Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
11 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

Člověk a pes ve společné smečce

Vydáno dne 18. 10. 2004 (5723 přečtení)

Tvůrcům kynologického Magazínu HAF BEZ OBAV (HAFBO) a jeho vzniku moc fandím a proto i rád vyhovuji jejich žádosti o přispění do jeho obsahu.
 
Již samotný název HAF BEZ OBAV se jim bezesporu povedl a vystihuje mj. přání pejskařů i nepejskařů zamezit NEODPOVĚDNOSTI některých majitelů psů, kteří je sice vlastní, ale nežijí s nimi jak se patří (neuklízí po nich na veřejných místech, dostatečně je neovládají či je nechají volně se toulat a zapříčiňují tím špatný obraz o majitelích psů v široké veřejnosti všeobecně, apod.).
 

Reklama


Navíc, někteří psi jsou svými majiteli vědomě, ale většinou z nevědomosti a z neznalosti přirozených potřeb psa, týráni. To by žádné správní orgány, ale ani nás, kteří se psy žijeme v trvalém společenství dlouhodobě, rozumíme jim a máme je rádi, nemělo nechat v klidu !!!
 
Magazín HAFBO je důležitý také pro možnost uplatnění veřejného mínění. Široká veřejnost v součásné době velmi živě a naléhavě diskutuje o případech napadení člověka psem a také o přijetí nových zákonných protiopatření. Nic na aktuálnosti tohoto problému nemůže změnit ani skutečnost, že obchodní cíle vysoce mobilních sdělovacích medií, masivně a ne vždy s patřičnou znalostí všech příčinných souvislostí, tyto případy komentují. U případů napadení člověka psem se však většinou jedná nejen o problematickou ODPOVĚDNOST majitele psa, ale i „odpovědnost“ např. neukázněných jedinců (často ani sami rodiče nevědí, kde mají svoje děti a co kde dělají). Někdy jsme, bohužel, také svědky zneužívání psů k nejrůznějším protizákonným činnostem, apod. Ale to již je další, velmi široký okruh sociologických, zákonných, kriminálních a dalších otázek.

MAGAZÍN HAFBO proto můžeme chápat:
 
• jako významnou výzvu k dialogu
• jako jednu z cestiček k bezkonfliktnímu soužití pejskařů a nepejskařů při udržování čistoty životního prostředí a zvýšení celkové kulturnosti chovu psů
• ale především, jako pomocnou ruku všem, kteří chtějí svému psovi rozumět a vést jej tak, aby byl bezpečný, užitečný a pro radost všem.

Před tím, než budeme posloupně a systematicky pojednávat o tématech základního etologického poznatku si opakovaně zdůrazněme, že:
 
1. není možné vychovávat psa bez aktivace nervových buněk jeho paměťových drah v mozku,
2. není možné vychovávat psa bez toho, že pes paměťově zvládne druhou řeč (lidské signály), kterou jsme ho postupně naučili. Pes potřebuje základní emociální vazbu na člověka, jehož chvála + náklonnost je pro něj prvořadá, odměny (pamlsky) jsou druhořadé,
3. někteří NEODPOVĚDNÍ vlastníci své psy nevychovávají, dokonce je týrají špatným zacházením a lhostejností. Tento přístup má za následek neovladatelnost psa a "vznik" nepodřízeného a nebezpečného jedince, který je vývojově nebezpečný nejen pro něj samého, ale především pro nás, lidi, a případně i pro naše psy. O rozšiřování parazitárních, i jiných, nákaz zanedbanými a toulavými psy ani nemluvě, protože i veterinární péče je u většiny bezprizorních psů pomíjena.

ODPOVĚDNOST ČLOVĚKA za svého psa (ale i za jiná domácí zvířata) je dnes již stanovena zákonem. My všichni však víme, že litera předpisů je jen jakousi nadstavbou. Rozhodující je živoucí činnost člověka v praktickém životě, kterou může pozitivně ovlivnit každé poučení, informace, rada, demonstrace postupu tak, jak si klade za cíl i Magazín HAFBO.
 
Škoda, že skupina vlastníků psů, kteří se o své psy nestarají, také většinou nečtou a o odborná poučení jeví pramalý zájem.
 
VŠECHNA NAPADENÍ DOMÁCÍM PSEM MAJÍ VĚTŠINOU JEDNU ZÁKLADNÍ PŘÍČINU: „NEPOUČENÝ, LHOSTEJNÝ A NEZODPOVĚDNÝ ČLOVĚK (ať již je to majitel, neznalé dítě, patologický útočník či zloděj).

Jak předcházet konfliktům se psem ?
 
Především správným výběrem plemene !!! Vážné následky v soužití člověka se psem navazují na velkou neznalost toho, že existují značné specifické rasové rozdíly povah s diametrálně rozdílnými požadavky na jejich výcvik a výchovu. Ne všichni jsou přizpůsobiví, jemní a mají rádi děti.
 
Pro předcházení konfliktům ve společných (smíšených) smečkách lidí a psů, považuji proto odpovědnost člověka, při výběru rasy psa, za jeden ze základních předpokladů pro bezproblémové soužití člověka a psa. Dále je to pochopení prapůvodního smečkového života jeho předků. To nám na úrovni dnešního, hlubšího poznání ukazuje, že pes je smečkové zvíře a bez sociálních, loajálních a pracovních vazeb ve smečce s člověkem (rodinou) žít neumí. Pokud tyto vazby postrádá, je emociálně nevázaný a sociálně nezařazený, žije tzv. "po svém".
 
Nervový systém nesocializovaného psa neunese absenci sociálních a dalších smečkových vazeb a stává se (podle emociálního typu) více či méně nestabilním; je df. sociálně a bytostně osamělý, stoupají jeho deformované emoce, skleslost, dráždivost, agresivita, nesoucí jediný důsledek: nestabilní povahu, nevypočítatelnost!!!
 
Hroutí se tak všechny jeho přirozené dědičné instinkty pro život ve smečce, která mu má dávat jistotu, souhru zájmů s člověkem a tím i soudržnost a společnou úspěšnost (existenční seberealizaci) jeho samého a jeho rodiny, jako „smečky“.

Proto jsem zvolil seriál článků s obsahem : „Člověk a pes ve společné smečce“ v němž se budeme posloupně zabývat následujícími tématickými okruhy:
 
• druhové vlohy a vývoj domestikace psa
• trvalé vlohy a emoce psa dědičně získané po předcích žijících ve smečkách
• život ve smečce jako substance existence druhu a jeho přežití
• podmínky a vlastnosti smečky (individualita, disciplína, loajalita, organizace, „řeč“)
• zvláštnosti chování psa vyvolané domestikací
• děděné smysly psa geneticky založené a rozvíjené původní smečkou
• pudy a podněty vyvolávající chování psa a jeho reakce
• rysy a zvláštnosti chování jednoho psa ve „smečce“ s člověkem (rodinou)
• vývoj a koexistence dvou psů (samců) ve smečce s člověkem (rodinou)
• vývoj a koexistence dvou fen ve smečce s člověkem
• …obdobně, ve smíšené smečce více jedinců rozdílného pohlaví
• vývoj chovaní ve smečce štěňat v interakci s dospělými jedinci
• vliv chovatele a feny na povahové hodnoty při vývoji štěňat ve smečce

Ve všech tématických okruzích se budu snažit o aplikaci konkrétních příkladů z chovatelské praxe, aby bylo zřejmé, že každý jedinec je individualita a že žádné chování a reakce jednotlivce nelze generalizovat. Právě naopak, každý psovod se musí naučit porozumět především „reakcím“ svého psa (výrazu očí, masky, pysků, zubů, srsti, uší, ocasu a držení celého těla, i jeho hlasovým projevům) a naučit se je tzv. „číst“ ze vzrušení a z řeči jeho těla, kdy pes reaguje na nejrůznější situace a podněty.
 
Musíme se naučit na reakce psa bezprostředně reagovat vlastní „mluvou“ tzn. „vůdcovským slovem“, která by však měla být pro psa srozumitelná, např: korekcí, pomocí povelů, signálů a posunků. Jedná se o tzv. pozitivní zpětnou vazbou vztažné osoby ukazující řešení a cestu pro chování psa v dané situaci a v daném okamžiku (ať již tlumíme nebo probouzíme jeho vzruch a akci). Stejným způsobem se svým psem komunikujeme i při zadávání každého cviku či úkolu. Tak „kopírujeme“ přirozeného vůdce smečky, který důsledně, účelně a nekompromisně vede. Takové nadřízenosti pes instinktivně rozumí.
 
Teprve pak bude každý majitel psa obohacen o opravdovou sounáležitost se svým čtyřnohým přítelem jak se říká „na život i na smrt“ a bude i jeho přirozeným vůdcem, kterého pes miluje a nikdy nezradí.
 
PES DOMÁCÍ (Canis familiaris) je od přírody dědičně vybaven instinkty pro existenční společenství ve smečce, důslednou disciplínu, vysokou pracovní aktivitu, podřízenost, loajalitu a tvrdý řád ( bez nichž by smečka nepřežila) a silně trpí, je-li člověkem trvale sociálně separován (nejen v kotci), trýzněn trestáním za typicky psí aktivity a celkově za svou přirozenost. Díky tomu se pak stává, při nejistém postavení v rodině, nevyzpytatelným jedincem s možnými agresivními a útočnými sklony, protože není sociálně, tzv. „smečkově“, zakotven.
 
Právě psi mající s člověkem špatné zkušenosti a zejména ti, kteří trvaleji prožívají zásadní neúčast pána (vlka ALFA) a rodiny na jeho zájmech a jsou často nesmyslně trestáni, bývají poté nebezpeční a jejich možná útočnost je více než pravděpodobná i předvídatelná. Může to být jen otázka času a pes na neurčitý druh podnětu, který nervově nezvládne, reaguje útokem ze strachu, z nejistoty nebo z nedůvěry.
 
Reakce a povaha psů, bez přirozených rysů a principů vazeb smečky (viz výše), se vyvíjí jako nestabilní na základě nervových zkratů, jejichž hloubka je úměrná typu psa, jeho emociální nerovnováze vzruchu a útlumu, ale na druhé straně zároveň i hrubosti zacházení, míře separace, hloubce strachu z člověka a nedůvěry k němu.
 
Pro nového a nezkušeného vlastníka každého psa musí proto základní krédo, pro spokojené soužití se psem, znít:
 
„Vím proč psa chci, chci mu rozumět, chci s ním být a žít a respektovat jeho potřeby“ !
 
O tom si s Vámi chci povídat a diskutovat. Vždy 1x v měsíci přidám nový článek, na který můžete reagovat. Čím více bude poučených pejskařů, tím méně může být případů, kdy pes, zaviněním člověka, někomu ublíží. Navíc nemusí vzniknout problémy s chováním vašeho psa kterým se dalo, správným porozuměním a výchovou, předejít.

Příště:
 
„Druhové vlohy a vývoj domestikace psa“


[Akt. známka: 1,92] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Josef FÁBIN | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek | Zdroj: http://www.fabin.wz.cz/ )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
18.04.2018: AGILITY
Základy agility handlingu vypsány v rozvrhu cvičení na 2.5.2018.

11.04.2018: HafBO na For Pets
Ve dnech 12. - 15. dubna se bude konat veletrh For Pets, na kterém se v neděli odpoledne můžete potkat s naší instruktorkou Pavlou, která bude provádět ukázky dogfitness. Stavte se, ráda Vás uvidí.

06.04.2018: Komunikace se psy, osobní setkání s koučem
Pro každý vztah a komunikaci musí být dva, aby si rozuměli. Člověk a zvíře jsou rozdílné bytosti, ať již z pohledu historie či vývoje. Partnerství člověka a zvířete je velmi výjimečný vztah.
Zveme vás tímto na setkání "Komunikace se psy".
Kdy: 20.05.2018
Kde: výcvikový areál HafBO Praha 5 - Stodůlky
Přihlašování ZDE!

18.03.2018: Řeporyje omezení vjezdu.
Po dobu výkopových prací v obci Řeporyje je omezen průjezd ulicí Na Požáru. Ke cvičišti se dostanete nebo je možné zaparkovat u rybníka a dojít pěšky. Čekáme na aktualizace informací z úřadu.

13.01.2018: Obedience
Lekce Obedience pod vedením Lucky budou pokračovat od února 2018.


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
1426  (1426 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
1121  (1121 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
882  (882 hl.)
Odčervuji nepravidelně
998  (998 hl.)
Neřeším to
973  (973 hl.)

Celkem hlasovalo: 5400


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie