírech s vodními plochami. Od počátku chovu se nevěnovala žádná pozornost vlohám pro vystavování.
 

HLAVA
 
Mozkovna: ploché temeno, přiměřené šířky, bez znatelného týlního hrbolu.
 
Stop: jen málo vyjádřen.
 
OBLIČEJOVÁ ČÁST
 
Nos: nosní houba velká a tmavá, s široce otevřenými nozdrami. Pigmentové skvrny na nose jsou vadou, psa zdobí klabonos.
 
Morda: silná s širokým hřbetem nosu, směrem dolů lehce zaoblená, v rozhodně ne špičatá, ne kratší než mozkovna.
 
Pysky: rovné, suché, pevně přiléhající, pigmentace odpovídá barvě srsti.
 
Čelisti/zuby: úplný chrup se 42 zuby s následujícím zubním vzorcem schematicky při pohledu zepředu):
 
Vpravo M P C I I C P M vlevo
 
Horní čelist 2 4 1 3 3 1 4 2 horní čelist
 
Dolní čelist 3 4 1 3 3 1 4 3 dolní čelist
 
(vysvětlivky k zubnímu vzorci: I = řezáky, C = špičáky, P = premoláry - zuby třeňové, M = moláry - stoličky)
 
Řezáky horní čelisti přesahují jako nůžky řezáky dolní čelisti; klešťový skus se toleruje; zuby dobře vyvinuté, skus silný.
 
Líce: suché, kůže těsně přiléhá, jařmové oblouky nevystupují.
 
Oči: středně hnědé, pokud možno co nejtmavší, středně velké, uložené poněkud šikmo, nevystupují ani nejsou zapadlé; pevně přiléhající oční víčka bez viditelné spojivky. Řasy na okrajích víček.
 
Slechy: vysoko a široce nasazené, ploše visící těsně za okem, bez známek vytáčení. Nejsou silné, masité ani hadrovitě svěšené. Se stejnoměrným osrstěním přesahujícím vnitřní okraj. Ucho natažené kupředu dosahuje k čenichu.
 

KRK:
 
silný, šíje mimořádně dobře osvalená, pod tupým úhlem plynule přechází do kohoutku; bez známky volné kůže na hrdle a bez laloku se plynule rozšiřuje k hrudi.
 

TRUP:
 
Hřbetní linie: jednotlivé části těla rovné, plynule přecházejí, záď lehce spáditá, prut nesen v prodloužení hřbetní linie nebo mírně pod ní.
 
Kohoutek: silný a výrazný.
 
Hřbet: krátký a pevný, bez pronesení za kohoutkem.
 
Bedra: dobře osvalená, a proto působí mohutným dojmem.
 
Záď: lehce spáditá, nesmí být přestavěná, poněkud níže než kohoutek.
 
Hrudník: při pohledu zepředu oválný. Při pohledu z profilu dosahuje až k lokti. Hrudní koš dlouhý, dobře klenutý, nesmí být sudovitý ani plochý.
 
Spodní linie a břicho: od posledního volného žebra je břicho dozadu přiměřeně vtažené. Celá spodní část trupu by měla být hustě porostlá krycí srstí i podsadou.
 
Prut: nesen v prodloužení hřbetní linie, v klidu rovně nebo poněkud svěšen. Při vzrušení nesen mírně nad hřbetní linií a v živém pohybu. Aby nedocházelo k jeho poranění, měl by se během prvních tří dní života kupírovat nejvýše o jednu třetinu.
 
(V zemích, kde je kupírování zakázáno, se může ponechat přirozený).
 

KONČETINY
 
HRUDNÍ KONČETINY:
 
Všeobecně: při pohledu zepředu rovné a rovnoběžné, při pohledu ze strany dobře pod tělem a směřují kolmo k zemi, dobré úhlení.
 
Plece: silně osvalené, lopatka dobře přiléhá a směřuje šikmo vzad.
 
Nadloktí: při pohybu se hladce pohybuje podél hrudníku.
 
Loket: těsně přiléhá k trupu, není vbočený ani vybočený.
 
Předloktí: rovné, přechod ke kloubům bez rachitických příznaků.
 
Zápěstí: silné.
 
Nadprstí: nepatrně směřuje kupředu.
 
Tlapka: lžícovitého tvaru, prsty těsně přiléhající, kočičí nebo zaječí tlapka nežádoucí. Polštářky pevné, odolné, dobře pigmentované a silné dobře se obrušující drápy.
 
PÁNEVNÍ KONČETINA:
 
Všeobecně: při pohledu ze strany dobré úhlení kolen i hlezen; při pohledu zezadu končetiny rovné a rovnoběžné, postoj není sudovitý ani kravský; silné kosti.
 
Stehno: široké a velmi svalnaté, dobré úhlení mezi pánví a stehnem.
 
Koleno: silné s dobrým úhlením mezi stehnem a bércem.
 
Bérec: dlouhý, svalnatý a šlachovitý.
 
Hlezno: silné
 
Nárt: krátký, postavený kolmo.
 
Tlapka: viz tlapka hrudní končetiny.
 

Mechanika pohybu:
 
plynulá a prostorná. Běhy se pohybují rovně a souběžně těsně podél těla.
 

Kůže:
 
pevná, těsně přiléhající, bez vrásek a pigmentace.
 

OSRSTĚNÍ
 
Srst: silná, těsně přiléhající, převážně zvlněná až kudrnatá srst (Astrachán) nebo hladká dlouhá srst, s hustou podsadou. Není příliš dlouhá ani jemná či dokonce hedvábná. Na šíji, sleších a na zádi často kudrnatá; zadní strana končetin a ocasu s dobrými praporci; často bohatý límec; dobře osrstěné je i břicho. Na tlamě a mozkovně je krátká ale hustá srst; slechy pokrývá dlouhá kudrnatá nebo hustá zvlněná srst, která přesahuje i přes jeho vnitřní okraj. Meziprstí je rovněž hustě osrstěno, srst však není příliš dlouhá.
 
Barva: německý křepelák se chová ve dvou barevných rázech:
 
a) jednobarevná hnědá nebo červená*), často s bílými nebo bělavými odznaky na hrudi a prstech
 
b) hnědý nebo zřídka také červený*) bělouš; základní barvu tvoří hnědá respektive červená*) srst, která je hustě prokvetlá bílou, často s hnědou respektive červenou*) hlavou, plotnami nebo pláštěm přes celý hřbet. K tomuto barevnému rázu patří také strakoši (s bílou základní barvou a velkými hnědými respektive červenými*) plotnami) nebo tygři, u nichž je bílá základní barva s hnědým respektive červeným*) stříkáním nebo tečkováním. Ti mohou pocházet i z jednobarevných rodičů.
 
U obou barevných rázů se mohou vyskytovat červené*) znaky (pálení) nad očima, na tlamě, bězích a v okolí řitního otvoru.
 
*) sem se řadí všechny varianty červené (jelení červeň nebo liščí zbarvení).
 

VELIKOST A HMOTNOST:
 
Kohoutková výška:
 
psi: 48 - 54 cm
 
feny: 45 - 52 cm
 
Hmotnost: odpovídá kohoutkové výšce a pohybuje se přibližně mezi 18 - 25 kg (feny jsou poněkud lehčí než psi).
 

Vady:
 
jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí chápat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm závažnosti odchylky.
 
Například:
 
• vyjádřený stop
 
• chybění jednoho prvního premoláru (P1)
 
• příliš hluboké volné pysky
 
• pevně nepřiléhající oční víčka
 
• příliš úzké zvukovody (dispozice k zánětu uší)
 
• sudovitý hrudník
 
• jemná nebo hedvábná srst, málo osrstěné břicho, prosvítající kůže
 
• malé odchylky od standardem stanovené velikosti či hmotnosti
 
• vysokonohost nebo příliš krátké běhy v poměru k hrudi
 
 
Těžké vady:
 
• změny na pokožce (dermatitida, atopie)
 
• chybějící zuby (kromě chybění jednoho P1)
 
 
Vylučující vady:
 
• vady v povaze, strach z výstřelu nebo nezájem o zvěř
 
• těžké vady chrupu (předkus nebo podkus, zkřížený skus)
 
• ektropium, entropium
 
• černé zbarvení
 

Poznámka: psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá v šourku.
 
Zdroj: http://www.cmku.cz


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
18.04.2018: AGILITY
Základy agility handlingu vypsány v rozvrhu cvičení na 2.5.2018.

11.04.2018: HafBO na For Pets
Ve dnech 12. - 15. dubna se bude konat veletrh For Pets, na kterém se v neděli odpoledne můžete potkat s naší instruktorkou Pavlou, která bude provádět ukázky dogfitness. Stavte se, ráda Vás uvidí.

06.04.2018: Komunikace se psy, osobní setkání s koučem
Pro každý vztah a komunikaci musí být dva, aby si rozuměli. Člověk a zvíře jsou rozdílné bytosti, ať již z pohledu historie či vývoje. Partnerství člověka a zvířete je velmi výjimečný vztah.
Zveme vás tímto na setkání "Komunikace se psy".
Kdy: 20.05.2018
Kde: výcvikový areál HafBO Praha 5 - Stodůlky
Přihlašování ZDE!

18.03.2018: Řeporyje omezení vjezdu.
Po dobu výkopových prací v obci Řeporyje je omezen průjezd ulicí Na Požáru. Ke cvičišti se dostanete nebo je možné zaparkovat u rybníka a dojít pěšky. Čekáme na aktualizace informací z úřadu.

13.01.2018: Obedience
Lekce Obedience pod vedením Lucky budou pokračovat od února 2018.


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
1440  (1440 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
1136  (1136 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
900  (900 hl.)
Odčervuji nepravidelně
1014  (1014 hl.)
Neřeším to
996  (996 hl.)

Celkem hlasovalo: 5486


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie