Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
70 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

Nový Provozní řád výcvikových areálů HAFBO

Vydáno dne 27. 10. 2011 (990 přečtení)

Od 1.11.2011 vstoupí v platnost aktualizovaný Provozní řád výcvikových areálů HAFBO. Text Vám přinášíme už nyní, abyste měli dostatek času na pročtení. Od 1.11.2011 se nebude možné hlásit na výcvik a HAFBO akce bez souhlasu s tímto řádem. Věříme, že změny přijmete s pochopením. Děkujeme a těšíme se na Vás na výcvikových lekcích nebo akcích pod hlavičkou HAFBO.

Reklama


 

 

Souhlas s Provozním řádem výcvikových areálů HAFBO

(provozuje: Haf Bez Obav s.r.o. IČO 27424413, Michaela Končulová IČO: 44861982,

ZKO 736 Praha 5 -Vidoule, IČO: 00550019)

dále jen HAFBO

 
Pro nové klienty:

Vážení a milí zájemci o cvičení. Abychom Vám mohli poskytovat kvalitní služby, je nutné zajistit předem organizační záležitosti. Z tohoto důvodu Vás prosíme o registraci na našich stránkách a potvrzení souhlasu s naším organizačním řádem. Předem Vám děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na výcvikových lekcích nebo akcích HAFBO.

Registrací na cvičení souhlasíte s provozním řádem platným od 1. 11. 2011.

Provozní řád je uveden na stránkách: http://vycvik.hafbezobav.cz/index.php/vycvik/stranka/15

V případě nesouhlasu s tímto řádem není možné absolvovat výcvik a účastnit se akcí pod hlavičkou HAFBO.

 

Pro stávající klienty:

Vážení a milí registrovaní klienti HAFBO. Zaktualizovali jsme provozní řád našich výcvikových areálů. Prosíme Vás, abyste si tento řád důkladně pročetli a v případě souhlasu zaškrtli souhlas s tímto řádem. Tato žádost se Vám objeví pouze v případě, že dojde k aktualizaci provozního řádu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na výcvikových lekcích nebo akcích HAFBO.

Registrací na příslušnou výcvikovou lekci souhlasíte s provozním řádem platným od 1. 11. 2011.

Provozní řád je uveden na stránkách:

V případě nesouhlasu s tímto řádem není možné absolvovat výcvik a účastnit se akcí pod hlavičkou HAFBO.

 
 
----------------------------------------------------------------

 

Provozní řád platný od 1. 11. 2011

Výcvikový areál HAFBO

Tento provozní řád určuje podmínky pro návštěvníky výcvikového areálu HAFBO
(provozuje: Haf Bez Obav s.r.o. IČO 27424413, Michaela Končulová IČO: 44861982,
ZKO 736 Praha 5-Vidoule), dále jen HAFBO.

Tento provozní řád je taktéž platný pro akce vedené pod HAFBO a výcvik vedený instruktory HAFBO na externích cvičištích.

 

Výcvikový areál

Každý návštěvník:

 • Respektuje pokyny organizátorů výcviků.

 • Zavazuje se ke korektnímu jednání s ostatními účastníky výcviku.

 • Plně zodpovídá za svého psa.

 • Je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech areálu.

 • Neničí ani nenechá svého psa ničit zařízení areálu a výcvikové pomůcky vč. označování močí.

 • Dbá, aby nedocházelo k ničení povrchu cvičební plochy (nevhodná obuv, hrabání děr psem apod.).

 • Uklízí hračky a aporty po svém psovi.

 • Respektuje majetek cizích osob a nevstupuje na soukromé, označené pozemky.

 • V případě způsobené škody na majetku nebo ostatním návštěvníkům je povinen škodu nahradit adekvátní finanční částkou.

 • Pod vlivem alkoholu má vstup do areálu přísně zakázán, stejně tak je zakázáno požívat alkohol při výcviku. Totéž platí pro omamné a návykové látky.

 • Zodpovídá za zdravotní stav svého psa a nepřetěžuje ho. Zajišťuje pravidelné očkování psa. V případě, že jde o první návštěvu areálu, je očkovací průkaz vstupní podmínkou. Bez průkazu může být pes ze cvičení vyloučen.

 • Vybavení výcvikového areálu využívá jen dle pokynů instruktora.

 • Parkuje v areálu na vyhrazeném místě případně na přístupové cestě tak, aby neblokoval průjezd dalších vozidel.

 • Je vybaven a používá výcvikové pomůcky (vodítko, obojek, pamlsky, hračky, košík apod.) tak, aby měl svého psa pod kontrolou a dbal přitom pokynů instruktora.

 • Řídí se pokyny instruktora na místě, případně informacemi, které instruktor zadá na stránky k dané lekci. 

 

Přihlašování na výcvikové lekce

 • Přihlašování na výcvikové lekce probíhá prostřednictvím webové stránky http://vycvik.hafbezobav.cz.

 • Bez řádného přihlášení nebude návštěvník puštěn na lekci.

 • Návštěvník se může hlásit na konkrétní druh cvičení jenom po dohodě s instruktorem kromě seznamovacích lekcí, které jsou úvodem do cvičení do HAFBO.

 • Návštěvník je povinen aktualizovat své kontaktní údaje (telefon, e-mail) na stránkách.

 • Návštěvník dbá pokynů a informací uveřejněných na webových stránkách.

 • Bez odkladu se odhlašuje z lekce, na kterou nemůže přijít, aby neblokoval místo pro ostatní zájemce

 • V případě pozdního odhlášení mu bude strženo penále dle odstavce Kreditní systém.

 • HAFBO si vyhrazuje právo na zrušení termínu cvičení, a to zejména v případě, že se na lekci přihlásí méně než 30 % zájemců, taktéž za extrémně nepříznivého počasí.
  V tomto případě bude přihlášeným vrácena na účet plná částka a majitelé budou adekvátním způsobem informováni.

 

Kreditní systém

 • Platba za výcvikové lekce probíhá pomocí předplacených kreditů.

 • Kredity lze zakoupit u instruktora přímo na výcvikové lekci nebo převodem na účet číslo 43-3804860237/0100. Do zprávy pro příjemce zadejte slovo „kredit“ a uživatelské jméno (login). Je nutné paralelně poslat mail na: vycvik@hafbezobav.cz
  s uživatelským jménem a částkou.

 • Převod peněz a jejich připsání na účet bude uskutečněno do 4 pracovních dnů.

 • Za pozdní odhlášení z výcvikové lekce Vám bude strženo penále ve výši:

  -   více než 24 hod. před lekcí, bude vrácena plná čístka veny cvičení;

  -   méně než 24 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 20% veny cvičení;

  -   méně než 12 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 50% ceny cvičení;

  -   méně než 6 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 100% ceny cvičení.

 • Kredity na účtu mají platnost po dobu 6 měsíců od posledního aktivního pohybu na Vašem účtu. Po této době již nelze kredit použít a kredit ztrácí platnost.

 • O vrácení platných kreditů lze zažádat po dobu jejich platnosti zasláním e-mailu na adresu vycvik@hafbezobav.cz. Do e-mailu je potřeba uvést login, jméno psa a číslo účtu, kam kredit vrátit. Za vrácení kreditu vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 15 %.

 • Kredity lze v době jejich platnosti převést na třetí osobu. O převod kreditů lze zažádat e-mailem na adresu vycvik@hafbezobav.cz. Do e-mailu je potřeba uvést login, jméno psa a login a jméno psa uživatele, na kterého se kredit převádí. Za převod kreditu vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 5 %.
  Uvedené poplatky budou strženy přímo z převáděných kreditů.

Každý návštěvník našeho výcvikového areálu je povinen dodržovat tento provozní řád.
V případě porušení bude návštěvník upozorněn a při hrubém porušování či opakovaném porušování řádu může být z výcviku vyloučen bez nároku na vrácení uhrazených kreditů.

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 1.11.2011

 

Ver. 1.0,1.11.2011

 

 

 

 

 

 


[Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Redakce | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
07.11.2017: Seznamovací lekce listopad
Seznamovací lekce na listopad jsou omezeny s ohledem na dostupnost instruktorů. Děkujeme za pochopení.

20.09.2017: Komunikace se psy, osobní setkání s koučem
Pro každý vztah a komunikaci musí být dva, aby si rozuměli. Člověk a zvíře jsou rozdílné bytosti, ať již z pohledu historie či vývoje. Partnerství člověka a zvířete je velmi výjimečný vztah.
Zveme vás tímto na setkání "Komunikace se psy".
Kdy: 5.11.2017
Kde: výcvikový areál HafBO Praha 5 - Stodůlky
Přihlašování ZDE!

19.09.2017: Semináře, přednášky...
Roger Abrantes - "Animal training my way"
Kdy: 24.-25.3.2018
Přihlašování: bude spuštěno...

18.09.2017: Pozvánka na Voříškiádu
Zveme vás na Voříškiádu pod patronací MČ Praha 13, kde HAFBO úzce spolupracuje.
Kdy: 23.9.2017, 14:00. Akce probíhá v rámci volnočasového festivalu Prahy 13.
Informace najdete na stránkách www.praha13.cz!
Budeme se na vás těšit.

17.09.2017: Parkování Stodůlky
Ve Stodůlkách došlo k omezení parkování přímo u cvičiště. Doporučujeme parkovat na zpevněné komunikaci u stožáru nebo u popelnic na tříděný odpad. Pozor na zákaz parkování v zeleni. Alespoň se s pejskem před cvičením projdete. Prosíme, nezapomeňte po svém pejskovi na cestě uklidit, pokud vykoná svoji potřebu. Popelnice na cvičáku máme. V případě, že nutně potřebujete ponechat svoje auto přímo u cvičiště, parkujte podélně s přístupovou cestou tak, aby nedocházelo k omezení průjezdu. V případě konání semináře, přednášek apod., budou informace k parkování aktualizovány.


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
626  (626 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
382  (382 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
361  (361 hl.)
Odčervuji nepravidelně
347  (347 hl.)
Neřeším to
341  (341 hl.)

Celkem hlasovalo: 2057


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie