Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
12 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

Seminář k navrhovanému zákonu o evidenci psů v ČR

Vydáno dne 07. 03. 2005 (6118 přečtení)

Podvýbor zemědělského výboru pro potravinářství a veterinární činnost pořádal dne 3.března 2005 v budově poslanecké sněmovny seminář k návrhu poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Tomáše Hasila, Jitky Vojtilové, Zuzany Rujbrové, Mariana Bielesze a dalších na vydání zákona o evidenci psů a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk 674).
 
Kromě mnoha dalších odborníků - kynologů, myslivců, starostů některých měst, zástupců odborného kynologického tisku , poslanců a mnoha dalších jsem měla možnost se za náš magazín tohoto semináře zúčastnit a ráda se s Vámi podělím o informace z jeho průběhu.

Reklama


Po úvodním slovu předsedy zemědělského výboru se ujal slova jeden z předkladatelů zmíněného zákona pan poslanec Oldřich Němec, který také celý seminář řídil. Seznámil rámcově všechny přítomné s jeho obsahem. Navrhovaný zákon si dává za cíl zavést jasná pravidla a sjednotit způsob označování psů na území České republiky. S tím samozřejmě souvisí zřízení funkční centrální evidence tak, aby byl v případě potřeby jednoznačně dohledatelný majitel nebo držitel psa. Poslance k jejich návrhu vedly určité skutečnosti., ale především nechvalně známé a bohužel i narůstající případy napadení člověka psem s následky trvalého ublížení na zdraví. V současné době se odhaduje počet všech chovaných psů u nás asi na 1 – 2 miliony a navrhovatelé jsou si vědomi toho, že pokud zákon bude schválen, jeho praktické provedení nebude vůbec jednoduché. Nejedná se totiž jen o velká města, ale i o malé vesnice. Právě z tohoto důvodu byl zorganizován tento seminář, který měl mimo jiné sloužit i k možnosti projednání a připomínkování návrhu v rámci diskuse a předkladatelé se rovněž nebrání jeho eventuelnímu doplnění. Pokud návrh projde sněmovnou, měl by nabýt platnosti od 1.1.2006 (původní termín byl však stanoven na 1.6.2005).
 
Jako další vystoupila se svým příspěvkem paní poslankyně Michaela Šojdrová . Nejdříve upozornila, že poslanci neabsolvovali žádnou stáž ani školení ohledně evidence a označování psů, ale mají možnost tuto problematiku konzultovat s odbornou kynologickou veřejností. Poté seznámila účastníky s některými zkušenostmi z této oblasti v zahraničí. V rámci evropské unie jsou pro všechny závazná některá vzájemná ustanovení jako např. Evropská dohoda o zájmovém chovu a Rozhodnutí evropské komise o označení zvířat pro zavedení jejich pasů. Obě tyto normy Česká republika naplňuje. Dále některé země upravují chov psů přímo v zákoně. Jsou to Obecné zákony o chovu psů, na které se vážou další doplňující stanoviska o chovu tzv. nebezpečných a bojových plemen, regulaci jejich rozmnožování, dovoz apod., ale i o psech, kteří koušou nebo již pokousali (obecně nikoliv v návaznosti na rasu) . Zákon se také věnuje kategorii speciálních psů – služebních, záchranářských, asistenčních …atd a samozřejmě jejich označování.
 
V rámci úvodního vystoupení se k navrhovanému zákonu vyjádřil zástupce ministerstva zemědělství pan poslanec Pondělíček, který se zatím ztotožňuje se stanoviskem vlády a jejím nesouhlasem zejména z důvodu předpokládaných velkých finančních nákladů na rozběhnutí a fungování celého programu (personál, software, ale i náklady občanů, např. důchodců). Souhlasí ovšem s postihem neukázněných majitelů psů. Později v diskusi jej podpořil i předseda komise pro ochranu zvířat pan Richard Soviak, který ji srovnává s údajně ne zcela funkční centrální evidencí hospodářských zvířat a rovněž její zřízení považuje za drahé.
 
Následně se již rozběhla řízená diskuse, ve které bylo možné slyšet nejenom souhlasná stanoviska, ale i připomínky proti. Rozhodně však bylo možné zaznamenat i mnoho zajímavých postřehů a nových podnětů ať již možnému doplnění návrhu či alespoň k zamyšlení. Je jistě nepopiratelné, že zatím největší evidencí čistokrevných psů u nás je plemenná kniha ČMKU. Co ale s těmi bez průkazu původu a voříšky? Je vidět, že i když předložený zákon ještě neplatí a třeba platit ani nebude, některá města již vzala iniciativně věc do svých rukou a zřídila si evidenci psů místní.
 
Myslím, že nejenom mne opravdu zaujal systém, který, jak je vidět, velmi dobře funguje od roku 1994 v Českých Budějovicích. Vedoucí odboru ochrany životního prostředí magistrátu města Českých Budějovic pan Míka nás seznámil s jeho strukturou. Zpočátku bylo prováděno čipování psů na náklady města a majitel měl ještě poté nárok na slevu 300 Kč z povinných poplatků na dobu tří let. Dnes si již občané platí tuto službu sami kromě důchodců a držitelů průkazů ZTP, ale slevu mohou uplatňovat stále. Výsledkem tohoto opatření je více evidovaných jedinců a tím samozřejmě více „příjmů“ do obecní pokladny z poplatků za psy a snížil se i jejich počet v útulku. Město si tak může dovolit provozovat další služby s tím spojené. Zřídili zde odchytovou službu, která je vybavena čtečkou ( celkem mají čteček 8) a v místě zásahu je nejpozději do 15 minut. V loňském roce mělo např. ze 700 odchycených psů 150 čip, ostatní jsou vždy na náklady města očipováni v útulku. Tím se zvyšuje počet psů s naprosto nezaměnitelnou elektronickou identifikací.
 
Další vlaštovkou je i naše hlavní město. Na celém území Prahy platí od 1.1.2005 vyhláška č.18 o povinnosti trvalého označení všech psů od 6 měsíců stáří mikročipem a zároveň povinnost zaevidovat je do národního registru zvířat. I obyvatelé Prahy mají nárok na úlevu na poplatcích až do výše 300 Kč ročně.
 
Velmi diskutovanou otázkou bylo, zda případně zřídit evidenci místní či celostátní. Semináře se zúčastnilo i několik technických odborníků, kteří se v podstatě shodli, že náklady by nebyly tak velké, ale čím později se přistoupí ke schválení zákona, tím více nás to bude v návaznosti na přepracování již vzniklých místních registrů stát. Z jejich hlediska by byla nejlepší centrální evidence napojená na evidence místní s různými úrovněmi přístupů např. policie, obcí, veterinářů apod. na základě přiděleného hesla. Systém by pamatoval i na zákon o ochraně osobních dat.
 
Za zvážení našich zákonodárců by jistě stály i některé další podnětné připomínky, jako např.:
 
- Jaký zvolit způsob označování ? Tetování nebo čipování?
 
- Zda by zákon neměl jednoznačně definovat člověka zodpovědného za psa (případy „nehod“ u cvičitelů, příbuzných…)
 
- Revize současných platných zákonů, zda jsou dostatečné a zda by nebylo možné řešit vzniklé problémy s jejich pomocí?
 
- Co s volně pobíhajícími psy?
 
- Jak by fungovala centrální evidence v úplně malých obcích?
 
- Je to vůbec požadavek obcí nebo běžných občanů zřízení takovéto evidence?
 
- Nebylo by se stoupajícími náklady na označování více opuštěných psů?
 
- Odhlašování a přihlašování psů by mohlo fungovat jako v případě odhlašování a přihlašování trvalého pobytu.
 
apod…
 

Paní poslankyně Michaela Šojdrová se se všemi přítomnými rozloučila slovy, že čipování nebo jiné trvalé a nezaměnitelné označení psa má čistě preventivní, ale také výchovný dopad, s čímž nelze než souhlasit.
 
Závěrem poděkoval všem přítomným za účast i pan poslanec Oldřich Němec a poslankyně Jitka Vojtilová a seminář ukončili s tím, že ve středu 9.3.2005 proběhne další projednávání návrhu zákona a bude vyhlášena lhůta k připomínkování a pozměňovacím návrhům. Všichni tři uvítají podnětné náměty a postřehy z řad kynologických odborníků či široké veřejnosti, které je možno zasílat na jejich e.maily: sojdrovam@psp.cz, vojtilovaj@psp.cz nebo nemeco@psp.cz .
 
Kompletní návrh zákona si můžete prostudovat na http://www.sojdrova.cz/sojdrova/index.htm.


[Akt. známka: 3,00] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Michaela WEIDNEROVÁ | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
18.04.2018: AGILITY
Základy agility handlingu vypsány v rozvrhu cvičení na 2.5.2018.

11.04.2018: HafBO na For Pets
Ve dnech 12. - 15. dubna se bude konat veletrh For Pets, na kterém se v neděli odpoledne můžete potkat s naší instruktorkou Pavlou, která bude provádět ukázky dogfitness. Stavte se, ráda Vás uvidí.

06.04.2018: Komunikace se psy, osobní setkání s koučem
Pro každý vztah a komunikaci musí být dva, aby si rozuměli. Člověk a zvíře jsou rozdílné bytosti, ať již z pohledu historie či vývoje. Partnerství člověka a zvířete je velmi výjimečný vztah.
Zveme vás tímto na setkání "Komunikace se psy".
Kdy: 20.05.2018
Kde: výcvikový areál HafBO Praha 5 - Stodůlky
Přihlašování ZDE!

18.03.2018: Řeporyje omezení vjezdu.
Po dobu výkopových prací v obci Řeporyje je omezen průjezd ulicí Na Požáru. Ke cvičišti se dostanete nebo je možné zaparkovat u rybníka a dojít pěšky. Čekáme na aktualizace informací z úřadu.

13.01.2018: Obedience
Lekce Obedience pod vedením Lucky budou pokračovat od února 2018.


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
1440  (1440 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
1136  (1136 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
900  (900 hl.)
Odčervuji nepravidelně
1014  (1014 hl.)
Neřeším to
996  (996 hl.)

Celkem hlasovalo: 5486


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie