Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
55 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

Obrana - figuranti - kvalifikační skupiny

Vydáno dne 08. 06. 2009 (6615 přečtení)

Jistě jste si již asi všichni všimli uvedeného označení u jména figuranta - figurant II. třídy, figurant I. třídy a svazový figurant. Toto rozdělení je dle kvalifikace. .....

Reklama


 

Osoby (v dnešní době i ženy), které tuto práci provádějí, musí mít nejen potřebné odborné znalosti, včetně rozpoznání povahových vlastností psů, ale i odpovídající charakterové vlastnosti. Musí znát zkušební řád, při výcvikových akcích se řídí pokyny rozhodčích. Jsou povinni při výkonu své funkce dbát i o vlastní bezpečnost a dodržovat zásady na ochranu zvířat proti týrání. Proto tyto osoby absolvují školení a skládají zkoušky.

 

Kvalifikační rozdělení figurantů do tří skupin:

  

Figuranti II. třídy (pro potřeby ZKO)

Adept na funkci figuranta II. třídy musí splňovat tyto podmínky:

 • věk - není omezen, u osob mladších 18ti let se k účasti na zkouškách vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce;
 • doporučení ZKO, které je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve svazu, předpoklady pro objektivní prověření povahových vlastností psů;
 • dobrý zdravotní stav;
 • úspěšné absolvování školení figurantů v kraji, včetně prověření praktických a teoretických znalostí.

Figuranti II. třídy provádějí výkon své funkce při výcviku psů v ZKO, jakož i na všech výcvikových akcích pořádaných v rámci ZKO.

 

Příslušným krajským orgánem jsou evidováni v seznamu figurantů II. třídy a jsou doporučováni k vykonání zkoušek na figuranty I. třídy.

 

Platnost aprobace figuranta II. třídy je 4 roky od úspěšně absolvovaných zkoušek. Prodlužování platnosti této kvalifikace na další 4 roky provádí zkušební komise příslušného krajského výboru ČKS přezkoušením figuranta.

 

Školení figurantů provádí příslušný výbor krajské kynologické organizace svazu.

Školení se skládá ze dvou částí:

 • teoretická: vysvětlení jednotlivých cviků obrany z pohledu figuranta a metody nácviku dle jednotlivých druhů ZŘ. Přezkoušení základních kynologických znalostí.
 • praktická: ukázka práce figuranta a praktické přezkoušení práce adeptů.

Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu figuranta a členského průkazu ČKS o získané kvalifikaci.

 

 

Figuranti I. třídy (krajští)

Adept na funkci figuranta I. třídy musí splňovat tyto podmínky :

 • věk - není omezen, u osob mladších 18ti let se k účasti na zkouškách vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce;
 • doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný řádným členem, ve kterém se potvrzuje řádné členství ve svazu;
 • předpoklady pro plnohodnotné prověření povahových vlastností psů;
 • dobrý zdravotní stav;
 • nejméně 1 rok působení ve funkci figuranta II. třídy;
 • schválení výborem krajské kynologické organizace svazu;
 • úspěšné absolvování školení figurantů, organizovaném Výcvikovou komisí ČKS, jejíž součástí je i splnění všech tří částí atestu "Svazový figurant" s přihlédnutím k nižší procvičenosti v praktické části, jakož i prověření praktických a teoretických znalostí.

Figuranti I. třídy provádí výkon své funkce při výcviku psů v ZKO, jakož i na všech výcvikových akcích, pořádaných ZKO v rámci krajů. V případě potřeby a rozhodnutí krajských a svazových orgánů mohou vykonávat figurantskou práci i na samostatných výcvikových akcích vyššího charakteru.

 

Příslušným krajským orgánem jsou evidováni v seznamu figurantů I. třídy.
Současně jsou evidováni v seznamu figurantů I. třídy i Výcvikovou komisí ČKS.

 

Platnost aprobace figuranta I. je (stejně jako u II. třídy) 4 roky od úspěšně absolvovaných zkoušek. Prodlužování platnosti této kvalifikace na další 4 roky provádí zkušební komise příslušného krajského výboru ČKS přezkoušením figuranta.

 

Školení figurantů provádí Výcviková komise ČKS.

Školení figurantů I. třídy se skládá ze tří částí:

 • teoretická příprava (školení),
 • fyzické testy, případně i písemné testy,
 • praktická práce.

Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu figuranta a členského průkazu ČKS o získané kvalifikaci.

 

 

Svazoví figuranti

Atest svazového figuranta:
 

 • Fyzické testy
 • Praktická zkouška
 • Teoretická zkouška

 

Testy postihující základní pohybové schopnosti: rychlost, obratnost, pohyblivost, sílu, vytrvalost

Pořadí testů
Test č. 1 - člunkový běh
Test č. 2 - cvičební sestavy s tyčí
Test č. 3 - klik-vzpor ležmo opakovaně
Test č. 4 - leh-sed opakovaně
Test č. 5 - běh 12 min.

 

Praktická zkouška:
a) práce figuranta podle národního ZŘ
b) práce figuranta podle ZŘ IPO
c) práce figuranta podle ZŘ SchH

 

Teoretická zkouška:

a) Znalost ustanovení zkušebních řádů: 
Obrana - NZŘ; IPO; SchH

 

b) Základy anatomie a fyziologie: (funkce orgánů)
- buňka jako základní stavební jednotka
- části těla psa
- kostra psa
- svalová soustava
- kůže a srst
- trávicí soustava
- chrup psa
- dýchací soustava
- močová soustava
- oběhová soustava
- pohlavní ústrojí (psa a feny)
- nervová soustava
- smyslová ústrojí (čichové, sluchové, zrakové a chuťové)

 

c) teoretické základy výcviku psa:
- reflexy, jejich rozdělení a funkce
- podněty, jejich dělení a funkce
- typy povahových vlastností psů z hlediska VNČ, jejich dělení a charakteristika
- základní metody výcviku

 

d) základy hygieny, zdravovědy a nemoci psů:
- ustájení a čištění psů
- krmení a napájení
- příznaky onemocnění a nemoci psů
- preventivní očkování psů
- paraziti psů a jejich dělení

 

Svazový figurant provádí výkon své funkce na výběrových, svazových a mezinárodních výcvikových akcích, na které je zpravidla delegován Výcvikovou komisí ČKS.

Výběr svazových figurantů provádí výcviková a zkušební komise svazu dle potřeby. Podmínkou je splnění všech tří částí atestu "Svazový figurant". Tento atest svazového figuranta dělají figuranti I. třídy se svazovými figuranty společně. Teprve z figurantů I. třídy vybírá komise svazové figuranty, a to na základě předvedení velmi dobré praktické práce a musí mít za sebou již nějaké odfigurované závody.
Vždy po 2 letech jsou svazoví figuranti vyzváni k obnovení atestu. Pokud tento obnoven není, jsou zařazeni do skupiny figurantů I. třídy.

 

 

 

Tyto kvalifikace ale ještě neznamenají odbornou znalost ve výcviku psů, jsou pouze předpokladem. Je spousta figurantů II. třídy, kteří ani dále jít nechtějí (protože je např. nebaví figurovat závody), ale chtějí cvičit psy - kousat - a mají v tom kolikrát větší úspěchy než figuranti svazoví. Také záleží na tom, na jakém ZKO figurant působí (např. ve velkém městě mají vždy větší šance se někam vypracovat, než třeba na vesnici). Převážně proto mají "velké" ZKO dostatek svazových figurantů, protože je vždy hodně podpoří. 

 

 

 

 

 


[Akt. známka: 1,17] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Pavla Gašpárkova | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
20.09.2017: Komunikace se psy, osobní setkání s koučem
Pro každý vztah a komunikaci musí být dva, aby si rozuměli. Člověk a zvíře jsou rozdílné bytosti, ať již z pohledu historie či vývoje. Partnerství člověka a zvířete je velmi výjimečný vztah.
Zveme vás tímto na setkání "Komunikace se psy".
Kdy: 5.11.2017
Kde: výcvikový areál HafBO Praha 5 - Stodůlky
Přihlašování ZDE!

19.09.2017: Semináře, přednášky...
Roger Abrantes - "Animal training my way"
Kdy: 24.-25.3.2018
Přihlašování: bude spuštěno...

18.09.2017: Pozvánka na Voříškiádu
Zveme vás na Voříškiádu pod patronací MČ Praha 13, kde HAFBO úzce spolupracuje.
Kdy: 23.9.2017, 14:00. Akce probíhá v rámci volnočasového festivalu Prahy 13.
Informace najdete na stránkách www.praha13.cz!
Budeme se na vás těšit.

17.09.2017: Parkování Stodůlky
Ve Stodůlkách došlo k omezení parkování přímo u cvičiště. Doporučujeme parkovat na zpevněné komunikaci u stožáru nebo u popelnic na tříděný odpad. Pozor na zákaz parkování v zeleni. Alespoň se s pejskem před cvičením projdete. Prosíme, nezapomeňte po svém pejskovi na cestě uklidit, pokud vykoná svoji potřebu. Popelnice na cvičáku máme. V případě, že nutně potřebujete ponechat svoje auto přímo u cvičiště, parkujte podélně s přístupovou cestou tak, aby nedocházelo k omezení průjezdu. V případě konání semináře, přednášek apod., budou informace k parkování aktualizovány.

23.08.2017: Semináře, přednášky...
Seminář - Nosework s Terezou Hladkou
Kdy: 17.9.2017
Přihlašování: ZDE!
.......................................
Roger Abrantes - "Animal training my way"
Kdy: 24.-25.3.2018
Přihlašování: bude spuštěno...


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
477  (477 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
358  (358 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
336  (336 hl.)
Odčervuji nepravidelně
327  (327 hl.)
Neřeším to
324  (324 hl.)

Celkem hlasovalo: 1822


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie